Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

donderdag 16 februari - informerende en opiniƫrende raadsvergadenng

donderdag 1 maart - raadsvergadering

Beide vergaderingen vangen om 19 30 uur aan

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadering ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

Bij bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunning:

- Sommelsdijk perceel Staverseweg, de Hoge Molenwerf - verbranden snoeihout (01/02/12)

Verleende omgevingsvergunningen:

- Middelharnis, Oudelandsedijk 10 - oprichten overkapping zwembad (30/01/12),

- Sommelsdijk, Dubbele Ring 16- aanbrengen raamluiken (30/01/12),

- Middelharnis, Van der Waalsweg 12 - opnchten reclamezuil (30/01/12)

- Nieuwe-Tonge Burg Overdorpstraat 1 - slopen woning (31/01/12)

Loterij:

- Volleybalvereniging Intermezzo - organiseren loterij op 26 juni 2012 (01/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 /\A Middelharnis

Verleende evenementenvergunningen:

- Activeringscentrum Goeree-Overflakkee - rommelmarkt Diekhuusplein Beneden Zandpad 7, Middelharnis op 21 apnl 2012 van 10 00 uur-16 00 uur (31/01/12),

- Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge - jaarmarkt Westdijk 11, Nieuwe-Tonge op 23 juni 2012 van 09 00 - 16 00 uur (01/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij de burgemeester van Middelharnis Postbus 1, 3240 /\A Middelharnis Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Sommelsdijk, Gorsweg 1 Som melsdijk - verwijderen asbest houdende matenalen en slopen opstallen (27/01/12),

- Middelharnis, Munnikeputseweg 2 - slopen en oprichten land bouwschuur (30/01/12)

- Sommelsdijk volkstuinencomplex Wildeman (sectie B 825) - ver plaatsen berging en wijzigen ber ging (30/01/12)

- Middelharnis, Westdijk 5 - ver vangen kozijnen (31/01/12)

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

De beslistermijn van onderstaande aanvraag is verlengd met zes we ken

- Middelharnis, Zandpad 2 - plaat sen ondergrondse bedrijfvuilnis containers (30/11/11)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen inge komen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 21 februan 2012

Gemandateerde behandeling aanvang 10 00 uur

De zitting vindt plaats in het ge meentehuis van Middelharnis De agenda's voor deze vergaderingen liggen een dag van tevoren ter in zage in het gemeentehuis van Middelharnis

Nummer aanduiding en basisregistratie

De gemeente Middelharnis gaat in het kader van de Wet basisre gistraties adressen en gebouwen nummeraanduidingen (in het ver leden beter bekend als huisnum mers) vanaf heden kenbaar maken via Ons Eiland en Eilanden Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat gelet op artikel 6 van de Wet BAG de volgende nummeraanduiding is uit gegeven en vastgesteld

- Middelharnis Boomgaardweg 35 -adres ld 0559200000012781 (24/01/12)

- Middelharnis Westhavendijk 8a - adres ld 0559200000012783 (03/02/12),

(03/02/12), - Middelharnis Westhavendijk 8b -adres ld 0559200000012782 (03/02/12)

Tevens deelt het college van bur gemeester en wethouder mee dal de volgende nummeraanduiding is ingetrokken - Middelharnis Boomgaardweg 35

- Middelharnis Boomgaardweg 35 - adres ld 0559200000000739

(25/01/12) -Middelharnis Westhavendijk8- adres ld 0559200000010936 (03/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghet)- benden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendma king (datum bekendmaking staal tussen haakjes achter de desbe treffende beslissing) een bezwaar schrift indienen bij de bu'S^ meester van Middelharnis Posi bus 1 3240 AA Middelharnis

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's