Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

donderdag 29 maart 2012 informerende en opiniërende raad aanvang 19 30 uur

donderdag 12apnl2012 raadsvergadering, aanvang 19 30 uur

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharmsnl) BIJ bovenvermelde vergadenngen

kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen ach voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de gnffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 4755 55 als digitaal (op de website IS tiiervoor een formulier besdilkbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

eende collectevergunning: 5 mer Nederland - 5 t/m 10 xvember 2012 (02/03/12) Op grond van de Algemene wet

Op grond van de Algemene wet !«stuursrecht kunnen belanghebtenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tiBsen haakjes achter de desbeteffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis Posttwsl 3240AAMiddelhamis

Verleende öploitatievergunning: Stichting Ons Trefpunt - uitoefelen openbare inrichting Oranjeiaan 14 Stad aan t Hanngvliet, periode van 3 jaar 2/12)

-•• grond van de Algemene wet -rsrecht kunnen belangheb- T tegen deze beslissingen " zes weken na bekendmaciatum bekendmaking staat -" haakjes achter de desbec'ende beslissing) een bezwaar- ^nft indienen bij de burge- JJjeester van Middelharnis Post- »«1 3240/WV Middelharnis

fangen aanvragen "ngevmgsvergunning

•Stadaan 't Hanngvliet, Zeedijk 61 "Stopen 2 loodsen (28/02/12) •wddelhamis. Beneden Zandpad 1^0 - opnchten gevelreclame '28/02/12)

"Wddelhamis Oosthavendijk ong " opnchten reclame 3 kleine *^ltoestellen vlaggenmast, 2 P*''«e(vakken voor campers incl etektnciteitskast 6 x verlichting ''anon en straatmeubilair op het "5^^ haven tot en met de sluis (28fl2/i2) Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 20 maart 2012 Gemandateerde behandeling aanvang 10 00 uur De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Middelharnis De agenda voor deze vergadering ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelhamis

Besluit ingevolge de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat gelet op artikel 6 van de Wet BAG, de volgende nummeraanduiding is uitgegeven en vastgesteld - Stad aan 't Haringvliet, Oostmoersedijk 2 - adres ld 0559200000012787 (27/2/12),

en dat de volgende nummeraanduidingen zijn ingetrokken - Stad aan 't Haringvliet, Oostmoersedijk 2 - adres ld 0559200000004480 (27/2/12); - Stad aan 't Haringvliet, Oostmoersedijk 2d - adres ld 0559200000011216 (27/2/12) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb

benden tegen deze beslissing binnen zes weken na publicatiedatum een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1 3240 AA Middelhamis

Kennisgeving exploitatieovereenkomst (1)

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Middelharnis er kennis van dat zij op 1 maart 2012 een anteneure exploitatieovereenkomst hebben gesloten De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de plannen om op het perceel kadastraal bekend als Nieuwe-Tonge sectie F nummer 297 een zorgboerderij te vestigen Het project is planologisch ingepast in het op 1 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage

Kennisgeving exploitatieovereenkomst (2)

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Middelhamis er kennis van dat zij op 1 maart 2012 een anteneure exploitatieovereenkomst hebben gesloten De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de inpassing van een baggerdepot op de percelen kadastraal bekend als Middelhamis, sectie E nummer 519 Het project IS planologisch ingepast in het op 1 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage

Kennisgeving exploitatieovereenkomst (3)

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Middelharnis er kennis van dat zij op 29 februan 2012 een anteneure exploitatieovereenkomst hebben gesloten De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de plannen om op de percelen kadastraal bekend als Stad aan t Haringvliet, sectie F nummers 531, 488 en sectie A nummers 2097 en 2308 (gedeeltelijk) woningbouw te realiseren Het project IS planologisch ingepast in het op 1 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage

Kennisgeving exploitatieovereenkomst (4)

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Middelharnis er kennis van dat zij op 21 februan 2012 een anteneure exploitatieovereenkomst hebben gesloten De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de inpassing van een camping op het perceel kadastraal bekend als Sommelsdijk, sectie E nummer 552 Het project is planologisch ingepast in het op 1 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage

Kennisgeving exploitatieovereenkomst (5)

Overeenkomstig artikel 6 24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Middelharnis er ken- nis van dat zij op 1 maart 2012 een anteneure exploitatieovereenkomst hebben gesloten De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de realisatie van 9 appartementen op het perceel kadastraal bekend als Middelharnis, sectie E, nummer 147 (gedeeltelijk) Het project is planologisch ingepast in het op 1 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage

Voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken ingevolge artikel 3 7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Middelharnis bij besluit van 1 maart 2012 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat gevormd wordt door de woningen met bijhorende erven of tuinen met de nummers Pnnses Margnetstraat 15, 17 19,21, 23 en 25 te Middelharnis

In het voorbereidingsbesluit is bepaald dat - het verboden is bouwwerken in dit gebied te slopen zonder een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2 1 eerste lid, aanhef en onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

- het verboden is het gebruik van de zich binnen het gebied bevindende gronden en bouwwerken te wijzigen

Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt op de landelijke voorziening www ruimtelijkeplannen nl en treedt in werking op de dag van bekendmaking Komngm Julionaweg 45, Postbus 1 3240 AA AAiddelhamis Internet www middelharnis nl Tel (0187)47 55 55/fax47 55 47/e^l1all info@middelhamis nl Openingsfi|den maandag en vrijdag van 09 00 tot 13 00 uur, dinsdag t/m donderdag van 09 00 tot 12 00 en van 13 00 tot 16 30 uur, donderdagavond van 18 00 tol 20 00 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's