Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke vierdagen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkelijke vierdagen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er wordt m ons goede land nog heel wat afgepreekt EUce zondag weer opnieuw Preken - ze worden voor bereid, ze worden uitgesproken Het Reformatorisch Dagblad geeft in elke donderdageditie een overzicht van de te houden erediensten in de kerken van gereformeerd belijden In elk van die erediensten wordt gepreekt En hoe belangrijk is dat' Hoe belangrijk dat er in getrouwheid aan de Heilige Schriften wordt gepreekt We belijden dat de Heere "goedertterenbjk verkondigers zendt van Zijn blijde boodschap toe wie HIJ wd en wanneer Hij wil" Het behaagt Hem zalig te maken en

Het behaagt Hem zalig te maken en Zijn gemeente te bouwen door de prediking van Zijn Woord Er verschijnen regelmatig ook

Er verschijnen regelmatig ook prekenbundels, inhoudend de uitgeschreven tekst van wat eerder is uitgesproken Voor persoonlijk stichtelijk gebruik of voor gebruik in de zogenaamde leesdiensten Met name in die kerkverbanden waarin een aanmerkelijk tekort aan predikanten IS, kunnen die bundels een goede dienst bewijzen

Onlangs kreeg ik een mooie prekenbundel in handen waarop ik graag de aandacht vestig Overigens IS dit boek al enkele jaren geleden uitgegeven Maar ik begreep dat het nog volop te koop is Ik doel op een bundel zogenaamde/eesfstq/fen, in dit geval tien preken bestemd voor de kerkelijke feestdagen De schrijver IS ds J Karels Hij diende een aantal Gereformeerde Gemeenten, namelijk Werkendam (1975), Beekbergen (1979), Rijssen-zuiderkerk (1983), Oudemirdum (1991), Middelharms (1999) Dominee Karels ging in 2003 met emeritaat

De titel van deze bundel luidt 'Ov er denkingen voor kerkelijke v lerdagen' Het Woord vooraf is geschreven door ds G van Manen die gedurende enkele jaren de opvolger van ds

Karels in Middelharms was Preken zijn opgenomen voor advent tot en met pinksteren, alsmede preken voor oud- en nieuwjaar De predikaties kenmerken zich door een heldere en eenvoudige Schriftuitleg en een persoonlijke bewogen toepassmg

Opvallend is ook dat op veel plaatsen de kinderen apart worden aangesproken

Uit de opgenomen paaspreek citeer ik het volgende (zie ook het Woord vooraf) "God onderwijst altijd door middel van Zijn Woord Hij heeft van eeuwigheid Zich een gemeente verkoren tot zaligheid, en Hij heeft er ook bij besloten hoe dat ze zalig worden

Door het Woord, waar Hij Zijn Geest aan paren wil En daarom is het zo belangrijk, geliefden, dat we thans onder het Woord zijn Zo'n grote goe dertierenheid Gods, zo'n grote lank moedigheid"

Ik heb de mdruk dat de preken vrijwel letterhjk vanaf de geluidsopname overgenomen zijn Af en toe iets te letterhjk. Bijvoorbeeld als m vrijwel elke preek de puntenverdehng tweemaal staat afgedrukt Dat is iets te veel van het goede, lijkt me Maar het IS maar een kleinigheid

Tegelijkertijd vestig ik de aandacht op de verklaring van de Heidel bergse Catechismus door dezelfde ds J Karels, eveneens in boekvorm uitgegeven, in twee fraaie banden

Deze boekuitgave heeft haar oorsprong in het initiatief van een van ds Karels' catechisanten uit een van zijn gemeenten, die uit eigener beweging begonnen was de preken, die op de band waren opgenomen, aan het papier toe te vertrouwen

Aan elke zondagsafdeling is een preek gewijd In totaal zijn er dus 52 preken afgedrukt Het valt me altijd weer op hoe trefzeker en pas toraal onze Heidelberger de leer van de Schriften onder woorden heeft gebracht Ds Karels geeft een goede en geestelijke uitleg van de inhoud van deze belijdenis Ik wd daarvan een klein voorbeeld

Ik wd daarvan een klein voorbeeld geven Zondag 51 vraagt naar de inhoud van de vijfde bede van het Onze Vader Die luidt "Vergeef ons onze schulden ( ), dat is Wd ons, arme zondaren, al onze misdaden ( ) om des bloeds van Christus' wd niet toerekenen " Een stukje uit de uitleg "Hiergaat het nu in zondag 51 over wat we wel eens noemen het arme-zondaarsleven Maar zijn

het arme-zondaarsleven Maar zijn dan de bekeerde mensen niet rijk' ]a natuurlijk, die zijn schatrijk Zij zijn de rijksten van heel de wereld Maar het gaat nu met over hun rijkdom, het gaat er hier over hoe ze na alle ontvangen genade overschieten Het gaat nu o\ er de praktijk der Godzaligheid Het gaat nu over doorgaande ontdek

king Ontdekking die we niet missen kunnen bij de aanvang en bij de voortgang Ontdekking die we niet kunnen missen in het stuk der heiligmaking Want juist door de ontdekking komt

Gods volk aan de weet dat het waar IS, woord voor woord waar is, wat hier staat "Wil ons, arme zondaren " Het gaat hier over het arme zondaarsleven ( ) Verloren zondaar word je in

het stuk der verlossing Maar een arme zondaar word je in het stuk van de dankbaarheid ( ) Nu gaan we die arme zondaren van

een andere kant belichten We hebben eerst gehoord waarom ze arme zondaren zijn Omdat ze tegen God gezondigd hebben, en na ontvangen genade altijd nog die boosheid en die misdaden voelen Maar ze zijn zo rijk m een Ander Gij zijt volmaakt in Hem God de vader heeft ze omhangen met de klederen des heils, de mantel der

de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij ze omgedaan Daarom mogen ze bij ogenblikken zeer vrolijk zijn in de Heere En dat kan nu alleen ah de Heere ze aanziet in het bloed des verbonds " Bijbelsgeestehjk onderwijs'

N.a.v.: Ds. J. Karels, Overdenkingen voor kerkelijke vierdagen. Tien preken. Uitgave: Boekhandel Van der Boom, Sommelsdijk. Gebonden. 143 pag. ISBN 978-90-80741-64-5. Prijs € 14,90.

Ds. ƒ. Karels, Uit het Leerboek van vrije genade. De Heidelbergse Catechismus. Uitgave. Boekhandel Van der Boom, Sommelsdijk. Twee banden. Gebonden. 391 & 384 pag. ISBN 978-90-80741-63-9. Prijs € 64,90.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Kerkelijke vierdagen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's