Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Informerende/opiniërende raadsvergadering

Op donderdag, 5 apnl 2012, zal er om 19 00 uur een informerende/opiniërende raadsvergadenng worden gehouden

Van deze vergadering zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, v^rww dirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Spreekrecht:

Als burgers een onderwerp aan de orde willen stellen, dan kunnen zij gebruikmaken van het spreekrecht ZIJ dienen dit, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering, te melden bij de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het desbetreffende onderwerp Dit kan telefonisch (0187) - 60 80 92 of per e-mail p depagterOdirksland nl

Besluitvormende raadsvergadering

Op donderdag 5 apnl 2012 een half uur na afloop van de l&O-vergadermg, zal er een raadsvergadenng worden gehouden

Van deze vergadenng zijn de vergaderstukken te downloaden via onze website, www dirksland nl en vijf dagen voor de vergaderdatum in te zien op het gemeentehuis

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunning:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning IS verleend

Q voor de activiteit bouwen:

- het vergroten van de dakkapel op het perceel aan de Wemerlaan 27 te Dirksland (22-03- 2012),

- het bouwen van een dubbele carport op de percelen Binnenweg 52 en 54 te Melissant (22- 03-2012)

Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschnft indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit vernield Het bezwaarschnft wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschnft met kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlo pige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd

Besluit tot het instellen van een parkeerverbod

Burgemeester en wethouders van Dirksland hebben besloten om een parkeerverbodszone in te stellen op een gedeelte Korteweegje (vanaf de rotonde tot aan de Onwaardsedijk) te Dirksland door middel van het aanbrengen van verkeersborden E01, zoals bedoeld m het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage

NB Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit venneld Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschnft met kunnen afwachten, dan kunt u - né het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten gnffierecht verschuldigd

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Vergunning verleend voor:

- de verkoop van stroopwafels in de gemeente Dirksland voor de penode van 2 apnl tot en met 14 apnl 2012 tb V de Commissie Fondsenwerving(15-03-2012)

- het organiseren van een consumentenbeurs op het perceel Nijverheidsweg 4 te Dirksland op 30 en 31 maart 2012 (20-03-2012), - het verstrekken van zwakalcohol

0 0 30 - het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op het perceel Nijverheidsweg 4 te Dirksland op 30 en 31 maart 2012 (20-03- 2012) NB De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt De datum van bekendmaking IS tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld Het bezwaarschnft wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen afwachten, dan kan deze - né het indienen van een bezwaarschnft - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten gnffierecht verschuldigd Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http //loket rechtspraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Voor de precieze voorwaarden kunt u de desbetreffende website raadplegen

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende openbare vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 3 apnl 2012 om 10 30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

De eerstvolgende openbare vergadering van de regionale welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 3 apnl 2012 om 14 00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Middelharnis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 6 apnl (Goede Vrijdag) en op maandag 9 apnl 2011 (tweede paasdag)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's