Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds. A. Belder 25 jaar predikant �God is goed voor zondaren�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ds. A. Belder 25 jaar predikant �God is goed voor zondaren�

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

NIEÜWE-TONGE - Zondag 12 februari was ds. A. Belder (1939), hervormd emeritus-predikant van Nieuwe-Tonge, vijfentwintig jaar predikant. In verband daarmee ging hij 's morgens voor in een speciale herdenkingsdienst. De preek ging over dezelfde tekst als waarmee hij in 1987 intrede deed. Terugblikkend zegt ds. Belder: "Ik heb Hem onteerd. Maar nu heeft Hij mij genade gegeven en ook nog eer".

De hervormde gemeente van Nieuwe-Tonge had ds. Belder uitgenodigd om voor te gaan in een herdenkingsdienst, die zondagmorgen plaats vond. De tekst voor de preek was 1 Timotheus 1:12. Daar zegt Paulus: "En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende". Het is dezelfde tekst waarmee ds. Belder op 11 februari 1987 in Nieuwe Tonge intrede deed.

Jubileumdienst

"Gemeente^ Christus is mijn krans", zo zei ds. Belder. Hij legde uit dat in de tijd van Paulus een atleet, wanneer die een overwinning behaalde, een lauwerkrans kreeg omgehangen. Zo'n atleet zei dan: "ApoUo is mijn krans", of: "Zeus is mijn krans". Heidense afgoden kregen zo de eer van de overwinning. Op dezelfde wijze wilde ds. Belder Christus de eer geven dat hij vijfentwintig jaar predikant mocht zijn.

In de tekst, vervolgde ds. Belder, zegt Paulus: "Het behaagde God dat ik een aarden kruik mocht zijn in wie die reddende God woonde en troonde". Hij vervolgde: "Paulus mag zich aanvaard weten. Ik mag mij aanvaard weten door de genade van Christus. Het niet verdiend en toch ontvangen te hebben. Reddende hefde maakt klein en houdt klein".

Ds. Belder gaf aan dat het Evangelie met bewogenheid gepreekt moet worden, zoals Christus dat deed: "Eén en al liefelijkheid, één en al bewogenheid, één en al gunning. Jezus weende over Jeruzalem. Wat zegt Monica? Ik heb meer tranen geplengd over de wedergeboorte van Augustinus dan over zijn natuurlijke geboorte". Paulus zegt dat de Heere hem

Paulus zegt dat de Heere hem getrouw geacht heeft om in de bediening te worden gesteld. Daarover zei ds. Belder: "Hij heeft mij Zijn vertrouwen geschonken en dat maakt mij getrouw. Hij heeft mij in de bediening gesteld". Bediening, zo legde hij uit, betekent: diakonia, dienst. Dit sprak de Grieken niet aan, die hadden een trots persoonlijkheidsideaal. "Wat een eer om je telkens door Christus' Geest te voegen naar Zijn heilswU. Opdat Hij niet alleen in ons maar ook door middel van ons Zijn heilsplan volvoert",

Na afloop van de dienst werd de predikant toegesproken door diaken D.W. Exalto. Die zei: "U bent een bestudeerd man, dat iperken wij aan uw preken die getuigen van een grote belezenheid". Hij sprak er verder zijn blijdschap over uit dat ds. Belder na zijn emeritaat in Nieuwe Tonge is blijven wonen. "Blijvend in de branding. Daar waar andere emeriti zich terugtrokken in het veilige Barneveld of Veenendaal, bleef u beschikbaar voor een dienende taak". Hij wees er op dat ds. Belder geen

Hij wees er op dat ds. Belder geen wettische maar een verbondsmatige prediking bracht, in de lijn van de Zwitserse reformator BuUinger. Tenslotte noemde hij een aantal typerende gezegden van ds. Belder "die we nog tegenkomen in de gemeente", zoals: "Wees geestelijk in het zakelijke, en zakelijk in het geestelijke", "Laat je voeten eens doen wat je hart je ingeeft", "De Heere geeft wat Hij vraagt", "De gemeente is door Zijn bloed gekocht en verlost", "Het leven met de Heere ligt o zo teer".

Na zijn toespraak verzocht Exalto de gemeente te zingen psalm 75:1: "U alleen, U loven wij". Vervplgens was er gelegenheid om bij het verlaten van de kerk ds. Belder en zijn vrouw te feliciteren met het ambtsjubileum. Terugblik

In zijn woning in Nieuwe-Tonge, waar het Eilanden-Nieuws gastvrij werd ontvangen door het predikantsechtpaar, blikt ds. Belder terug op de jubileumdienst en zijn ambtelijke loopbaan. Hij zegt dat hij het als een groot voorrecht beleeft dat hij prea'' kant mag zijn. "Ik heb Hem onteerü- Maar nu heeft Hij mij genade gege- IT ^" °°^ nog eer". Spontaan zegt Ü^ ^^n gedicht op:- ^''jk twee beekjes samenkomen, yrts in enen bedding stromen ^°'''" ik met Jezus één, En leef en sterf voor Hem alleen".

