Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunning:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend • voor de activiteit bouwen:

- het uitbreiden van de woning op het perceel Ring 9 te Dirksland (24-01-2012).

Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende tjesluit vermeld Het bezwaarschnft wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschnft met kunnen afwachten, dan kunt u - né het indienen van een bezwaarschnft - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd

Informerende/opiniërende raadsvergadering

Op donderdag, 9 februan 2012, zal er om 19 00 uur een informerende/opiniërende raadsvergadenng worden gehouden

Van deze vergadenng zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, www dirksland nl en vijt dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Spreekrecht

Als burgers een onden/verp aan de orde willen stellen, dan kunnen zij gebruikmaken van het spreekrecht ZIJ dienen dit, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadenng, te melden bij de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het desbetreffende onderwerp Dit kan telefonisch (0187) 60 80 92 of per e-mail p depagter@dirksland nl

Verorderningen

De raad heeft op 26 januari 2012 de volgende verordeningen vastgesteld

- de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Dirksland 2012,

- de Verordening categonale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Dirksland 2012,

- de Maatregelenverordening Wwb Dirksland 2012,

- de Handhavmgsverordening sociale regelingen Dirksland 2012,

- de Verordening langdurigheidstoesiag Wwb Dirksland 2012,

- de Participatieverordening Dirksland 2012 De raad heeft op 26 januan 2012

De raad heeft op 26 januan 2012 de volgende verordeningen ingetrokken

- de Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand,

- de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009, - de Handhavmgsverordening sociale regelingen Dirksland 2010,

- de Verordening langdungheidstoeslag 2009,

- de Participatieverordening Dirksland 2010,

- de Afstemmingsverordening WIJ gemeente Dirksland 2009,

- de Toeslagenverordening WIJ gemeente Dirksland 2009,

- de Verordening werkleeraanbod WIJ gemeente Dirksland 2009

Deze besluiten liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis ZIJ zijn tevens geplaatst in het gemeenteblad van 2 februan 2012 (nummers 2012-4 tot en met 2012- 10)

Deze besluiten treden in werking op de eerste dag na die van hun bekendmaking en zij werken terug tot en met 1 januan 2011

Datum bekendmaking 2 februan 2012

Aanvraag omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen: - het opnchten van een woning op het perceel Essenlaan 24 te Dirksland (23-01-2012), - het opnchten van een woning op het perceel Essenlaan 30 te Dirksland (20-01-2012)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Gewijzigde dienstverlening

In verband met een informatiebijeenkomst voor medewerkers is het gemeentehuis van Dirksland gesloten op dinsdagmiddag 7 februari aanstaande, tussen 13 00 uur en 15 00 uur

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 7 februan 2012 om 10 30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare vergadering van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 7 februan 2012 om 14 00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's