Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ooatflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ooatflakkee

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Ontvangen aanvragen oingevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen.

1 voor de activiteit bouwen: • 3 tunnell<ass6n, Lageweg 6, 3258 LK Den Bommel {ontvangen 02-02-2012).

2voor de activiteit bouwen, milieu: • bouw berging, houden honden,

• bouw berging, houden honden, Nieuwstraat 3, 3257 AP Ooltgensplaat (ontvangen 27-01- 2012).

2mo{de activiteit bouwen, slopen, inrit: •sloop/bouw berging, uitbreiden woning, bouw erfafscheiding Kerksingel 48, 3257 AH Ooltgensplaat (ontvangen 06-02- 2012).

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er geen omgevingsvergunning zijn verleend.

Welstandszitting gemeentehuls Middelharnis

Datum : 21 februari 2012 Gemandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur. Commissievergadering: Tijdstip : 14.00 uur.

Voor verdere informatie kunt'u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht.

Ontwerp bestemmingsplan Achthulzen / Langstraat / Zuidzijde publicatie

Burgerineester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de algehele herziening van het bestemmingsplan Achthuizen/ Langstraat / Zuidzijde als ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 20 februari 2012 tot en met 2 april 2012 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude Tonge. Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75, 3255 ZH Oude Tonge. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor het maken van een afspraak.

Warenmarkten

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oostflakkee;

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

Bestuit

I. Tot het instellen van de navolgende warenmarkten: - vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur op het Kaaiplein te Oude-Tonge. - zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur op het parkeerterrein, gelegen onder aan de Beneden Molendijk te Ooitgensplaat.

II. Te bepalen dat geen markt wordt gehouden op: - Algemeen erkende Christelijke feestdagen; - Nieuwjaarsdag en - door ons op grond van bijzondere gelegenheden daartoe aangewezen dagen.

III. Aanvullend te bepalen dat, wanneer dringende redenen hiertoe noodzaken, tijdelijk een andere plaats voor het houden van de markt wordt aangewezen. Tevens kunnen wij ingeval een marktdag samenvalt met één van de in onderdeel II van dit besluit genoemde dagen, voor het houden van de markt een andere dag aanwijzen.

Het bepaalde in onderdeel III van dit besluit kan uitsluitend van toepassing zijn nadat belanghebbenden tijdig daaromtrent zijn geïnformeerd en de aankondiging op de gebruikelijke wijze tijdig is bekendgemaakt.

IV. Dit besluit ter openbare kennis te brengen in de streekbladen 'Ons Eiland' en 'Eilanden- Nieuws'. Eisenhowerlaan 1, Postbus 75, Tel. (0187)64 71 00 Openingstijden; Balie Burgerzaken: Sociale Zaken, Wmo en CJG: 3255 ZH Oude-Tonge. Internet: www.oostflakkee.nl. fax (0187) 64 71 99 e-mail: info@oostflakkee.nl di t/m do 09.00 tot 12.00 uur en 13 00 tot 1700 uur. ma en vr van 09.00 tot 12.00 uur, 09.00 tot 12.00 uur en di t/m do 13.00 tot 15.00 uur en op dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur 09.00 tot 12.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Ooatflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's