Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening 2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat:

zij in liun vergadering van 3 april 2012 het, bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oostflakkee 2011 behorende, aanwijzingsbesluit hebben vastgesteld. Dit aanwi|zingsbesluit omvat nadere regels voor het ophalen van afvalstoffen en treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 in wer

Het aanwijzingsbesluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehus bij het taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie.

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 publicatie

Het college van burgemeester en wethouders van Oostflakkee heeft op 27 maart 2012 het besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012 en vervangt het besluit maatschappelijke ondersteuning 2011. In dit besluit zijn eigen bijdragen en het eigen aandeel van de Wmovoorzieningen hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoermiddelen vermeld.

Het besluit maatschappelijke ondersteuning ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de Wmo-consulenten.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen.

ü voor de activiteit bouwen:

- antennemast Neptunuslaan 62, 3255 TP Oude-Tonge (ontvangen 24-03-2012);

- loods Eerste Groene weg 12, 3255 LX Oude-Tonge (ontvangen 2-04-2012).

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunriing is verleend.

ü voor de activiteit bouwen:

- berging (legalisatie) Nieuwstraat 3, 3257 AP Ooltgensplaat (besluit verzonden 03-04- 2012).

ü voor de activiteit slopen:

- schuur Veerweg 1, 3257 LR Ooitgensplaat (besluit verzonden 2-04-2012).

N.B. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden'tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn gnffierechten verschuldigd. Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee. Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum :1 mei 2012.

Gemandateerde behandeling: Tijdstip : 09.00 uur.

Commissievergadering: Tijdstip : 14.00 uur.

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert donderdag 19 april 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis in Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur.

De raad krijgt een toelichting door adviesbureau Royal Haskoning op inventarisatie en oplossingsnchtingen inzake procedure bestemmingsplan Fort Prins Frederik en voormalig zwembadterrein Ooitgensplaat.

De raad bespreekt de volgende punten:

• Cofinanciering herstructurering sociale werkvoorziening

• Parkeerverordening gemeente Oostflakkee 2012

• Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio De agenda met achterliggende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis. Ook zijn deze te vinden in de Bestuursagenda, te raadplegen op www.oostflakkee.nl.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. Elsenhowerlaan 1, Postbus 75, Tel. (0187) 64 71 00 Openingstijden. Balie Burgerzaken: Sociale Zaken, Wmo en GG; 3255 ZH Oude-Tonge. Internet: www.oosttlakkee.nl. fax (0187) 64 71 99 e-mail: info@oosfflakkee.nl di f/m do 09.00 fot 12.00 uur en 13.00 tot 1700 uur. ma en vr van 09.00 tot 12.00 uur, 09.00 tof 12.00 uur en di t/m do 13.00 tot 15.00 uur en op dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur 09.00 tot 12.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's