Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Go College wil kwaliteit van technisch onderwijs verbeteren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Go College wil kwaliteit van technisch onderwijs verbeteren

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

DIRKSLAND - Als alles volgens plan verloopt opent na de zomervakantie een nieuw opleidingsinstituut zijn deuren op Goeree-Overflakkee. Leerlingen op het niveau MBO Techniek kunnen op het GO College, zoals de school gaat heten, onderwijs gaan volgen dat precies op de eisen en de wensen van het bedrijfsleven is toegesneden. Het bedrijfsleven wordt bij dit onderwijsleerproces nauw betrokken onder het motto: 'kennis maak je met elkaar'. Met deze wijze van onderwijs wordt de kloof verkleind tussen wat het technische bedrijfsleven van zijn medewerkers vereist en wat de leerUngen in het beroepsonderwijs als vaardigheden leren.

Docent Jan de Jong uit Dirksland kan bogen op een meer dan twintig iaarlange onderwijservaring op het gèied van Bouwkunde. Het ging kern in de loop der jaren steeds meer opvallen dat het onderwijs op woorbeeld de ROC's niet of nauwelijks meer aansloot op de eisen ushet bedrijfsleven stelt. Dat zou Wi en anders moeten kunnen,

«Bnjn idee. "De leerlingen die nu ïJn school komen missen vaak de JKinis over de hedendaagse ontwik- ^gen m de techniek. Juist in de tehnische sector gaan de ontwik- Wingen snel en bedrijven springen ™r uiteraard snel op in. Deze kenlis ontbreekt vaak bij het huidige ™ider\sijs doordat wordt gewerkt met verouderde technieken en lesstof '"Pniet, of in mindere mate, actueel is. In feite bereid je de leerlingen voor op de toekomst, maar met de kennis van gisteren. Een veel gehoorde klacht is dan ook dat de leerlingen over onvoldoende actuele vakkennis beschikken en dat hun opleiding niet aansluit op het bedrijfsproces,"

signaleert De Jong. Hij heeft daarom het initiatief genomen om een eigen, private school op te zetten waarbij leerlingen op MBO niveau worden klaargestoomd voor een baan in de technische sector. Zijn plannen verkeren inmiddels in een vergevorderd stadium: een haalbaarheidsstudie is verricht met positief resultaat, en het ondernemersplan met financiële onderbouwing ligt ook al klaar. Ook is er een officiële diploma erkenning bij het ministerie van onderwijs aangevraagd, zodat de school voldoet aan de landehjke standaarden.

Flexibel onderwijs

Bij zijn activiteiten wordt hij bijgestaan door Rian van Noord, oud-collega en voorheen opleidingsmanager Techniek , die zich vooral zal bezig houden met PR en communicatie. "Wij hebben een hoge ambitie wat betreft het niveau van het onderwijs aan het GO College. Wat wij de leerlingen bieden is flexibel onderwijs, gecombineerd met de aanwezige kennis vanuit het bedrijfsleven. Voorop staat aandacht voor de leerling door kleinschaligheid en een hoge kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Vooral in het eerste leerjaar heb

Vooral in het eerste leerjaar hebben zij structuur en stabiliteit nodig. Lesuitval moet tot een minumum beperkt blijven. Mocht dit toch voorkomen dat worden de uitgevallen lessen zo snel mogelijk ingehaald. Onze school heeft verder als doelstelling om de vierjarige opleiding te verkorten tot drie jaar, onder meer door het verminderen van de vakantiedagen," legt Jan de Jong zijn visie uit. "Doordat er flexibel onderwijs wordt

"Doordat er flexibel onderwijs wordt gevolgd, is het zowel mogelijk om hetzij het BBL traject (leren én werken), hetzij het BOL-traject (dagonderwijs) te volgen. Vooral de tweede en derde leerjaren zullen bij de BOL worden gevuld met stages bij bedrijven," vult Rian van Noord aan. "De lessen zuUen worden gegeven door docenten die met passie en gedrevenheid voor de klas staan. De idealisten onder ons. Op dit moment zijn er tal van docenten die niet gelukkig zijn met de wijze waarop onderwijs wordt gegeven. Doordat wij een private school zijn kunnen wij het onderwijsproces zelf invullen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven ontstaat een samensmelting tussen vakkennis, didactiek en pedagogiek, met als resultaat een toekomstgerichte werknemer."

Voordelen De voordelen voor de bedrijven zijn

De voordelen voor de bedrijven zijn legio. Zij hebben door de nauwe samenwerking zelf invloed op het leerproces van de medewerker en kunnen dit, binnen de kaders van het kwalificatiedossier, afstemmen op het bedrijfsproces. Dit heeft als resultaat een kortere opleidingstijd, hoger gekwalificeerd personeel met actuele kennis en een passende aansluiting op de bedrijfsvoering. Tot de bedrijven die Worden benaderd om medewerking te verlenen behoren onder meer architectenbureaus, aannemers en installatiebedrijven, ingenieursbureaus en woningbouwcorporaties. Maar ook voor de leerlingen heeft

Maar ook voor de leerlingen heeft het volgen van onderwijs via het GO College voordelen. De koppeling van theorie en praktijk, coaching en begeleiding binnen het bedrijf én door het GO-CoUege en een intensieve opleiding zonder lesuitval, levert een verkorting op van de opleidingsduur. De leerling kan in kortere tijd hetzelfde kwalificatieniveau behalen als bij de reguliere opleidingencentra. Leerlingen die tot de school worden toegelaten zijn leerlingen met vmbodiploma TL (Theoretische Leerweg) en KBL (Kaderberoepsgerichte Leer weg), leerlingen met havo-diploma of met bewijs van overgang van havo 3 naar havo 4 of een gelijkwaardige opleiding.

Tekort

Het tweetal De Jong en Van Noord ziet grote mogelijkheden in deze vorm van onderwijs. Immers, er komt in de toekomst een steeds groter tekort aan technici. Bedrijven zitten te springen om goed opgeleid personeel. "Door leerlingen nu beter en effectiever op te leiden, zijn zij straks meer waard voor de Nederlandse maatschappij. Op Goeree- Overflakkee hebben wij inmiddels een aantal bedrijven benaderd die heel positief hebben gereageerd. Over een jaar of vijf hopen wij ook elders in Nederland een soortgelijke school te kunnen opzetten.

In de plannen is opgenomen te starten met een opleiding Bouwkunde als pilot, ook andere technische opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Jan de Jong is voor nadere informa

Jan de Jong is voor nadere informatie te bereiken via telefoonnumme 0187-750 834 of 06-123 283 56, of via e-mail info@gocollege.nl.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Go College wil kwaliteit van technisch onderwijs verbeteren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's