Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Midderharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Midderharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

2 februan 2012 raadsvergadering, aanvang 19 30 uur

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

BIJ bovenvermelde vergadenng kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website is hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunning: - Sommelsdijk, tuinperceel in gebied 'De Wildeman' - verbranden snoeihout (19/01/12)

Verleende omgevingsvergunningen: - Sommelsdijk, Kokseweg 26 en 28 - opnchten twee landhuizen (13/01/12), - Middelharnis, De Hofjes 2 - uitbreiden winkel (17/01/12), - Middelharnis, Zandpad 22 - aanpassen bestaande antennelocatie (18/01/12), - Middelharnis, Marietjespad 11 - vervangen dakkapel (18/01/12) - Middelharnis, Koningin Julianaweg 54 - vervangen gevelbelettenng (18/01/12), - Middelharnis, Burg Boumanplein 1 t/m 9, Chnstiaan de Vrieslaan 1 en 3, Secr Nijghstraat 21 t/m 27 en - Secr Nijghstraat 8 t/m 26 - verwijderen asbest (18/01/12), - Middelharnis, Molenweg 325 - verwijderen asbestplaten dak en verbouwen schuur (18/01/12), - Middelharnis, Vingerling 53-55-57 - slopen hotel en woonhuis (18/01/12)

Loterijen

- Toneelvereniging Stad - organiseren kansspel op 10 en 17 februan 2012(19/01/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Ontvangen omgevingsvergunningen

- Nieuwe-Tonge, naast Molendijk 64 -kappen boom (13/01/12), - Middelharnis, Oudelandsedijk 8 - wijzigen gevels en opnchten poort (13/01/12), - Middelharnis, Westdijk 54 - plaatsen twee afdekplaten (12/01/12), - Middelharnis, Beneden Zandpad 7D - wijzigen voorgevel (17/01/12), - Nieuwe-Tonge, Burg Overdorpstraat 1 - slopen woning (18/01/12)

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

De beslistermijn van onderstaande aanvraag is verlengd met zes weken - Nieuwe-Tonge, Duivenwaardsedijk F 157 - oprichten stal (31/10/11)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Gemandateerde behandeling 7 februari, aanvang 10 00 uur

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadering ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Kennisgeving exploitatieovereenkomst Delta Windpark BV

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Middelharnis er kennis van dat ZIJ een anterieure exploitatieovereenkomst hebben gesloten met Delta Windpark BV

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de plannen van Delta Windpark BV om op de percelen kadastraal bekend als Nieuwe-Tonge, sectie F, nummers 335, 336, 349, 358 en 397, de zeven bestaande windturbines te vervangen voor vier windturbines Het project wordt planologisch ingepast in de nog lopende herziening van bestemmingsplan Buitengebied


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Midderharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's