Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�De omgekeerde wereld�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�De omgekeerde wereld�

En namen Jezus gevangen en boeiden Hem Vot h 2D 4O en 41a

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Heere Jezus is met Zijn leerlingen in de Hof van Gethsemane Daar wil Hl) bidden tot de Vader in de hemel, om Hem te vragen om kracht om het lijden te kunnen volbrengen En zelfs of het aan Hem voorbij zou kunnen gaan Zo verschrikkelijk is het lij - den dat nu op Hem afkomt

Zijn allerbeste vrienden - Petrus, Johannes en Jacobus - zijn erbij Hij hoopt dat ZIJ Hem zullen steunen Niet dat zij het lijden kunnen ver minderen, maar als ze m ieder geval maar bij Hem zijn Als ze maar met Hem waken en met Hem bidden Dat zal Hem een grote steun zijn Maar, wat wordt Hij daarin diep teleurgesteld Ondanks hun fraaie beloften dat ZIJ Hem nooit m de steek zouden laten, hggen ze nu te slapen alsof er mets aan de hand is Ze hebben gewoon niet door wat er gaat gebeuren met hun Meester, maar ze hebben ook met door hoe gevaarlijk het nu voor henzelf IS

Dit IS het ogenbhk waarvoor de Heere ze heeft gewaarschuwd De verzoeking om hun Vriend m de steek te laten komt nu levensgroot op hen af En wat doen ze'' Letten ze op voor zichzelf Denken ze aan hun Meester? Welnee, ze slapen' In plaats dat ze Hem steunen, maken ze Zijn hjden nog groter Dit is wel het ergste wat ze Hem konden aandoen Diep teleurgesteld komt de Heere

Diep teleurgesteld komt de Heere naar hen toe Hij trof hen slapend aan, staat er Dit betekent dat Hij naar hen had gezocht, dat Hij zo had gehoopt dat ze wakker waren Maar neen' Ze shepen, alsof er helemaal mets aan de hand was Ze heten hun allerbeste Vriend helemaal aan Zijn lot over

Kon u dan niet een uur met Mij waken' Wat een pijn, wat een verspreekt daaruit Kon u het met, - c zo veel jaren bij Mij was' Mijn beste vnenden'' En kon u het niet Mij, Die zo veel voor u hebt ^end, en die zo veel voor U gaat lijdsn' En kon u dan niet een enkel uur waken? Ik heb hele nachten door gebeden, en u kunt het met een korte t!)d? U denkt misschien dat ik nu de vraag aan u en mijzelf ga stellen Wat hebben WIJ over voor de Heere Jezus'

Maar wanneer we zo denken, kennen we onszelf nog niet en kennen we Hem met zoals Hij Zich hier bekend maakt Het is precies andersom Of liever de Heere Jezus keert de dm gen om' Zijn verwijt dat overigens heel terecht was' gaat over in een welgemeende waarschuwing Hij is, ook in deze voor Hem zo moeilijke ogenblikken, bezorgd voor Zijn leer lingen

ZIJ bekommeren zich weinig om Hem, HIJ des te meer om hen' Hij weet dat er voor hen heftige tijden zullen aanbreken Wat zullen zij het moeilijk hebben wanneer Hij straks gevangen genomen wordt Wat zal het voor hen verschrikkelijk zijn wanneer ze Hem aan het krms zien lijden Wat zullen ze Hem missen warmeer Hij gestorven is Daarom geeft HIJ ze, in alle hefde, een goede raad mee Weet je wat je moet doen' Waakt en bidt, dat jullie zelf met verleid worden om mij helemaal los te laten Je denkt misschien dat zal nooit gebeuren, en dat waardeer Ik' Maar , houd er rekening mee dat je,

Maar , houd er rekening mee dat je, ondanks je goede bedoelingen, toch zwakke mensen bent Houd er rekening mee dat de zonde ook in jullie hart leeft en een gevaarlijke macht IS Waakt daarom, dat is weest op je hoede voor de aanvallen van de Boze' Die wil jullie verleiden om Mij los te

Die wil jullie verleiden om Mij los te laten'

Wat klinken die woorden vol liefde, vol zorg Wat is Hij trouw' Wat heeft Hij een geduld de omgekeerde werejd' Die omgekeerde wereld houdt ook m Christus draagt mijn zonden en ik krijg vergeving Hij moet lijdeji en ik ga vrijuit' Zie maar, wat er straks gebeurt De Heere Jezus laat Zich gevvaUig gevangen nemen, maar Hij zegt er wel bij Laat deze vnenden van Mij gaan Hij gevan gen en zij vrijuit Hij de dood en zij het leven De omgekeerde wereld Ja, maar wij dan' Wat doen wij, wan

Ja, maar wij dan' Wat doen wij, wanneer het moeilijk wordt' En het wordt toch steeds moeihjker' Steeds minder mensen om ons heen gaan nog naar de kerk Steeds meer mensen willen mets meer met God en de Heere Jezus te maken hebben En wij dan' Moeten wij dan met erg sterk in onze schoenen staan om vol te hou den' Wie iets van deze geschiedenis heeft begrepen, weet dat het anders IS Ik kan ook zeggen Wie zichzelf kent en wie de Heere Jezus kent, die weet, dat het zo met werkt Wat wel werkt is Leg je hand maar in Zijn trouwe, biddende handen Blijf maar dicht bij Hem en verwacht alles van Hem Dat is waken en bidden Dat gebed zal met tevergeefs zijn, ook al geeft de Heere je niet meteen waar je om vraagt of op de manier die jij graag zou willen Hij wil in ieder geval de kracht geven om trouw te blijven Trouw aan Hem, Die zo veel voor ons heeft gedaan Trouw aan deze Vriend, Die ons door Zijn lijden en dood heeft verlost, ons met God heeft verzoend Leg je hand maar in die van Hem Dat is Hem volkomen vertrouwen Want Betrouwbaar, dat is HIJ' HIJ doet wat Hij belooft en maakt waar wat Hij heeft gezegd Zeker weten'

Waken en bidden Wat dat betekent' Ik zie een Heiland Die moet lij den en sterven, maar ik weet dat Hij zo mijn zonde en mijn schuld heeft overwonnen Ik zie Hem hangen aan het kruis, maar ik weet dat Hij IS opgestaan en ook mij het eeuwige leven wil geven Ik zie de Heere Jezus Die van alle kanten wordt bespot, ook vandaag, maar ik weet dat Hij doorgaat met Zijn werk en eenmaal komt, om mij voor altijd bij Hem te brengen Ik zie dat ik het steeds weer verkeerd doe, dat ik Zijn liefde met waard ben, maar ik weet dat Hij van mijn houdt, ondanks alles Ik weet dat HIJ mij Zijn vriendschap biedt, telkens weer Ook wanneer ik weer eens alles heb verknoeid Wat een Vriend is onze Jezus' Kennen wij Hem' Hebben we ons al eens voor Hem gebogen' Hij is het waard Hij IS het Die ons Zijne vriendschap biedt

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

�De omgekeerde wereld�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's