Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

donderdag 1 maart 2012 - raadsvergadering aanvang 19 30 uur

Over de volgende onderwerpen zal een besluit worden genomen - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

- Vaststellen beeldkwaliteitsplan siloappartementen Westhavendijk te Middelharnis

- Vaststellen wijzigingen verordeningen Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente Middelharnis 2012 - Voorstel tot het beschikbaar stel

- Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor ICT-investenngen t b v de fusiegemeente Goeree-Overflakkee

- Instemmen met procedure en vaststelling functieprofiel griffier fusiegemeente Goeree-Overflakkee

- Innchting griffie gemeente Goeree-Overflakkee

- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Binnenhof en vaststellen verordening clientenparticipatie Wsw enpersoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (aangehouden in de vergadenng van 2 februan 2012) De vergaderstukken liggen een week voor de vergadering ter inzage m het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

Bij bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunningen: - Stad aan 't Hanngvliet, Zeedijk 43 verbranden snoeihout (14/02/12),

- Sommelsdijk, Langeweg 153 - verbranden snoeihout (17/02/12)

Verleende omgevingsvergunningen:

- Nieuwe-Tonge, Burg Overdorpstraat. Gen Snijdersstraat en Ds Wentinkstraat - kappen 104 bomen (15/02/12),

- Nieuwe-Tonge, Burg Overdorpstraat 21 - kappen boom (17/02/12),

- Nieuwe-Tonge Molendijk 64 - kappen boom (17/02/12), - Middelharnis, Pr Hendnkstraat 5 - kappen boom (17/02/12), - Middelharnis, De Hofjes 2 - opnchten reclamebord (17/02/12)

00 Verleende collectevergunningen:

00 - Prinses Beatrix Fonds - 9 t/m 15 september 2012 (14/02/12), 30 - Nationaal MS Fonds - 18 t/m 24 november 2012 (14/02/12), - Nederlandse Brandwonden Stich

- Nederlandse Brandwonden Stichting - 8 t/m 13 oktober 2012 (16/02/12),

- Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland - 21 t/m 26 mei 2012(16/02/12)

Verleende ventvergunningen: - Activiteitencommissie Gerereformeerde Gemeente Middelharnis - venten met oliebollen op 31 december 2012 in de gemeente Middelharnis (14/02/12),

- Woord & Daad Comité Goeree- Overflakkee - venten met krentenbroden op 31 maart 2012 en venten met oliebollen op 10 november 2012 in de gemeente Middelharnis(14/02/12)

Verleende ontheffing Drank- en horecawet:

- Stichting Open Jongerenwerk Jailhouse - Flakkeese dagen, terrein Jonge Spartaan, Edison Middelharnis, op 20 apnl 2012 van 17 00-01 30 uur en 21 apnl van 14 00-01 30 uur (17/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Verleende evenementenvergunningen:

- W L Horselenberg, Middelharnis, Langeweg 52 - neuzelmarkt op 14 apnl 2012, van 8 30 tot 16 00 uur (17/02/12), - Koninklijke Muziekvereniging

- Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo - jaarconcert in recreatiecentrum De Staver op 31 maart 2012 van 20 00-23 00 uur (17/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Middelharnis, Steneweg 1 - brandveilig gebruik activiteiten centrum d'n Duyt (07/02/12)

- Middelharnis, Industrieweg 42- opnchten gevelreclame (13/02/12),

- Middelharnis, Gedempt Kanaal 67 - afsluiten loggia met glaspa nelen (14/02/12),

- Nieuwe-Tonge Battenoordsedijk 1b - kappen bomen (10/02/12) -Middelharnis Zandpad 136 - af

-Middelharnis Zandpad 136 - af bouwen casco winkelruimte (16/02/12)

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

- Middelharnis, Kastanjelaan 15- opnchten 3 reclamebakken en 1 reclamepaneel (24/11/11) Deze publicatie is bedoeld om het

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen inge komen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 6 maart 2012

Gemandateerde behandeling Aanvang 10 00 uur

De zitting vindt plaats in het ge meentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadering ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Besluit ingevolge de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Het college van burgemeesteren wethouders deelt mee dat gelet op artikel 6 van de Wet BAG de volgende nummeraanduiding is uit gegeven en vastgesteld

- Middelharnis, Prinses Margriet straat 33a - adres W 0559200000012784 (13/02/12) - Sommelsdijk, Bekadeweg 10- adres ld 0559010000011630 (16/02/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghet)- benden tegen deze beslissing binnen zes weken na verzendda tum van de beslissing een be zwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1 3240 W Middelharnis


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's