Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gratis busvervoer naar meeting herindeling met leden vaste Kamercommissie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gratis busvervoer naar meeting herindeling met leden vaste Kamercommissie

^oedereede nodigt in huis-aan-huishrief inwoners u '^m support hij hoorzitting

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

«IEDEREEDE- AUe hens aan si Het is uur U, is het onderlig- Ne motto. "Wij zien u graag lensde hoorzitting". Het aeentebestuur van Goeder- *^ nodigt in een brief, die van- ' rijdag) en zaterdag huisiis in alle kernen van de Kiiieente wordt verspreid, zoveel ils mogelijk is inwoners uit om ^^mjdagmiddag 23 maart naar Wcomplex De Staver in Midi^'i^s af te reizen om daar de knitting bij te wonen die de '** commissie Binnenlandse ^organiseert over het wets- •^^erp Herindeling Goeree- "^erflakkee. Voor zover het niet * om op eigen gelegenheid '^ Staver te gaan, organist gemeentebestuur gratis -voer.

^ inzet van de gemeente Goederj, ^^dere organisaties ten spijt, ^wetsonn\-erp tot vorming van J gemeente Goeree-Overflakkee •fManuari 2013 inmiddels bij de • ^ Kamer beland", meldt de ^ ^ onderdeel van de proce- ^ ^ behandeling van dit wets- ^^•«p m de Tweede Kamer brengt 3 ^ '^ercommissie nu vrijdag jj^^n werkbezoek aan het ^Dit bezoek bestaat uit twee ^^- Er is een rondrit over r^Overflakkeeenerzaleen ^^^g ^^orden gehouden. Het is jij^ "^bijeenkomst, aanvang 14.30 ^«l^e Staver te Middelhamis, ij^ gemeentebestuur nu alle aan- ^é^y^- Het coUege en de raad 0^^« als sprekers aangemeld, ^^urlijke vertegenwoordigers

^^urlijke vertegenwoordigers *aoJ° eUandgemeenten wilj^^ens van die mogehjkheid ••^iK • ^^ bewoners zijn ;i^T^'tting harteüjk welkom. - • "ebben zij geen spreekrecht. ^ «ie brief aan. Route nog onbekend

Omdat hedenmorgen (vrijdag) de route van de rondrit die de bus met de leden van de Vaste Kamercommissie over het eiland zal maken nog niet bekend is gemaakt, nodigt het gemeentebestuur van Goedereede belangstellende burgers uit om de website van Goedereede te raadplegen. Zodra de routegegevens bekend zijn worden zij (uiterüjk 22 maart) op de gemeentesite gepubliceerd. Dat geldt ook voor informatie over het gratis busvervoer naar en van De Staver. Wel is er hiervoor al een dienstregeling opgesteld.

\ertrektijden

De bussen vertrekken op 23 maart om 13.00 uur van de halte Bernhardweg in Ouddorp en om 13.10 uur vanaf de halte Stationsweg (Ouddorp). Vervolgens om 13.20 uur vanaf de Vissersweg in de kern Goedereede en om 13.30 uur vanaf het busstation Ln Stellendam (bij rotonde Noord). Na de hoorzitting, rond 16.00 uur, rijden de bussen weer via dezelfde route terug naar de opstapplaatsen in de verschillende kernen. Heeft men geen gelegenheid om de hoorzitting te bezoeken dan is het wellicht te overwegen toch zijn of haar gevoelens zichtbaar te maken langs de route die de bus met de leden van de \ aste Kamercommissie \Tijdagmiddag 23 maart zal maken, wordt gesuggereerd.

Aanmelden

Voor een goede organisatie vein het busvervoer is het gewenst dat belangstellenden uiterüjk dinsdag 20 maart zich aanmelden voor gratis busvervoer. Dat kan via het KCC of wel KlantContactCentrum van de gemeente Goedereede, telefoon 0187 49 15 00 of per e-mail kcc@goedereede.nl. bij welke halteplaats wdt instappen.

Zijn er onduidehjkheden of vragen? Raadsgriffier Dick Koppenol kunt u hiervoor benaderen. Hetzij %aa dkoppenol@goedereede.nltelefonisch via 0187 497748.

Reactie

In de huis-aan-huisbrief verwijst het college van b. en w. naar de schriftelijke reactie die recent is verzonden aan de griffier van de vaste commissie Tweede Kamer over het wetsontwerp HerindeÜng gemeenten op Goeree-Overflakkee. Eilanden Nieuws besteedde in haar editie van afgelopen dinsdag uitvoerig aandacht aan dit schrijven. Enkele citaten uit dit artikel: "De gemeente Goedereede is een kleine organisatie, maar berekend op haar taak en uitstekend in staat haar eigen boontjes te doppen. Nu en ook in de komende jaren.

Goedereede pleit voor behoud van de zelfstandigheid van de eigen gemeente. Zij heeft er overigens geen problemen mee indien de gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee worden samengevoegd. Goedereede staat open voor samenwerking met die nieuwe gemeente. Zij waagt primair het wetsvoorstel

Zij waagt primair het wetsvoorstel tot samenvoeging van de vier eüandehjke gemeenten (met Goedereede) te verwerpen. Secundair om het wetsvoorstel te amenderen in die zin dat de gemeente Goedereede buiten de samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee wordt gelaten.

Grievend

Zeer kritisch is de reactie op de tekst in het hoofdstuk Intergemeentehjke samenwerking. "In de memorie van toehchting staat dat de samenwerking op het eiland al jarenlang zeer moeizaam verloopt en dat er onvoldoende resultaten worden geboekt". Deze typering delen wij absoluut niet, schreef de raad Goedereede. "Als in genoemde memorie van toehchting gesproken wordt over onvermogen van de vier gemeenten om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen is dat feitelijk onjuist en grievend. Goedereede laat zich dit brevet van onvermogen niet opspelden", aldus de tekst in de reactiebrief. Meer info op de gemeentelijke website Goedereede.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gratis busvervoer naar meeting herindeling met leden vaste Kamercommissie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's