Peinzend vervolgt hij: "Bij het ouder worden komt alles steeds meer op zijn plek. Je merkt dat God een heils plan heeft, en dat jij daarin begrepen bent". Dan, met nadruk: "De Heere heeft het goede, het beste met ons voor".

De wortels van ds. Belder liggen in Ridderkerk waar hij en zijn vrouw zijn geboren en getogen. Hij bezocht de lagere school in Slikkerveer. In Rotterdam werd hij leerhng op het Calvijn-lyceum om daarna aan de kweekschool in Ede zijn onderwijsakte te halen. "Die periode in Ede is voor mij

"Die periode in Ede is voor mij onvergetelijk geweest. Want onder andere door de prediking van ds. G.M. van Dieren heb ik mijn goede God leren zoeken en vinden en werd het niet te stillen verlangen geboren om Hem te dienen in het ambt". Dat hield later in dat ds. Belder zijn baan moest opzeggen om de studie te kunnen volgen. Ds. Belder vertelt dat hij in die tijd met zijn gezin moest leven van een beurs. Dat gaf wel eens financiële zorgen. Maar hij mocht in die tijd ook de zorg van de Heere ervaren. "De Heere heeft steeds op een wonderlijke wijze geholpen". Nadat ds. Belder zijn gymnasium alpha-diploma had gehaald, om zo de noodzakelijke kennis van Latijn en Grieks op te doen, volgde hij de theologiestudie aan de universiteit van Utrecht. Studeren deed hij graag. Zijn hoogleraren waren onder andere W.C. van Unnik, G. Quispel en prof C. Graafland.

Ds. Belder vertelt dat de studie ver traging opliep doordat hij in die tijd "vitaal depressief" werd. "Dat betekent dat je alles afmeet aan je gevoel. Paulus zei: "Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft". Maar ik voelde me totaal ontkracht. Ik beleefde diepe noden, geestelijk en psychisch. Anderzijds voelde ik mij ook overstelpt door Zijn liefde".

Na acht jaar was de studie voltooid. Toen volgde een tijd van nieuwe beproeving: het duurde twee jaar voordat er een beroep kwam. Toch spreekt ds. Belder van een gezegende tijd. "Ik heb juist in die tijd van nood en dood zoveel blijdschap, zoveel liefde mogen ondervinden". Hij geeft aan dat hij in die periode werd klaargemaakt om zijn eerste gemeente als een geschenk te ontvangen. Omdat hij geen beroep kreeg, ging hij aan het werk als pastoraal medewerker, onder andere in de gemeente van Nieuwe-Tonge. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Nieuwe-Tonge een beroep op hem uitbracht, dat hij ook mocht aannemen. Ds. Belder is tot aan zijn emeritaat op

Ds. Belder is tot aan zijn emeritaat op 1 mei 2004, de dag dat hij vijfenzestig werd, in Nieuwe-Tonge gebleven. In die tijd kreeg hij drie beroepen: van HoUandscheveld, Randwijk en Scherpenisse. Die wees hij af Stellig: "Ik heb heel duidelijk mogen weten dat ik moest blijven".

Eenheid in verscheidenheid De hervormde gemeente van Nieu

De hervormde gemeente van Nieu we-Tonge typeert ds. Belder als "een eenvoudige gemeente van Christus". Hij herkent wat een vroegere predikant van Nieuwe-Tonge, ds. Felix, over de gemeente schreef: de bevinding wordt naast bron ook norm voor het geloofsleven. Op dat punt wilde ds. Belder corrigerend optreden. "Niet de bevinding, maar het Woord is de norm".

Ten aanzien van de wijze waarop hij in de kerk staat, zegt ds. Belder dat hij de eenheid in de verscheidenheid, en de verscheidenheid in de eenheid wil zien. "De kerk die er is, heb ik lief Ook in zijn gebreken". De kerkscheuring van 2004 is aan Nieuwe-Tonge niet voorbijgegaan. Ds. Belder geeft aan met overtuiging op zijn plaats in de hervormde gemeente te zijn gebleven. "Ik heb sterk vanuit het verbond leren denken. Dit is mijn plek". Hij ziet dat als een persoonlijke keuze. De afweging die een ander maakt, is "voor zijn of haar eigen verantwoording". Hij voegt er aan toe dat de kerkscheuring hem wel pijn doet.

Dat ds. Belder met emeritaat is, betekent niet dat hij niets te doen heeft. De meeste zondagen preekt hij nog. Ook verleent hij bijstand in het pastoraat in de hervormde gemeente van Ouddorp.

Op de vraag of hij de lezers nog iets wil meegeven, antwoordt ds. Belder: "God is goed voor zondaren. Wanhoop nooit aan God".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Ds. A. Belder 25 jaar predikant �God is goed voor zondaren�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's