Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderdata

De Gemeenteraad komt op donderdag 1 maart 2012 om 19 30 uur voor een vergadering bijeen

Ter Inzage: De agenda en de bijbehorende

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en wel bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2 te Goedereede, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald Tevens liggen de stukken ter inzage m de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp

Spreekrecht:

Na de opening van de vergadenng bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 4 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken

Agenda:

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina www goedereede nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen: Op 10februan2012 - het wijzigen van de garage, het plaatsen van een serre en het bouwen van een berging/- schuur op het perceel Dijkstelweg 43 te 3253 TA Ouddorp

Op13februan2012 - het bouwen van een sanitaire mimte op het perceel Damweg la te 3251 LB Stellendam

Op14februan2012 - het realiseren van een parkeerkelder winkel en bovengelegen woningen op een perceel nabij Molenblok 3/Dorpstienden te 3253 AL/AS Ouddorp.

Op15februan2012 - voor nieuwbouw tussenstuk aan het pand Oude Nieuwlandseweg 13 te 3253 LL Ouddorp

Q voor de activiteit slopen: Op9februan2012 - het slopen van het bijgebouw op het perceel Dorpsweg 39b (H, 967/968) te 3253 AG Ouddorp

Op14februan2012 - het slopen van 2 schuren op het perceel Molenblok 3 te 3253 AL Ouddorp

Op 15februan2012 - het slopen van golfplaten van garagedak op het perceel Oostdijkseweg 99 te 3252 LM Goedereede

Op16februan2012 - het slopen van een gedeelte van de loods op het perceel Dorpsweg 4 te 3253 AH Ouddorp

ü voor de activiteit planologische afwijking van bestemmingsplan:

Op13februan2012 - het oprichten van een minicamping en het houden van een aantal nevenactiviteiten bij het agransch bedrijf op het perceel Damweg la te 3251 LB Stellendam

Op14februan2012 - het realiseren van een parkeerkelder, winkel en bovengelegen woningen op een perceel nabij Molenblok 3/Dorpstienden te 3253 AL/AS Ouddorp

Q voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren:

Op 13februan2012 - grondkering of damwand plaatsen nabij Molenblok 3/Dorpstienden te 3253 AL/AS Ouddorp

Q voor de activiteit uitrit aanleggen of veranderen:

Op 14februan2012 - het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit nabij Molenblok 3/Dorpstienden te 3253 AL/AS Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 6 maart 2012 in het gemeentehuis te Middelharnis

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 6 maart 2012 in het gemeentehuis te Goedereede

Deze vergaderingen zijn beide openbaar De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

• voor de activiteit bouwen: - het van een onbemand tankstation op het perceel Pampus 8 te 3251 ND Stellendam (15 februan2012)

Q voor de activiteit reclame: - het plaatsen van een prijzenbord op het perceel Pampus 8 te 3251 ND Stellendam (15 februan2012)

• voor de activiteit in- en uitrit: - het maken van een in- en urtnt t b v Pampus 8 te 3251 ND Stellendam (15 februan 2012)

Geweigerde (tijdelijke) omgevingsvergunning

• voor de activiteit bouwen: - het plaatsen van een verkoopbord op het perceel Deltageul (G, nr 629) te 3251 NG Stellendam (15 februan 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschnft indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Bekendmaking verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente brengen ter openbare kennis, dat op 15 februan 2012 door hen een verkeersbesluit IS genomen Het gaat om het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats voor Voorstraat 48 te Stellendam

Bovengenoemde verkeersbesluit ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onvenwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's