Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Goedereede is berekend op haar taak en kan uitstekend haar eigen boontjes doppen�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Goedereede is berekend op haar taak en kan uitstekend haar eigen boontjes doppen�

Imdsbrief aan griffie Vaste Kamercommissie

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE- In een zeer litvoerige, stevig onderbouwde, op onderdelen kritisch en soms scherp geformuleerde inhoudelijke brief aan de griffier van de vaste commissie voor Binlenlandse Zaken van de Tweede Kamer, heeft de raad van de «emeente Goedereede via haar voorzitter burgemeester Van de Velde, commentaar ingezonden op het wetsvoorstel tot samenoeging van de vier eilandehjke gemeenten. Dit passend binnen de opengestelde inspraaktermijn. Aan de vooravond van het bezoek en de hoorzitting van de ivan de Vaste Kamercommissie aan Goeree-Overflakkee op vrijdag 23 maart. Zowel het college van b. en w. als de gemeenteraad melden zich aan è inspreker voor de hoorzitting. 'De gemeente Goedereede is een Heine organisatie, maar berekend op haar taak en uitstekend in staat haar eigen boontjes te )en. Nu en ook in de komende jaren", stelt de brief.

WIJ pleiten voor behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Goedereede. Wij hebben er overigens geen problemen mee indien de gemeenten Dirbiand, Middelharnis en Oost- Wffie worden samengevoegd. Wij lopen voor samenwerking met 4e nieuwe gemeente. Wij verzoel^nuprimair het wetsvoorstel tot sfflienvoeging van de vier eilandeliie gemeenten (met Goedereede) te *frwerpen. Secundair stellen wij u ™or het wetsvoorstel te amenderen ffldiezin dat de gemeente Goeder eede buiten de samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee wordt gelaten".

Grievend

Zeer kritisch luidt de tekst in het hoofdstuk Intergemeentelijke samenwerking. In de memorie van toelichting staat dat de samenwerking op het eiland al jarenlang zeer moeizaam verloopt en dat er onvoldoende resultaten worden geboekt. "Deze typering delen wij absoluut niet", schrijft de raad Goedereede, die juist wijst op een indrukwekkende lijst van positieve resultaten. "Als in genoemde memorie van toelichting gesproken wordt over onvermogen van de vier gemeenten om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen is dat feitelijk onjuist en grievend. Wij laten ons dit brevet van onvermogen niet opspelden".

Geen doembeeld

De memorie van toelichting geeft het beeld van drie gemeenten op het eiland die tijdens de bestuurskracht onderzoeken een magere bestuurskracht lieten zien en een ongunstig financieel meerjarenperspectief hebben. De vraag is in hoeverre het gerechtvaardigd is om een gezonde gemeente op te offeren voor het onvermogen van andere gemeenten om zelfstandig voldoende bestuurskracht te generen en te zorgen voor een sluitend financieel meerjarenperspectief Wij beantwoorden de vraag ontkennend en wensen niet betrokken te worden in het bestuurlijk avontuur van een nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Wij wensen ook niet meegenomen te worden in het doembeeld van laten we de gemeente Goedereede nu maar opheffen, want mogelijk kan ze zich in de toekomst niet staande, houden. Goedereede blaakt van energie en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook op het terrein van gemeentelijke herindeling geldt dat angst een slechte raadgever is", schrijft de raad.

Gedwongen fusie is een verkeerd middel stelt de gemeente Goedereede. Een zienswijze die ook door het Kabinet wordt onderkend. Uitgebreid wordt een opsomming gegeven van de onvrede over het verloop'van de herindelingsprocedure, het voortijdig ingrijpen van de provincie waardoor de gemeenten geen fundamentele discussie hebben kunnen voeren over de op het eiland gewenste bestuurlijke inrichting en alternatieven voor fusie. Ook wordt gewezen op maatschappelijk draagvlak, waarbij volgens het nieuwe beleidskader er van uit wordt gegaan dat gemeentebesturen een representatief onderzoek instellen. Goedereede was de enige eilandgemeente die een schriftelijke enquête organiseerde waaruit bleek dat 90 procent van de inwoners (bij een respons van 62 procent) zich tegen herindeling uitsprak. Ook komt het herindelingsvoorstel niet "van onderop".

Onbegrijpelijk

Voor een gezonde en goed functionerende gemeente is het onbegrijpelijk dat naar het middel van gedwongen herindeling wordt gegrepen, terwijl het nieuwe beleidskader nota bene het primaat bij de betrokken gemeentebesturen legt", geeft de raadsbief aan. Grote zorg wordt eveneens geuit over het financiële perspectief voor de nieuwe gemeente, die naast de ongezonde positie van drie gemeenten, ook nog te maken krijgt met een verlaging van de algemene uitkering. Gemeentelijke herindeling in deze periode van bezuinigingen vinden wij onverantwoord. De kosten lopen in de vele miljoenen. Tenslotte stipt de brief aan dat de gemeente Goedereede ernstig teleurgesteld is dat goed bestuurlijk overleg heeft ontbroken en dat diverse brieven van Goedereede, lopende het proces, door de minister niet zijn beantwoord.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

�Goedereede is berekend op haar taak en kan uitstekend haar eigen boontjes doppen�

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's