Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1951 - Wim Bruggeman  - 2012

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

1951 - Wim Bruggeman - 2012

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

DIRKSLAND - Na een langdurige ziekte is in Dirksland op dinsdag 14 februari jl. de heer J.W. (Wim) Bruggeman overleden. In zijn arbeidzame leven was Bruggeman in hart en nieren aan het onderwijs verbonden. Bijna veertig jaar is hij hierin werkzaam geweest, waarvan 32 jaar op de Prins Mauritsschool te Dirksland, alwaar hij ruim 25 jaar directeur was. Vanwege zijn ziekte heeft hij vorig jaar vervroegd afscheid moeten nemen. Daarnaast was Bruggeman in Dirksland gedurende vier jaar lid van de gemeenteraad voor de Christenunie en was hij er aansluitend vijfjaar wethouder. Ook deze werkzaamheden moest hij vanwege zijn ziekte voortijdig beëindigen. Bij gelegenheid van dit afscheid kreeg hij de titel 'ereburger van Dirksland' toegekend.

In 1972 is Wim Bruggeman zijn onderwijsloopbaan begonnen te Herkingen, op de Gereformeerde Gemeente school, die kort daarna fuseerde met de Hervormde school tot de school die vanaf de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in 1976 Prins Johan Frisoschool heet. Op 1 oktober 1979 begon Bruggeman als leerkracht op de Prins Mauritsschool te Dirksland, toen nog gevestigd aan de Irenelaan. In 1985 werd hij er benoemd tot directeur. In 2003 verhuisde de school naar de

In 2003 verhuisde de school naar de nieuwe locatie aan de Begonia. Vanaf dat moment waren alle groepen in één gebouw gehuisvest. Daarnaast is Wim Bruggeman ook directeur geweest op de Eben-Haëzerschool te Goedereede Havenhoofd.

Tevens heeft hij zich ingezet voor samenwerking binnen het christelijk onderwijs op Goeree-Overflakkee. Wim was een voorstander van samenwerking om zo meer efficiency te realiseren dan in individuele situaties mogelijk is. Dit heeft onder andere geresulteerd in de samenwerking van de Prins Mauritsschool met de Eben-Haëzerschool te Goe dereede Havenhoofd en Het Kompas te Stellendam. Ook was hij één van de initiatiefnemers voor het onderzoek naar de mogelijkheden van een besturenfusie.

"Wim bezat de gave om in discussies met behulp van steekhoudende argumenten anderen voor zijn standpunten te winnen", zo laten directie en bestuur van de Prins Mauritsschool weten na het overlijden van hun ouddirecteur. "Ook was hij in staat om buiten de schijnwerpers moeilijke problemen op te lossen. De stijl van Wim Bruggeman was die van een bruggenbouwer. Hij wist bruggen te bouwen en verbindingen te leggen voor degenen die met hem werkten. Als het meest in het oog springende

Als het meest in het oog springende van die stijl kan het heenwijzen naar Jezus worden genoemd, de grote Meester. Wim wees er altijd op dat het belangrijkste doel van de werkzaamheden op en voor school was: het geven van onderwijs uit Gods Woord, zodat de kinderen zouden worden gewezen op de weg naar de zaligheid door de Heere Jezus, de Zaligmaker."

Om het werk en de persoonlijkheid van Wim voor de toekomst te verbinden aan de Prins Mauritsschool werd een nieuw schooUogo ontworpen. Met pijn in het hart heeft Wim Bruggeman op 28 oktober 2011 afscheid genomen van de school. Hij gaf aan het jammer te vinden op deze manier afscheid te moeten nemen, maar zei ook: "Onze goede God heeft het anders beschikt, beter". Hij drukte een ieder op het hart altijd dicht bij het Woord te blijven en sprak de wens uit iedereen nog vaak te ontmoeten, bovenal te mogen ontmoeten voor de troon van Christus.

Naast zijn werkzaamheden in het onderwijs werd Wim Bruggeman op 14 maart 2002 in Dirksland lid van de gemeenteraad voor de Christen- Unie. Hij raakte snel ingewerkt. De raadsperiode tot 2006 was achteraf gezien een voorbereiding op een volgende fase. Vanaf maart 2006 droeg hij als wethouder bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de portefeuilles welzijn, sociale zaken en financiën. De belangrijkste motivatie voor zijn

De belangrijkste motivatie voor zijn werk was om de "ware belangen van de gemeente te behartigen". Hij deed dat vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging. Hij had oog voor de menselijke maat, hechtte waarde aan de nuchtere Dirkslandse benade ring. Tevens was hij overtuigd van de noodzaak om intensiever samen te werken met de andere gemeenten als opmaat naar een fusie. Vol enthousiasme zette hij zich in voor de belangen van het eiland. Hij deed dat door goed te luisteren, te zoeken naar het gemeenschappelijke in standpunten. Dat kostte soms achter de schermen meer inspanningen dan menigeen vermoedde. Het ging hem om een voor iedereen geloofwaardig resultaat.

Nadat hij in het najaar van 2009 gezondheidsklachten kreeg, moest hij soms pas op de plaats maken. Voorjaar 2010 zag hij weer perspectief om, zoals hij aan de medewerkers schreef, "met elkaar de komende periode Dirksland nog meer op de kaart te zetten als midden van de nieuwe gemeente." De zomerperiode bracht, echter een grote teleurstelling met zich mee en in oktober 2010 was hij er open over dat genezing niet meer mogelijk was. Wim gaf aan dat hij zo lang mogelijk wilde blijven werken, omdat het hem energie gaf en hij er plezier aan beleefde. Op enkele moeilijke perioden na was dat mogelijk tot halverwege 2011. Eind augustus kreeg hij een afscheid van 'een warm nest', waarvoor hij dankbaar was. "Het heengaan van Wim Bruggeman

"Het heengaan van Wim Bruggeman heeft ons diep geraakt", zo reageert burgemeester Stoop namens college, raadsleden en medewerkers van de gemeente Dirksland op het overlijden van Bruggeman. "Nog geen maand geleden was hij in het gemeentehuis om met deze en gene een praatje te maken. We keken bezorgd naar hem, omdat hij letterlijk en figuurlijk kampte met pijn. We hoopten dat hij een volgende keer weer kon komen, maar waren tegelijkertijd bang dat het niet meer zou kunnen... We zijn verdrietig omdat we een "gaaf" mens moeten missen. We leven en bidden mee met zijn dierbaren om kracht. We koesteren onze herinneringen

aan zijn gedrevenheid, zijn persoonlijke betrokkenheid bij ieder van ons, zijn bewonderenswaardige doorzettingsvermogen. Terecht verleende de gemeenteraad hem voor zijn verdiensten voor de gemeenschap van Dirksland het ereburgerschap. De mooie herinneringen die we aan hem bewaren geven ons energie om door te gaan met onze opdracht om de belangen van onze inwoners te behartigen." Wim Bruggeman is 60 jaar geworden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

1951 - Wim Bruggeman  - 2012

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's