Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen:

Op23januan2012 - het plaatsen van een schutting op het perceel Oude Nieuwlandseweg 43, Nzp, Grevelingen 68, 3253 LL Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadenng van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 7 februari 2012 in het gemeentehuis te Middelhamis De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 7 febaian 2012 in het gemeentehuis te Goedereede

Deze vergadenngen zijn beide openbaar De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunningen

Q voor de activiteit bouwen: - het plaatsen van een dakkapel

en wijziging gevels op het perceel Hoofddijk 3 te 3252 AS Goedereede (19januan 2012), - het plaatsen van 2 straatkolken IV m dempen greppel voor het aanleggen van een schurveling op het perceel Kelderweg 17 te 3253 TG Ouddorp (24 januan2012)

ü voor de activiteit bouwen en reclame:

- het plaatsen van een reclamebord op het perceel Kabbelaarsbank. Middelplaat te Ouddorp (25januan2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Ontwerp ruimtelijke onderbouwing begraafplaats Stellendam

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ingevolge artikel 3 12 Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 6 februan 2012 tot 19 maart 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het Ontwerp ruimtelijke onderbouwing, behorende bij de omgevingsvergunning ten behoeve van het planologisch mogelijk maken van een nieuwe begraafplaats te Stellendam

Om reden dat het plan met past in het geldende bestemmingsplan 'Dorpsgebied Stellendam en Havenhoofd' is een afwijking van het bestemmingsplan nodig m de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De nieuwe begraafplaats is gepland achter de percelen Voorstraat 106 t/m 112 te Stellendam De benodigde toegangsweg wordt aangelegd over het perceel Voorstraat 106

Tijdens de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden zienswijzen naar voren brengen

De ruimtelijke onderbouwing, kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 9 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur, en bovendien na afspraak, op donderdag van 18 00 uur - 19 30 uur Tevens IS het concept ruimtelijke onderbouwing digitaal te raadplegen op de website van de gemeente Goedereede, vanaf 6 februari 2012 tot 19 maart 2012, op www goedereede nl onder actueel -»tennzagelegging

Tot 19 maart 2012 kunt u, bij voorkeur schnftelijk, uw zienswijze naar voren brengen Uw zienswijze kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Uit uw zienswijze dient te blijken op welke onderdelen deze betrekking heeft Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00

Bekendmaking verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente brengen ter openbare kennis, dat op 23 januan 2012 door hen een verkeersbesluit IS genomen Het gaat om het invoeren van een gedeeltelijk parkeerverbod in de Elve t h v de zijgevel van Schoolstraat 6 te Stellendam

Bovengenoemde verkeersbesluit ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's