Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Die gij niet kent...�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Die gij niet kent...�

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

)ohannes antwoordde hun, zeggende: Hij staat midden onder u, dien gij nietkent (Joh.l:26). Een hoog gezelschap uit Jeruzalem kwam tot Johannes de Doper om hem te vragen met welk recht hij geestelijke arbeid verachte en met welk gezag hij de doop bediende. Als hij tóch de Christus met was, en ook niet Elia, of de profeet die het volk verwachtte...

Zi]n ondervragers hadden toch waarschijnlijk ook Jezus van Nazareth ontmoet, maar in Hem hadden ze helemaal geen vervulling willen zien van alles wat hen in het Woord van God was beloofd en toegezegd. Het Woord zei het wel, en zij waren nauwgezet in het onderzoeken van de Schriften, letter voor letter, maar de interpretatie vulden ze zelf in. Ze zagen Jezus in Zijn optreden, waarvan de hele profetische getuigenissen zulke rijke en heerlijke aanzeggingen deden.

Ze konden het niet ontkennen, de zaligmakende genade was ook hen verschenen. Maar hoewel het Koninkrijk van God niet ver van hen was, het ging rakelings langs hun leven heen, ze hadden het niet begrepen. Ze weigerden in Jezus de verwachte Profeet te erkennen, hoewel Zijn werken van Hem getuigden.

Daarom nu het verwijt en de aanklacht van Johapnes: Hij staat midden onder u, die gij niet kent. In hun midden en toch onbekend. Zo was het voor Agrippa, hij kende de schriften, werd bijna bewogen een christen te worden, maar uiteindelijk wees hij alles af Zo wds het voor Demas, op weg met Paulus om het Evangelie aan de heidenvolkeren te verkondigen, maar later schrijft Paulus met een wenend hart 'Demas heeft mij verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Secularisatie in zijn hoogste vorm. Saul was onder de profeten maar eindigt met de profetes van Endor in zelfmoord. De vrouw van Lot, heel persoonlijk de boodschap gehoord uit de mond van een door God gezonden hemelse boodschapper, bevindelijk aan haar pols uit Sodom en Gomorra getrokken, op weg gezet naar de ontkoming van het rechtvaardig oordeel van God over alle goddeloosheid, haar werd een uitwijkplaats door Gods genade als toevlucht aangewezen in Zoar. Maar ze zag achterom, lichamelijk uit de stad, door de kracht van de boodschap, op weg gezet ter ontkoming, maar kon niet ingaan vanwege haar ongeloof Ze was wel op weg naar Zoar, maar haar hart leefde niet in en bij Zoar, het lag nog in Sodom en Gomorra.

Jezus was in hun midden en toch onbekend. Men kende de naam van Jezus, men wist ook waar Hij woonde, men zag zijn uiterlijk optreden, Zijn arbeid bleef niet verborgen, maar de werkelijkheid waartoe Jezus kwam in de wereld bleef voor de schare verborgen. Smartelijk heeft Jezus ook deze miskenning ervaren. De te hoop gelopen schare zag niets begeerlijks aan Hem, ging aan Hem zonder ontroering voorbij, hoewel soms verrast door het bovennatuurlijke dat ze door Zijn tekenen en wonderen moesten erkennen. Wie doorzag en verstond dit won

Wie doorzag en verstond dit wondere leven en de heilige roeping die Jezus heeft volbracht? Staat Jezus nog steeds met als een onbekende macht in het midden van deze wereld? Hoewel Christus in het gewaad van Zijn Woord door de wereld schrijdt in het openlijke Evangelie gaat er een hemelse ademtocht langs de mens heid heen van alle tong, taal en natie wereldwijd.

Zijn Woord en getuigen spreken van hemelse dingen die in een mensenhart nog nooit zijn opgekomen. Wie is toch Deze, die antwoorden geeft op de diepste zielennood waarin een mens uit een vrouw geboren mee bezet kan zijn. Hij wijst Zichzelf aan als de bron van het eeuwige leven. Hij vervult immers de Oud Testamentische onthulling van Gods Naam in het 'Ik ben die Ik ben en Ik zal zijn die Ik zijn zal'. Maar dit vlees geworden Woord, Hij Die onder ons heeft gewoond, vindt geen vatbaarheid in het menselijke bestaan, de hemel sluit niet aan op het aardse denken. De natuurlijke mens verstaat niet

De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van de Geest van God zijn, deze zijn alle mensen een dwaasheid. Daar verandert godsdienst, kerkelijk, of christelijkheid niets aan. Tenzij de mens wederom geboren wordt, anders kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Hij staat midden onder u, dien gij niet kent. Vanwaar is dan onze verwachting,

Vanwaar is dan onze verwachting, vanwaar is er dan troost te wachten. Hij staat midden onder u. In de gestalte en het gewaad van Zijn

Woord en Geest, door de prediking van het Evangelie. De Heihge Geest is het die van de

De Heihge Geest is het die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die Heere is en levend maakt. Die harten opwekt. Die ogen verlicht,

Die oren doorboort opdat we zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven.

Dan mogen we getuigen: wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

�Die gij niet kent...�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's