Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Noodzaak beveiliging bedrijventerrein Tonisseweg

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Noodzaak beveiliging bedrijventerrein Tonisseweg

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

loUDE-TONGE- Maandagavond : april vond in de raadzaal van [ietgemeentehuis in Oude Tonge ten informatiebij eenkomst hlaats voor ondernemers van het jabij gelegen bedrijventerrein lonisseweg. Doel van deze, door Je gemeente georganiseerde, bijeenkomst was de ondernemers te Lfonneren over de beveiliging 'yanhet terrein. De noodzaak iaarvan blijkt steeds meer.

ITudens een eerdere bijeenkomst, •.ïaibij de Ondernemersvereniging ïfflsseweg, de Kamer van Koop- ;adelen de gemeente Oostflak- .^.^e betrokken waren, was te weinig Nonnatie gegeven om een goede kifeging te kunnen maken over de leieiliging van het bedrijventerrein [J: het kader van de zogenaamde 22-regeling. BIZ staat voor Bedrij- Ivenlnvesterings Zone. Wanneer de 1 oderaemers in het kader van de :2-regeling akkoord gaan met het ] joenvan investeringen in de beveihhagvan het terrein, dienen zij daarvoor een bijdrage te leveren die gerexeerd is aan de WOZ-waarde van :inbedrijfspand. In de toekomst zal :eBIZ-regeling worden afgeschaft. 3e tijd begint dus te dringen als de oAmemers daar nog gebruik van •iJen maken.

iiiieke bijdrage

I ^JTgemeester Huub van der Meer pende de bijeenkomst. Hij benrjkte in zijn openingswoord dat het Jiek" IS dat op een totale investe- "^van honderdvijftigduizend euro, j i provincie zeventigduizend euro [ a de gemeente vijfendertigduizend ao wil bijdragen. In zijn jarenlange I »iode als gedeputeerde had hij dat R nooit meegemaakt. Geen overbodige luxe

Ewoud van den Ouden, voorzitter van de Ondernemersvereniging Tonisseweg, gaf vervolgens aan wat het doel is van de bijeenkomst. Hij wees erop dat de laatste jaren hard is gewerkt aan de "upgrading" van bedrijventerrein Tonisseweg, om het een goed aanzien te geven. Zo wordt het terrein aantrekkelijk voor potentiële huurders. "De misdaad neemt echter toe", zo zei hij. "De oorzaak hiervan is, dat in de stad alles is beveiligd, met als gevolg dat criminelen zich op het platteland gaan richten. Beveiliging van het terrein is daarom geen overbodige luxe. Als we het dit jaar niet doen, vervallen de subsidiemogelijkheden, we zitten in de verlengde kans. Redden we het vanavond niet, dan redden we het waarschijnlijk nooit".

Inbreker

Toen kreeg ex-inbreker Evert Jansen van de stichting Veihgheid en Preventie het woord. Hij liet de aanwezigen naar hun bedrijven kijken met de ogen van een inbreker. Hij vertelde' hoe hij eerder die dag op bedrijventerrein Tonisseweg was geweest. Het viel hem op dat blijkbaar niemand hem had gesignaleerd. "Niemand heeft melding gemaakt van die jongen in die Suzuki Alto die rondrijdt, uitstapt, foto's maakt. Niemand doet melding bij de politie". Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat mensen zelf opletten, elkaar aanspreken op hun gedrag, zodat bijvoorbeeld deu-ren niet open blijven in de pauze. Ook toonde Evers verschillende foto's die hij had gemaakt. Hij liet daarop zien hoe handig het voor inbrekers is als er buiten containers en kliko's staan. Die vormen een opstapje om via het dak ergens binnen te komen.

Zelfs kon hij in een loods komen toen iedereen pauze hield. Een ondernemer merkte op: "U staat wel op de camera", waarop Evert antwoordde: "Dan ben ik al weg. Doe die zijdeur op slot als u met pauze gaat. Maak het ze moeilijk". Hij benadrukte dat acht van de tien inbrekers gelegenheidsinbrekers zijn. Ook wees hij op het belang van goede relaties met werknemers. Als iemand na dertig jaar trouwe dienst wordt ontslagen, kan die op het idee komen de toegangscode van een bedrijfspand aan iemand te vertellen.

Over de ontwikkeling van de crimi

Over de ontwikkeling van de criminaliteit in Oostflakkee gaf wijkagent Hans de Haan informatie. Hij zei: "Wat ons het meest zorgen baart, is het toenemefide aantal woninginbraken". Dit jaar zijn er negenentwintig geweest. Het bedrijventerrein is daarbij tot nu toe buiten schot gebleven. Anderzijds, de inbraken vinden "bijna alleen maar ter hoogte van het industrieterrein" plaats. Hans gaf aan bang te zijn dat de inbraken naar het bedrijventerrein zullen overslaan. Zijn collega Johan van Oeveren, wijkagent in Stellendam en Goedereede, stelde: "Het is nu niet vijf voor twaalf maar twaalf uur".

Beveiligingsplan

Uitleg over het beveiligingsplan werd gegeven door Paul van 't Hoff van Ondernemersvereniging Tonisseweg.

Hij legde uit dat het de bedoeling is dat de beveiliging van het terrein drie 'schillen' krijgt. De eerste schil bestaat uit het plaatsen van twee elektrische schuifhekken op de locaties Stationsweg/Tramweg en Stationsweg/ Boezemweg. De tweede schil bestaat uit het plaatsen van camera's. Paul legde uit dat een beveiligingsbedrijf in Eindhoven de beelden uitleest. Als er onraad is, wordt meteen contact genomen met een bestuurslid van ondernemersvereniging Tonisseweg of met de politie. De derde schil is de beveihging van het bedrijfspand door de ondernemer zelf Nadat nog verschillende vragen wer

Nadat nog verschillende vragen werden gesteld, kregen de ondernemers gelegenheid om op een stemformuher aan te geven of zij voor of tegen de beveiliging van het terrein waren. Degenen die niet aanwezig waren,

hebben nog tot 21 april de tijd om hun stem uit te brengen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Noodzaak beveiliging bedrijventerrein Tonisseweg

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's