Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Structureel lagere rijksuitkering compenseren door vermindering bestuurskosten en efficiencyvoordeel�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Structureel lagere rijksuitkering compenseren door vermindering bestuurskosten en efficiencyvoordeel�

Minister Spies over financiën nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee:

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DEN HAAG - In een besluitenlijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft minister Spies aangeven dat de sluitingstermijn voor het indienen van externe reacties bij het Voorstel tot Wet voor de gemeentelijke herindeling op Goeree-Oveerflakkee is bepaald op 14 maart 2012. Zoals elders in deze krant is vermeld zal de Vaste Kamercommissie op 23 maart de vier gemeenten op het eiland bezoeken en wordt er in het ISGO-gebouw te Middelharnis nog een hoorzitting gehouden. Gemeentebesturen, maatschappelijk middenveld, organisaties / bedrijven worden op deze hoorzitting geattendeerd.

Het verslag voor vaststeUing volgt dan op 5 aprü. De commissie gaat er van uit dat uiterhjk 26 april de Tweede Kamer de verslagnota ontvangt. Vervolgens behandelt de commissie het wetsontwerp plenair in week 20 ( 14 - 18 mei). Zo nodig in wetgevingsoverleg.

Memorie van Toelichting

In de Memorie van Toelichting bij het Voorstel tot Wet stelt de minister dat er helaas op het eiland geen unanimiteit is voor herindeling. Goedereede en de Stichting Herindeling Nee zijn tegen samenvoeging en willen dat de gemeente Goedereede zelfstandig blijft. Gezien de breed ervaren noodzaak tot duurzame versterking van het lokale bestuur op het eüand en vanuit het oogpunt van regionale samenhang is het noodzakehjk Goedereede bij deze herindehng te betrekken, stelt de minister. Er is geen samenwerkings- of herüidehngsvariant voorhanden die kan rekenen op meer bestuurhjke draagvlak. Hoewel het Kabinet de negatieve zienswijze van de gemeente Goedereede bij deze herindehng betreurt, is ^ij ervan overtuigd dat zij het herindelingsadvies van de Provmcie Zuid- HoUand behoort over te nemen.

Redenerend vanuit het belang van bestuur krachtige gemeenten.

Financiën

In het hoofdstuk Financiën wordt opgemerkt dat de algemene uitkering voor de nieuw te vormen gemeente ongeveer 1,3 müjoen euro lager zal zijn dan de som van de algemene uitkeringen die de vier gemeenten in 2013 zonder samenvoeging zouden ontvangen. Deze structurele verlaging kan worden opgevangen door de te verwachten vermindering van bestuurskosten en andere te behalen efficiencyvoordelen van de nieuwe organisatie. De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee krijgt bij de herindeling op 1 januari 2013 een uitkering op grond van de maatstaf herindeling van ruim 12,7 miljoen euro. Dit bedrag wordt gespreid uitgekeerd over de eerste vier jaar. Het eerste jaar 40 % en daarna jaarlijks 20 %. (berekeningen gebaseerd op de circulaire september 2010).

Verkiezingen

Zoals wij in onze editie van vrijdag reeds meldden zal de gemeente Middelharnis de verkiezingen moeten voorbereiden. Bij herindeling op 1 januari 2013 betekent het verkiezingen Ln november van dit jaar. De gemeenteraad die bij de herindelingsverkiezing wordt gekozen zal zitting bhjven houden tot maart 2018. De eerstvolgende reguhere raadsverkiezingen in maart 2014 zullen dan voor de gemeente Goeree-Overflakkee niet doorgaan. Door de zittingsperiode te verlengen naar vijfjaar en drie maanden krijgt de nieuwe gemeente voldoende tijd en rust de fusie goed te implementeren, vindt minister Spies.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

�Structureel lagere rijksuitkering compenseren door vermindering bestuurskosten en efficiencyvoordeel�

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's