Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Helder eigen geluid blijft uit bij voorstel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Helder eigen geluid blijft uit bij voorstel

Werving en selectie beoogd griffie

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOSTFLAKKEE - Het voorstel om in te stemmen met de procedure Werving en selectie beoogd griffier fusiegemeente Goeree- Overflakkee, alsmede de vaststelling van de profielschets, leidde in de raad Oostflakkee tot een warrige bespreking. In de Klankbordgroep Herindeling, waarvan onder andere Van Gurp (SGP) namens de gemeente Oostflakkee in de selectiecommissie is opgenomen, was afgesproken dat de werving- en selectiepro- cedure voor beoogd griffier in eigen beheer zou plaatsvinden en ook dat de wervingsprocedure gelijktijdig zou starten voor zowel interne- als externe kandidaten. Dit gelet op de benodigde tijd. Nu Middelharnis al haar akkoord had gegeven en Goedereede een amendement had aangedragen, ontstond er enige onduidelijkheid.

De gemeenteraad Goedereede had het voorstel van de Klankbordgroep aangevuld. Deze raad stemde in met de procedure, echter met dien verstande dat men aan de hand van de profielschets eerst intern zou werven en daarna pas extern. In alle gevallen werd bovendien een assessment van de beoogd griffier verlangd. Gelet op het feit dat bij fusie straks veel medewerkers weer een functie moeten krijgen in de nieuwe organisatie, vond de raad Goedereede het niet gepast om niet eerst intern te werven. Bij het ontbreken van een geschikte kandidaat kan daarna extern worden geworven.

Intern-extern

De selectie zou het beste door een extern bureau kunnen geschieden meende de raad Oostflakkee. Maar hoe zat het nu met de werving internextern?. Er klonken genuanceerde reacties vanuit de fracties. Unaniem vond men dat de objectiviteit gewaarborgd diende te zijn. Duidelijk was dat men geen afbreuk wilde doen aan het algemeen in de Klankbordgroep onderschreven voorstel, maar een heldere eigen visie kwam in de raad niet op tafel. Geen motie, geen amendement. Geen krachtig statement. Het bleef onbevredigend "hangen". Van Gurp zegde toe de gevoelens van de raad Oostflakkee mee te nemen naar de klankbordgroep. Maar wat betekende dat dan?. Burgemeester Van der Meer liet het

Burgemeester Van der Meer liet het gesprek aanvankelijk maar een beetje op zijn beloop. Tot het moment dat hij formuleerde dat zijn inzien bij herindelingszaken bij intern-extern werven en selecteren van (beoogde) kandidaten men meer gebaat is met inschakeling van een extern bureau dat het proces van buitenaf aanpakt en begeleidt. De raad liet het verder voor wat het was en stemde in met het voorstel.

Rijdende w inkel

In het vragenuur van de raad stipte mevrouw Campfens -van den Ouden (Vrije Lijst Oostflakkee) de problematiek aan van het verdwijnen van winkelvoorzieningen in de kleine kernen. Zij vroeg het college, wethouder Van Puffelen, om de leefbaarheid waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Bij het signaal van een mogelijk verdwijnen van de huidige rijdende winkel in de kernen van Oostflakkee zou dan wellicht contact kunnen worden gelegd met een initiatiefnemer die in Stad aan 't Haringvliet thans functioneert. Wellicht is er, als het signaal juist is, dan een mogelijkheid voor uitbreiding van diens werkterrein, opperde het VLOraadsUd. De portefeuillehouder gaf aan dat volgens hem er vooralsnog van stoppen van de huidige ondernemer in Oostflakkee geen sprake was, dat het hier een particulier initiatief betreft, maar dat hij bereid is actuele informatie in te winnen en op grond daarvan al dan niet communicatieve contacten te willen leggen.

OV-oplaadpunt

Opnieuw kwam het ondeïwerp Oplaadpunt Openbaar Vervoerskaart aan de orde. Schutte (WD) gaf aan dat er wellicht, in de leemte die nog binnen de gemeente Oostflakkee bestaat, een mogelijkheid was om een punt te realiseren bij de AH -supermarkt. Ruimte zou beschikbaar zijn. Wel moet nog invulling worden gegeven aan enkele voorzieningen en er dient een vergunning te zijn.

Wethouder Heintjes stelde dat hij in gesprek met mevrouw Ingrid de Bondt (GS) bij de opening van het busstation Oude Tonge het vraagstuk uitvoerig aan de orde had gesteld en gewezen had op de provinciale verantwoordelijkheid hierbij. Bij het busstation zou inmiddels een voorziening zijn aangebracht. Bovendien verwacht de wethouder nog een antwoord op de vraag of ook in Ooltgensplaat een punt zou kunnen worden gerealiseerd. Eventjes afwachten raadde Heintjes aan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Helder eigen geluid blijft uit bij voorstel

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's