Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Samen aan de slag, er is geen weg terug�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Samen aan de slag, er is geen weg terug�

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

DEN HAAG - Zoals uitgebreid in onze dinsdageditie is gepubliceerd, nam de Tweede Kamer op 17 april het wetsontwerp herindeling Goeree-Overflakkee aan. Behalve de fracties van PW, SP en SGP (die maandagavond al hun tegenstandpunt bepaalden) heeft dinsdag ook de ChristenUnie tegen gestemd. In een reactie hierop zegt mevrouw Esmé Wiegman dat dit geen stem was tegen Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee of een stem vóór Goedereede. "De kritiek richt zich op de manier waarop de minister het wetsvoorstel heeft getoetst. Daarbij stelt de CU dat zij zich niet aan het idee kan onttrekken dat de minister onzorgvuldig omgaat met het hanteren van twee beleidskaders (oud en nieuw document). Er is hier sprake van een schijn van willekeur omdat in verschillende dossiers van herindeling verschillende criteria zijn en worden gehanteerd", stelt de Christen- Unie in haar toelichting. WD, CDA, D66 en PvdA gaven, zoals gemeld, maandagavond al hun steun voor het wetsontwerp aan.

Nu de kruitdampen rond het herindelingsproces optrekken, de Tweede Kamer het wetsontwerp heeft aangenomen en het allerlaatste station - de Eerste Kamer - nog voor het zomerreces wordt bereikt, is het noodzakelijk dat vanaf nu onderlinge geschillen en afwijkende meningen op het eiland plaatsmaken voor een snelle, krachtige en gemeenschappelijk inzet om te bereiken dat de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee op 1 januari 2013 goed van start kan gaan. Voor- en tegenstanders zijn blij dat

Voor- en tegenstanders zijn blij dat er een eind is gekomen aan de lange periode van onzekerheid waarin onderlinge verhoudingen op het eiland steeds meer op scherp kwamen te staan. Dat is niet bevorderlijk voor het klimaat om zonder wrok samen te gaan optrekken. Wantrouwen moet plaats maken voor vertrouwen. Over grenzen stappen. Samen nu aan de slag. Er is geen weg terug.

Toetsen

Dat het - soms emotierijke - proces niet de schoonheidsprijs verdiend, kan met feiten worden aangetoond.

In tijd daarom nog even terug naar de fase voorafgaand aan het aannemen van het wetsontwerp op 17 april.

De minister stelde dat herindelingsprocessen zorgvuldig moeten verlopen. Volgens de regering is dat bij het herindelingsvoorstel Goeree-Overflakkee het geval geweest. In haar slotdebat van maandagavond wees minister Spies er op dat aan het wetsvoorstel een provinciaal advies ten grondslag lag, "zorgvuldig getoetst aan de procedure en de criteria van het Beleidskader gemeentelijke herindeling". (Een visie die de minister verdedigde, ondanks flinke kritische reacties vanuit fracties, dat juist hier van zorgvuldigheid en een consistent beleid geen sprake was). De regering gaf aan dat er geen bestuurlijk draagvlak was voor de 3-1 variant en ook dat er bij drie van de vier eiland-gemeenten geen steun was voor een meer intensieve samenwerking, zoals Goedereede had voorgesteld. "Dat was geen alternatief voor deze herindeling", stelde minister Spies recent ook al in een verslagnota.

In vogelvlucht

Willibrord van Beek (WD), Pierre Heijmen (PvdA), Eric Lucassen (PW), de dames Hanke Bruins Slot (CDA) en Esmé Wiegman (ChristenUnie) en Ronald Raak (SP), Gerard Schouw (D66) en Kees van der Staaij (SGP) konden maandagavond in twee sessies minister Spies nog om aanvullende informatie en toelichting vragen. Dit naar aanleiding van de antwoorden van de minister in een 33 pagina's tellende nota op het verslag en vragen van de vaste kamer commissie over het wetsontwerp. Voor de toehoorders in de Thor

Voor de toehoorders in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer herleefde in het debat eigenlijk in hoofdlijnen en in vogelvlucht het jarenlang gelopen voorbereidingsproces Gemeentelijke herindehng Goeree-Overflakkee. Met daarbij een bloemlezing van indrukken opgedaan tijdens het recente werkbezoek aan het eiland en de hoorzitting op locatie in De Staver.

Zoektocht

Insiders schetsen het beeld: Een bestuurlijke zoektocht op het eiland die maar niet leidde tot uniformiteit. Er kwam geen gemeenschappelijke

Er kwam geen gemeenschappelijke basis van waaruit de vier gemeenten zich samen konden profileren. De regie werd uit handen gegeven. De tijd verstreek. De provincie bepaalde daarna hoe volgens haar geopereerd diende te worden om toekomstige vraagstukken duurzaam te kunnen aanpakken en problemen te kunnen oplossen. Die provincie gaf aan dat, op grond van het advies van de onderzoekscommissie Schutte, fusie de beste oplossing voor de toekomst zou zijn. Niet verwonderlijk dit advies omdat de commissie met de opdracht startte om genoemde doelstelhng te bereiken. Het rijk / de minister gaf de provincie alle gelegenheid om zich in deze - dwingende rol - te manoeuvreren, daarmee het eiland dicterend. De eilandelijke verdeeldheid, 3 gemeenten voor en 1 tegen, kwam lettend op de opdrachtformulering aan de commissie, voorzitter Schutte en de provincie goed uit.

