Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontvangen aanvragen jmgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders ma- •- ^-' =nd dat een aanvraag omergunning is ontvangen.

3voor de activiteit bouwen:

•stal Veenfl/eg 1, 3257 LR Ooltgensplaat (ontvangen op 21 - 03-2012);

•schuur Heerendijk 15, 3255 LE Oude-Tonge (ontvangen op 17-03-2012);

• wijzigen recreatiewoningen Suijssenwaerde Oude-Tonge (ontvangen 1-03-2012.

Q voor de activiteit slopen:

- gebouwen Veerweg 1, 3257 LR Ooitgensplaat (ontvangen op 21-03-2012).

Q voor de activiteit bouwen/ loppen / uitrit:

- wijzigen gevels, kappen bomen en maken uitrit Stoofstraat 6, 3255 BM Oude-Tonge (ontvangen op 20-03- 2012).

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren.

Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend.

voor de activiteit bouwen:

- werktuigenberging Galathesedijk 10, 3257 LE Ooitgensplaat (besluit verzonden op 23- 03-2012);

- plaatsen dakkapellen Tilsedijk 31, 3258 LT Den Bommel besluit verzonden 23-03-2012).

N.B: Ingevolge artikel 7;1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenwijlde spoed dit, gelet op de be trokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee.

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum : 17 april 2012

Gemandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur.

Commissievergadering: Tijdstip : 14:00 uur.

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht.

Bekendmaking ontwerp besluit omgevingsvergunning Oostdijk 31 te Oude Tonge

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, voor het verbouwen van c.q. het aanbouwen aan de woning op het perceel Oostdijk 31 te Oude Tonge.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Een ieder kan binnen die zes weken zienswijzen indienen tegen de ontwerpbeschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH Oude Tonge.

Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester maakt bekend dat volgens het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning is verleend aan:

- Oranjecomité Den Bommel voor de organisatie van Koninginnedag op het Kon. Emmaplein te - - Den Bommel (besluit verzonden op 19 maart 2012);

- Oranjevereniging Oude-Tonge voor de organisatie van Koninginnedag op het Kaaipiein te Oude-Tonge (besluit verzonden 23 maart 2012); - St. Kunst Kring Goeree-Overflakkee voor de organisatie van een kunstmarkt op 12 mei 2012 op het Fort te Ooitgensplaat (besluit verzonden op 23 maart 2012);

- Huttendorp Ooitgensplaat voor de organisatie van een huttendorp in de periode van 14 t/m 17 augustus 2012 op een terrein gelegen achter de Ventjager te Ooitgensplaat (besluit verzonden op 23 maart 2012).

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid om, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift In te dienen bij de burgemeester van Oostflakkee

Ook bestaat de mogelijkheid om, indien onvenwijlde spoed dit gelet op de betrokkenen belangen noodzakelijk maakt, een vooriopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's