Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ik zal wel tot Hem gaan...

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ik zal wel tot Hem gaan...

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

"In zijn uitleg van de 29e Psalm herinnert de reformator Luther aan de woorden van de Heere Jezus "Laat de hnderkens tot Mtj komen en verhin dert hen met " Hij vervolgt dan zijn uitleg als volgt

"Op deze belofte van Christus mogen en moeten de ouders, en ook anderen, de nog ongeboren kinderen in de moederschoot met dankzegging aan Hem aanbevelen, deze kinderen al in het lichaam van hun moeder tot Hem brengen en Christus in het gebed aangrijpen met deze of dergelijke woorden 'Lieve Heere Jezus Christus, WIJ willen u hartelijk danken dat U ons zo gezegend hebt met dit kind dat WIJ verwachten Heere Jezus, laat dit kindje voor en van U zijn, zoals u gezegd hebt Laat de kinderen tot Mtj komen ( ) Op grond van deze Uw belofte brengen wij dit kindje in onze gebeden tot U, opdat U het omhelst en zegent Wanneer het door Uw goed heid en genade geboren wordt, en wij het in onze armen mogen ontvangen, dan willen wij het ook graag tot U brengen in de Heilige Doop, opdat dit kind van alle zonden mag gewassen en door Uw Geest opnieuw geboren worden Amen'

Dit gebed kan ook met andere woor den gebeden worden, want daar is mets aan gelegen, als het gebed ten minste alleen op grond van Christus' geopenbaarde beloften aan kinderen gedaan wordt Wij mogen dan zeker geloven dat Christus dit kindje aanneemt en behoeven niet bevreesd te zijn - ook als het vroegtijdig zou sterven - voor de verborgen oordelen van God"

In dezelfde week waarin mijn vrouw en ik deze woorden lazen in ons dagboek dat we elke avond ter hand nemen, verscheen het boekje van ds M A Kempeneers, met de mooie titel Ik zal wel tot hem gaan De ondertitel luidt De troost van oude schrijvers over hun jonggestorven kinderen

Al eerder publiceerde de dominee van Elburg (straks van Katwijk aan Zee) over dit onderwerp In 2007 ver scheen Waar is ons kind' Een pastoraal-theologische handreiking rond het overlijden van jonge kinderen Het is een thema dat ds Kempeneers na aan het hart hgt Zijn vrouw en hij ken nen de ervaring van het verhes van een pasgeboren kindje Ik lees in het Woord voorafin dit nieuwe boekje "BIJ het verdriet om het verlies van een kind, komt vaak ook nog eens de onzekerheid over zijn eeuwige bestem ming" Juist op vragen van deze aard wil dit boek een antwoord geven

Maar dit keer put de schrijver daarvoor met zozeer uit de rijke bronnen van Schrift en gereformeerde belijde nis - dat deed hij m zijn eerste pubh catie maar hij geeft nu het woord aan (nader ) reformatorische en puriteinse schrijvers Hij citeert uit de geschnften van mannen wier leven en werken getuigden van een nabij leven met de Heere

Het vorige boekje van ds Kempe neers wilde een handreiking zijn bij het verdriet en de vragen rondom het sterven van jonge kinderen Hij bleef daarbij geheel in de lijn van wat de Dordtse Leerregels hierover belijden

De godzalige ouders moeten aan de verkiezing en de zaligheid van hun jong gestorven kinderen met twijfelen De grond daarvan ligt niet in die kinderen, maar in het genadeverbond waarin zij met hun ouders begrepen zijn Aldus de belijdenis van de kerk der Reformatie In zijn tweede boekje toont ds Kempeneers aan dat de verschillende oude schrijvers die hij citeert op geen andere wijze hebben gesproken en geschreven Hij laat het zien aan de hand van hun preken, brieven en dagboeken Ook zij legden er de nadruk op dat de kinderen die op het erf van Gods verbond worden geboren, de beloften van vergevmg en zaligheid hebben ontvangen Op die genadige toezeggingen mogen de gelovige ouders zich richten als het gaat om de vraag 'waar is ons kind'" Wie komen er aan het woord' Niet

Wie komen er aan het woord' Niet alleen de 'oude schrijvers' m de meest strikte zin van het woord de Nederlandse gereformeerde theologen uit de 16e en 17e eeuw Maar ook de reformatoren Luther en Calvijn, alsmede puriteinse en Schotse schrijvers als Rutherford, Owen, Henry en Boston, en de 19e eeuwse Schotse dominee Alexander Beith

Voor velen van de aangehaalde schrijvers was deze problematiek meer dan een leerstellige aangelegenheid In vorige eeuwen was de kindersterfte groot Dat verdriet ging ook aan de pastorieën met voorbij

Maarten Luther treurde om zijn kleine Lenchen Johannes Calvijn moest zijn enige zoontje verhezen Jacobus Revius verloor zijn dochtertje Maria doordat de schoorsteen van zijn woning op het kleine meisje viel John Owen moest het meemaken dat tien van zijn elf kinderen als baby stierven Thomas Boston en zijn vrouw kregen tien kinderen, zes van hen stierven jong De grafjes in het Schotse Ettrick getuigen er nog steeds van

Opmerkelijk is hoe elk van deze dominees zich in zijn verdriet verlaat op de vastheid van Gods verbond Boston schreef op 21 maart 1716 in zijn dagboek. "Nooit eerder had ik zo'n helder en aangenaam zicht op Gods bedoeling dat Hij heeft in het geven van kinderen Ik zag dat Hij ze niet altijd geeft tot nut van hun ouders En om Zijn bedoeling duidelijk te maken, neemt Hij sommigen als zuigeling uit dit leven weg Zulke jonggestorven kinderen zijn met voor niets in de wereld gebracht Ik zag redenen om de Heere te loven, omdat ik vader was geworden van zes kinderen, die nu allemaal in het graf zijn, en die maar heel kort bij mij zijn geweest Maar geen van hen is verloren gegaan Ik zal hen in de wederopstanding weer zien De verbondszin 'en de God \an uw zaad' was zoet en vol levenssap "

Ik wil dit mooie boekje van harte aanbevelen Het geeft zicht op de troost die er hgt in de vaste beloften van Gods verbond Maar het geeft tevens aan dat die troost alleen wordt ontvangen in de weg van het gebed en de oefening van het waarachtig geloof Dus m een leven dat zich kenmerkt door de tere vreze des Heeren

Na V Ds M A Kempeneers, Ik zal wel tot hem gaan De troost van oude schrijvers over hun jonggestorven kinderen Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen Paperback 120 pag ISBN 978-90 8865 191-5 Prijs € 14,90

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Ik zal wel tot Hem gaan...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's