Praten

Er was nergens een gemeenschappelijk draagvlak en dus geen alternatief dan alleen herindeling, was de conclusie. Wel is er op het eiland onderling veel gepraat. Er is veel overlegd, echter weinig besloten. Wapperen met agenda-afspraken alleen, zette ook geen zoden aan de dijk. De wil om er samen uit te komen ontbrak. Daardoor werd de mogelijkheid om

Daardoor werd de mogelijkheid om de regie in eigen hand te kunnen houden ook verspeeld. Niemand wilde echt over grenzen heen bewegen in beide kampen. Er was geen bereidheid tot handreiking om alsnog het onderwerp op het eiland zelf te regelen. Afgaand op politieke bronnen zou juist in de beginfase van het proces hier één krachtige bestuurlijke leider of leidster zijn gemist. Iemand die geschillen kon ombuigen naar afspraken. Die de koers aangaf Met zijn allen de schouders er onder. Niet vrijblijvend. Eilandelijk optrekkend. Zonder veel inmenging van buitenaf Eigen (eilandelijke) boontjes doppen in concrete uitvoering. Dat alles toen nog in een periode dat menigeen blijkbaar oordeelde dat het allemaal niet zon vaart zou lopen. Het was lange tijd ieder voor zich. Was het overschatting van eigen kunnen'Of was het angst van gemeenten datmen bij bestuurskracht-onderzoek door de mand zou vallen?. Dat men onvol doende kwaliteit en capaciteit zou kunnen leveren om taken die het njL bij de gemeenten zou gaan leggen, ook adequaat te kunnen oppakken En ook: Waren erfinancieelgeen mogelijkheden meer om begrotingen, aUeen met uiterste inspanning, nog op orde te kunnen krijgen enof dreigden er al grote tekorten' "Er zijn kansen gemist", stelde minister Spies en die opmerking is dan begrij pehjk.

Pijnlijk

Het slotdebat van maandagavond bracht ook pijnlijke constateringen Bij sommige Kamerleden betrof dat een gebrek aan dossierkennis Als men toch weet dat het onderwerp zo gevoelig ligt, is het meer dan een plicht dat men zich voorafin de eigen fractie goed informeert en documen teert. Nagenoeg alleen een statement dat "herindeling het beste alternatief is voor de eilandbevolking", is enwas ronduit schokkend. Bij de discussie over het oude en

Bij de discussie over het oude en nieuwe Beleidskader, onder welk regime valt nu het herindelingsproject Goeree-Overflakkee? Was de bewindsvrouw alle Kamerleden in de communicatie te sterk af De kritische opmerking van de PvdA dat hier flink werd gegoocheld en dat de fractie een eigen beleidskader volgde, was vervolgens echter met zo zwaarwegend dat het herindelingswetsontwerp Goeree-Overflakkee hierdoor haar tegenstem kreeg Daarmee was de Kamermeerderheid een feit. Daar veranderden alle nog volgende vragen over toetsing, urgeJ tie, noodzaak, draagvlak en tijdstip niets meer aan. Wel kenmerkendwas de opmerking van de minister dat bij herindelingsdossiers de regering een steviger positie zal gaan innemen waardoor de rol van provincies meer terughoudend dient te zijn en alleen in uitzonderlijke gevallen een herindehng mag initiëren.

Motie

Uit het slotdebat bleek overduidelijl^ dat de minister niet bereid was nog tussenstappen te zetten. Daarom ook geen steun voor een ChnstenUniemotie, gesteund door de SGP, waarin mevrouw Spies alsnog werd opgeroepen via een soort handreiking aan de bezwaren van Goedereede tegemoet te komen. De minister wenste geen enkel storend element meer tussen het laatste Kamerdebat en de stemming. Na het besluit in de Eerste Kamer, gepland voor de zomerperiode, rest er voor de gemeenten voldoende tijd zich op nieuwe eilandgemeente per januari 2013 te kunnen voorbereiden, zei ze De knopen konden worden geteW nadat de PvdA, na aanvankelijk een kritische insteek, op basis van eigen beleidskader-afweging zich alsnogD" de voorstemmers VVD, D66 en CU aansloot. En op de 'Flakkees gevuW^ tribune in de Thorbeckezaal leverde dat enerzijds opluchting, anderzi) teleurstelling op.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

�Samen aan de slag, er is geen weg terug�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's