Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderdata

De gemeenteraad komt op donderdag 29 maart 2012 om 19 30 uur voor een vergadenng bijeen

Ter inzage:

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en wel bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2 te Goedereede, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald Tevens liggen de stukken ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp

Spreekrecht: Na de opening van de vergade

Na de opening van de vergadenng bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 4 uur voor de aanvang van de vergadenng aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken

Agenda:

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina www goedereede nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen wij u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen

Q voor de activiteit bouwen:

Op 8 maart 2012

- het verbouwen van de woning op het perceel Nieuweweg 29 te 3251 AS Stellendam

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 3 apnl 2012 in het gemeentehuis te Middelharnis De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 3 apnl 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen:

- het vergroten van de recreatiewoning Het Bosje 175, Oosterweg 2b te 3253 BT Ouddorp (8 maart 2012),

- het plaatsen van een schutting op het perceel Oude Nieuwlandseweg 43, Nzp Grevelmgen 68 te 3253 LL Ouddorp (8 maart 2012),

- het Wijzigen van de schuur op het perceel Dorpsweg 62 te 3253 AH Ouddorp (9 maart 2012)

• voor de activiteit planologische afwijking:

- het vergroten van de recreatiewoning Het Bosje 175, Oosterweg 2b te 3253 BT Ouddorp (8 maart 2012), - het plaatsen van een schut

- het plaatsen van een schutting op het perceel Oude Nieuwlandseweg 43, Nzp Grevelmgen 68 te 3253 LL Ouddorp (8 maart 2012) De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt • u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Voorontwerpbestemmingsplan 'Landelijk Gebied'

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat in het kader van artikel 3 1 1 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van 26 maart 2012 tot 7 mei 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het

- voorontwerpbestemmingsplan 'Landelijk Gebied'

Het voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit, een toelichting, planregels en verbeelding

Tot het plangebied behoren alle gronden van de gemeente Goedereede, behoudens de kernen Stellendam. Havenhoofd, Goedereede en Ouddorp In het plangebied zijn eveneens met opgenomen Buitenhaven Stellendam, bednjventerrein 'Korteweg', de Brouwersdam en de recreatieterreinen

Aanleiding voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is de actualisenngplicht ingevolge artikel 3 1 Wet ruimtelijke ordening

Het voorontwerpbestemmingsplan IS conserverend dit houdt dat geen rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen Hiervoor gelden andere procedures

Het voorontwerpbestemmingsplan, kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur - 16 00 uur Buiten de openingstijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Het voorontwerpbestemmingsplan IS digitaal te raadplegen op www ruimtelijkeplannen nl en op de websife van de gemeente Goedereede www goedereede nl onder actueel -* tennzagelegging

Tot 7 mei 2012 kunt u mondeling of schriftelijk reageren op het voorontwerpbestemmingsplan Schriftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Voor ons is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft op welke onderdelen van het voorontwerp-bestemmingsplan uw reactie betrekking heeft

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) - 49 15 00


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's