Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

College overvalt gemeenteraad met voorbereidingsbesluit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

College overvalt gemeenteraad met voorbereidingsbesluit

Toekomst zes Zweedse huizen Prinses Margrietstraat

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Het coUege van Burgemeester en Wethouders besloot vorige week dinsdag, twee dagen voor de raadsvergadering op 1 maart, aan de volksvertegenwoordiging te vragen via een voorbereidingsbesluit te bepalen dat zes Zweedse woningen aan de Prinses Margrietstraat in Middelharnis aangewezen worden als gemeentelijk monument. Dat houdt in dat het verboden is bouwwerken binnen het gebied Prinses Margrietstraat (15-25) te slopen zonder dat de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend. Gronden en bouwwerken binnen het omschreven gebied mogen niet worden gewijzigd. Het college zou tot dit besluit zijn gekomen omdat begin april een wetswijziging van kracht wordt betref- fende sloopvergunningen. Donderdagavond lag het dossier op de raadstafel.

Een woningbouwvereniging kan - na begin april - van haar voornemen tot sloop van huizen volstaan met een eenvoudige melding bij de gemeente. En omdat al geruime tijd de gemeente en Woongoed Flakkee over de toekomst van (een aantal) woningen in genoemde straat niet tot een afrondende overeenstemming zijn gekomen, zette de gemeente dit stevige en ongebruikelijke middel in. Met als achterliggende wetenschap dat de raad in maart 2011 in een motie het college opriep het complex Zweedse woningen geheel of althans een aantal daarvan te behouden.

Overval De gemeenteraad voelde deze han

De gemeenteraad voelde deze handelwijze van het college als een overval. Men had geen tijd gekregen om het lijvige dossier goed te kunnen bestuderen. Het is een machtsmiddel dat ter elfder uren wordt ingezet, verzuchtte De Rover (CU). Collega De Vos (VDB78) vond het triest dat de onderhandelingen tussen Woongoed Flakkee en de gemeente niet tot een compromis hadden geleid. "Over welk detail gaat hét nu nog?", vroeg hij zich af. "Was oorspronkelijk door de gemeente ingezet om het gehele complex tot gemeentelijk monument te verheffen, nu zou er overeenstemming zijn over zes woningen. Of toch ook weer niet?" CDA en D66 waren ook teleurgesteld dat dit onderwerp nu al een jaar zonder resultaat blijft. PvdA en SGP vonden dat partijen zich volwassen moeten opstellen. "Als men er niet tijdig uitkomt, kies dan voor arbitrage". De politici vroegen een schorsing aan, een leespauze, alvorens tot verdere beraadslagingen over te gaan.

Waarde

Wethouder Van den Berg lichtte de procedure nog eens toe. "Met de vaststelling van het voorbereidingsbesluit moet het coUege bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloop nadrukkelijk rekening houden met de cultuurhistorische en emotionele waarde van de woningen. Zo kunnen deze woningen beter worden beschermd. Wij onderhouden nog steeds contact met Woongoed Flakkee om op korte termijn tot een gedeelde visie op de herinrichting van het gebied te komen. Daarbij moet ruimte geboden worden voor de wens van Woongoed Flakkee om sociale huurwoningen te kunnen bouwen die op de eisen van deze tijd zijn afgestemd. Maar daarbij dient ook aan de cultuurhistorische waarde van de Zweedse woningen recht te worden gedaan door het behoud van een aantal woningen. De wethouder beaamde dat de nu gevolgde procedure naar de raad toe geen gebruikelijke insteek is. "Willen wij echter invloed behouden op de invulling van het gebied, dan moet deze stap nu gezet worden".

Amendement

De raad nam uiteindelijk een amendement aan dat het ontwerpvoorbereidingsbesluit wijzigde. Ingevoegd wordt dat het hier gaat om het gebied, gevormd door de woningen met bijbehorende erven en tuinen met de nummers 15, 17,19, 21, 23 en,25 aan de Prinses Margrietstraat, gelegen binnen het gebied dat door middel van arcering is aangeduid. Als toelichting op deze stap gaf de

Als toelichting op deze stap gaf de raad aan om de zes als te beschermen waardige woningen te willen veiligstellen voor eventuele sloop. Het college wordt opgeroepen in goed overleg met Woongoed Flakkee tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen voor het gehele gebied. Het amendement kreeg 13 van de 14 stemmen. Van Dam (SGP) stemde, gelet op zijn werkrelatie met Woongoed Flakkee, niet mee.

Reactie

Gevraagd om een eerste reactie op het raadsbesluit zegt Simon van Nieuwaal, directeur-bestuurder van Woongoed Flakkee: "Een overbodig besluit, maar goed dat er nu in ieder geval meer duidelijkheid is. Van de zestien Zweedse woningen kunnen er tien gesloopt worden. Hierover waren we het al met het gemeentebestuur eens. Afgesproken is dat er zes woningen in de huidige Zweedse stijl zouden terugkomen. De status 'gemeentelijk monument' die deze woningen nu zouden moeten krijgen, zou een kostbare zaak kunnen worden. De woningen zijn klein en de technische staat is slecht. Allerminst staat vast dat een ingrijpende renovatie ook financieel verantwoord is. Woongoed Flakkee gaat er wel van

Woongoed Flakkee gaat er wel van uit dat, als de gemeente dergelijke besluiten over andermans eigendommen eenzijdig neemt, zij financieel bijspringt. Woongoed Flakkee verwacht verder - "zeker van dit gemeentebestuur" - dat zij zich met eenzelfde gretigheid zal inzetten om het stijgend aantal woningzoekenden aan een betaalbare woning te helpen. Dat was en is immers ook het belangrijkste doel van Woongoed Flakkee bij dit project".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

College overvalt gemeenteraad met voorbereidingsbesluit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's