Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Koninklijke onderscheidingen voor kerkenraadsleden Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Koninklijke onderscheidingen voor kerkenraadsleden Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEE - Tijdens de zangavond die woensdagavond in de Hervormde kerk van Goedersdewerd gehouden, was er een mment van verrassing. Er zou écheid genomen worden van tóe ambtsdragers. Maar toch »asernog een grotere verrasj want halverwege de avond Ifekdat er drie Koninklijke jaderscheidingen konden worien uitgereikt door burgemees- |iaVan de Velde.

Wr dat burgemeester Van de Velde ^"^g tot het officiële moment liet ö aan het begin van haar toespraak •eten dat ze "altijd weer versteld ^ van de vele jaren die mensen ""«zijn binnen hun organisatie. ^^ drie mannen die woensdagf»ndeen Koninklijke onderschei- ™gont\Tngen zijn op een heel breed '^ein actief en actief geweest.

^heer K. Sperhng was van 1999 tot j*9 ouderling van de Hervormde ™D€€nte van Goedereede geweest. •Xa ™m tien jaar werd deze taak u, mede door uw grote verantwoordelijkheidsgevoel, te zwaar en heeft u om gezondheidsredenen dit ambt teruggegeven in de handen van de kerkenraad. In de periode van 1982 tot 199 was hij notabele in de Commissie van Bijstand. Een commissie die het kerkbestuur van advies dient bij verschillende materiële en financiële zaken. Daarnaast was Sperling van 1982 tot 1995 voorzitter van de Jeugdraad. Het gezin Sperling was ook van 2002 tot 2007 pleeggezin voor de SGJ Christehjke Jeugdzorg.

Milic bclrouwbare in\l(>cd

Ook voor de heer G.H. van der Veer was er de Koninklijk onderscheiding. Van der Veer was van 1991 tot 2002 Ud van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Goedereede. "U maakte deel uit van de kerkenraad in het ambt van diaken in deze periode. U kenmerkte zich door uw eenvoudi

U kenmerkte zich door uw eenvoudige en integere omgang met mensen. Binnen de kerkenraad werd uw stille betrouwbare invloed als heel positief ervaren", zo schetste ze de houding van Van der Veer. Hij was ook van 2005 tot 2011 ouderling. Vierder was Van der Veer van 1985 tot 1997 voorzitter van de Vereniging voor Protestants- Christelijk Basisonderwijs te Goedereede. "U heeft deze taak met veel toewijding en deskundigheid uitgevoerd en een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en voortgang van het christelijke onderwijs in Goedereede".

i )i\ i'i-vc keren kcrkcnrnadsHd

Voor de heer Van Wijk was er eveneens de Koninklijke onderscheiding voor zijn vele jaren kerkenraaslidmaatschap: "U maakte reeds in 1982 deel uit van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Goedereede. U heeft hierin tot 1995 gediend en

U heeft hierin tot 1995 gediend en bent lange tijd scriba geweest. Het is een hele opgave om met een opgroeiend gezin je ook nog in te zetten voor het welzijn van de gemeente. Normaliter diende een kerkenraadslid in die tijd drie perioden van vier jaar. Deze periode was zo zwaar, dat de heer Van Wijk moest besluiten zijn laatste periode met volledig vol te maken. Toch bent u in 2000 opnieuw toegetreden tot de kerkenraad als ouderhng en heeft u uw perioden vol gemaakt, opnieuw voornamelijk als scriba. In 2011 hebt u afscheid genomen. In totaal heeft u zon 27 jaar werk verricht, met een omvangrijke taak die u al die jaren met grote ijver en inzet vervulde".

Daarnaast was Van Wijk van 1997 tot 2001 secretaris van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Goedereede en van 1975 tot 1985 was hij reservist bij de (toenmalige) Rijkspohtie. "U bent in 1975 toegetreden tot de reservepolitie van het Korps Rijkspolitie en wel van de landgroep Goedereede. Daar dit werk niet meer te combineren was met uw beroep en andere vrijwilhge werkzaamheden, hebt u in 1985 afscheid genomen van de reservepolitie. Om op straat dienst te mogen doen moest men examens afleggen om na het slagen de rang van wachtmeester en bij het vervolgdiploma de rang van wachtmeester Ic klasse te mogen dragen. U heeft beide examens afgelegd en bent er ook voor geslaagd".

Vervolgens werden de heren de bij de onderscheiding behorende versierselen opgespeld en werden ook echtgenotes met een bloemetje verrast.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Koninklijke onderscheidingen voor kerkenraadsleden Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's