Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer Neemt Herindelingsbesluit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweede Kamer Neemt Herindelingsbesluit

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

DEN HAAG - Vanmiddag (dinsdag) heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot één nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee, met ingang van 1 januari 2013, bekrachtigd. De fracties van WD, CDA, D66 en PvdA gaven maandagavond in de vergadering van de vaste kamer commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na afrondende gesprekken met minister mevrouw Spies aan, dat zij het regeringsstandpunt tot gemeentelijke herindeling zouden steunen. SP, PVV en SGP kondigden aan een tegenstem te laten horen. De Christenunie zal vermoedelijk ook haar goedkeuring aan het herindelingswetsontwerp onthouden. Deze fractie had vanmorgen nog een terugkoppelingsgesprek. Minister Spies streeft er naar dat ook de Eerste Kamer nog voor het zomerreces het wetsontwerp kan bekrachtigen. Daarmee is dan, volgens de minister, de invoeringsdatum van januari 2013 goed haalbaar. De gemeenten hebben voldoendeDe gemeenten hebben voldoende tijd om zich daarop te kunnen voorbereiden.

Alle vier de eilandgemeenten waren met collegeleden, raadsvertegenwoordigers en commissieleden en een deel van de ambtelijke organisatie maandag present in de Thorbeckezaal van het Tweede Kamergebouw om daar het sluitstuk van een jarenlang lopend proces bij te wonen. Met "ie wetenschap dat deze avond, voor ^over het in het voortraject nog niet fluidelijk was gepresenteerd, de politieke knopen konden worden geteld. "P de stemming na, want die werd

"P de stemming na, want die werd uiteindelijk bepaald op vandaag 17 ^Pril. Het doek is daarmee gevallen, ^e discussie is gesloten en daarmee is lenndeling onomkeerbaar. Formeel "og het eindstation Eerste Kamer, "laar niemand die daar wijziging verwacht. ^ ^

Reacties

Voor de hoofdspelers in het proces '^verde dit uiteraard emoties op. °*gemeester Ger van de Velde sprak an een super teleurstellend slot oor de gemeente Goedereede". Haar «"ega Servaas Stoop uit Dirksland as blij dat er eindelijk duidelijkheid bur °i''"'^^^*"8' stelde deze eerste hpt? L '^^ ^'J" ^^" de minister in "«debat helder vond. Wethouder "^"Wjes van Oostflakkee was ook blij «debesluitvorming. "Het bete- " nu een gezamenlijke uitdaging f een goede start van de nieuwe Roï''"^^ per januari 2013". Voor De d.iL ^*-U-fractievoorzitter Midtharnis) betekende het verloop van ras?"?,'"'*'l^^^^sies geen ver- He f y°°™tterKlijn (Stichting dereÏu^^"'B"g^^™"^itéGoe- ÏJd^) had kritiek op het debat,

me ''r'^'^^ge'^^an de fracties, 1 antwoorden van de minister die ' '^^"«den de maat beoordeelde. Met een aantal onwaarheden in het betoog. Zoals dat de visserijsector voor herindeling zou zijn", schimpte hij.

Minister Mevrouw Spies voelde er niets voor

Mevrouw Spies voelde er niets voor om de ingangsdatum voor herindeling op te schuiven, zoals enkele fractiewoordvoerders opperden. Dat helpt niet om de geconstateerde problematiek op te lossen. Zij vond het jammer dat zij een aantal fracties niet had kunnen overtuigen van nut en noodzaak voor de herindeling op Goeree-Overflakkee. Het nu te nemen besluit is het meest wenselijke alternatief, gaf zij aan. Wij zijn in het proces niet over een nacht ijs gegaan. Gedeputeerde- en Provinciale Staten vragen om tot herindeüng te besluiten. De adviescommissie Schutte onderzocht het fusiemodel en het samenwerkingsmodel en constateerde dat er voor samenwerking geen unanimiteit kon worden bereikt. Nee, deze commissie heeft geen andere varianten nader bekeken, zoals de door Goedereede aangedragen 3 - 1 variant. Eenvoudig niet omdat daarvoor bij de gemeenten Oostflakkee, Middelharnis en Dirksland totaal geen draagvlak is.

Bestuurskracht Goedereede beschikt op dit moment

Goedereede beschikt op dit moment over voldoende bestuurskracht, maar gelet op de ambities en de vele zware taken waarvoor de gemeente gesteld wordt, komen de grenzen van het haalbare langzaam maar zeker in zicht. Gebleken is dat er in de afgelopen tijd op het eiland veel is gesproken maar dat besluiten moeizaam kunnen worden genomen. De overlegstructuur wordt door drie van de vier gemeenten als stroperig ervaren. De slagkracht laat volgens hen te wensen over. De regering meent dat er kansen worden gemist als er niet eenduidig kan worden opgetreden.

De onderhnge afhankelijkheid vertraagt processen. De samenwerking laat te wensen over, stelde minister Spies. In een zo geografisch bepaald gebied kan je niet voor één gemeente uitzonderingen maken. Urgentie, inhoudelijke noodzaak en draagvlak aan deze punten is het herindelingsonderwerp getoetst. Zij gaf aan absoluut niet tot uitstel van besluitvorming te willen komen door bijvoorbeeld in te gaan op voorstellen van de SP om de bewoners van Oostflakkee, Middelharnis en Dirksland alsnog te raadplegen op een wijze zoals dat in Goedereede is gebeurd.

Beleidskader Ook in het slotdebat kwam de toet

Ook in het slotdebat kwam de toetsing aan het beleidskader op tafel. Het oude of het nieuwe? Was bij dit wetsontwerp nu sprake van een uitzonderlijke situatie waardoor een herindeling gedwongen kon worden opgelegd?. Hoe is uit te leggen dat er in het ene herindelingsdossier anders wordt opgetreden dan in het andere? Fracties spoorden de minister aan

Fracties spoorden de minister aan heldere verklaringen daarvoor te geven. Even leek het er op dat de PvdA neigde tot een tegenstem. De woordvoerder was het oneens met de toetsing. "Herindelen is geen goochelen". Uiteindelijk ging de fractie uit van haar eigen beleidskader. Gaf aan dat het eiland toch het best gediend was met herindeling. SGP, PVV, SP en Christenunie vonden de gedwongen herindeling voor een krachtige gezonde gemeente als Goedereede maar niks. Alle woordvoerders, met uitzondering van D66 die met de opmerking dat er geen alternatieve keuze is en dat de knoop moest worden doorgehakt, besteedden aandacht aan zorgaspecten als identiteit, kernenbeleid en zondagsrust. Maar minister Spies stelde: "Ik kan me niet voorstellen dat in een nieuwe gemeente juist niet scherp op deze wordt gelet. Identiteit moet je koesteren, dat neem je als ambitie meer en daarmee doe je recht aan sentimenten.

(In onze vrijdageditie meer over het Herindelingsbesluit)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 april 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Tweede Kamer Neemt Herindelingsbesluit

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 april 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's