Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Waarheids vriend viert 100-jarig jubileum in Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Waarheids vriend viert 100-jarig jubileum in Middelharnis

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Donderdag 12 april vierde De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, het honderdjarig bestaan. Dit gebeurde met een bustour over het eiland, samenzang, een gezamenlijke maaltijd en een feestelijke jubileumbijeenkomst in de Hervormde Kerk van Middelharnis.

De Hervormde Kerk en verenigingsgebouw De Hoeksteen in Middelharnis vormden het centrum van de jubileumherdenking. Degenen die zich hadden aangemeld voor de bustour, zo'n honderd dertig mensen, werden 's middags om twee uur ontvangen in De Hoeksteen. De zon scheen, het was dus uitstekend weer om vanuit een touringcar het eiland te bewonderen. Sommige deelnemers woonden wat verder weg: Almkerk, Wijk en Aalburg en dergelijke plaatsen meer. Dat mensen van zo ver kwamen, is minder verwonderlijk dan het lijkt; de dag was bedoeld voor lezers uit Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden, Noord-Brabant en de regio's Ridderkerk en Dordrecht. Dus ook voor de lezers die niet zo dichtbij wonen was dit dé kans om het honderdjarig jubileum, toch een unieke zaak, mee te beleven. In de loop van het jaar worden elders in het land nog twee van dergelijke jubileumvieringen gehouden. Na afloop van de bustour, volgens

Na afloop van de bustour, volgens het programma om vijf uur maar het werd wat later, was er gelegenheid om samen in de kerk te zingen onder orgelbegeleiding van Paul Kieviet. Daarna kon een broodmaaltijd wor

Daarna kon een broodmaaltijd worden genuttigd in verenigingsgebouw De Hoeksteen. Ruim tweehonderd gasten lieten zich het eten goed smaken. Op zoveel belangstelling had de organisatie niet gerekend omdat velen zich, ondanks een verzoek hiertoe, niet hadden aangemeld. Maar door adequaat optreden van de

organisatie kreeg ieder toch genoeg te eten. Daarnaast was er ook gelegenheid tot ontmoeting en konden de aanwezigen met de redactie van De Waarheidsvriend in gesprek gaan.

Ontstaan

's Avonds om half acht startte de jubileumbijeenkomst in de Hervormde Kerk. De opening werd verzorgd door de plaatselijke predikant ds. H. Harkema. Hij vertelde hoe zijn vader, die boekhandelaar was in Hilversum, klanten altijd een exemplaar van De Waarheidsvriend meegaf in de hoop hen zo abonnee te maken. Ds. Harkema is dus met het blad opgegroeid. Hij vertelde de ruim driehonderd

Hij vertelde de ruim driehonderd aanwezigen ook over het ontstaan van De Waarheidsvriend. In 1909, zo zei hij, werden de statuten van de Gereformeerde Bond gewijzigd in die zin dat het "verbreiden en verdedigen van de waarheid" het doel werd. Om dat doel te kunnen bereiken werd besloten tot de uitgave De Waarheidsvriend. "Namelijk om de gemeenten toe te rusten om die waarheid te verspreiden en te verdedigen. Om een vriend te zijn van de waar

Om een vriend te zijn van de waarheid". Hij vertelde verder dat de naam van het blad bijna was geworden: De Gereformeerde Courant. "Maar dat leek teveel op het Gereformeerd Weekblad, net alsof we daarmee willen concurreren".

De Waarheidsvriend is in 1909 ontstaan. Maar omdat het blad tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal jaren niet verscheen, wordt pas nu het honderdjarig jubileum gevierd.

Consistente lijn

Piet Vergunst, hoofdredacteur van De Waarheidsvriend en secretaris van de Gereformeerde Bond, hield een toespraak over het blad. Hij zei dat hij in al de jaren dat hij voor De Waarheidsvriend werkt, nooit iets had gezien als een redactiestatuut of een mission statement, een weergave van wat het blad als zijn doel ziet. Als mogelijke oorzaak hiervoor noemde hij dat het blad in honderd jaar slechts vijf hoofdredacteuren heeft gehad. "Dat is vrij uitzonderlijk, zeker als we bedenken dat ds. G. Boer slechts drie jaar deze verantwoordelijkheid had. Het kwartet dat overblijft, tekende voor de overige 97 jaar leiding geven aan De Waarheidsvriend. Ds. M. van Grieken, 31 jaar; prof Severijn, 26 jaar; ir J. van der Graaf: 32 jaar. Ik weet voor mezelf, in het elfde jaar, in elk geval wat er zomaar stilzwijgend van mij verwacht kan worden als ik gezond mag blijven... Die continue lijn in het hoofdredacteurschap kan maken dat de visie voor het blad jarenlang in het hoofd van de hoofdredacteur kan zitten, terwijl die nergens verwoord is". Vergunst stelde verder dat De Waarheidsvriend altijd een heel consistente lijn heeft gehad. "Dat heeft uiteraard vooral te maken met de nauwe band die er honderd jaar lang was tussen het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en zijn wekelijkse orgaan". Hij wees er verder op dat het De Waarheidsvriend steeds ging om "de kerk, om haar belijdenis, haar gestalte, haar toekomst". Vergunst ging ook in op het verschil

Vergunst ging ook in op het verschil tussen De Waarheidsvriend en het Gereformeerd Weekblad, een blad dat enige tijd geleden helaas moest stoppen. "Van ds. G. Boer is de uitspraak dat De Waarheidsvriend moest bedenken dat het Gereformeerd Weekblad vanouds wat gereformeerder wilde zijn, dat De Waarheidsvriend de last meedraagt altijd bezig te moeten zijn met thema's die in de kerk aan de orde zijn en die niet altijd dicht bij het gemiddelde gemeentelid liggen, hen soms boven de pet gaan".

Geheim

De hoofdredacteur ging ook in op het verschil in omstandigheden tussen de kerk nu en honderd jaar geleden. Door de secularisatie is veel veranderd. Het komt daarom aan, zo zei hij, op de gehoorzaamheid aan Christus, "om een vriend te zijn van Hem die de Waarheid is". Daarvooris nodig om dicht bij Hem te leven."De naamgevers van ons blad hebben dat beseft: "U bent mijn vrienden als u doet wat Ik u gebied", zegt Johannes 15:14. De naam van ons blad is geen claimen van eigen gelijk, maar de belijdenis ten aanzien van het unieke van Jezus Christus - dat mission statement is actueel tot op de jongste dag".

Vergunst erkende dat De Waarheidsvriend tegenwoordig minder stellig is dan vroeger. "Tegelijk zeggen we ook: we leveren niet in op onze overtuiging. Bescheidenheid in opstelkj kan samen gaan met beslistheid in de vertolking van wat uit de Heilige Schrift geleerd is". Tenslotte wees Vergunst op wat het

Tenslotte wees Vergunst op wat het geheim is van De Waarheidsvriend Dat bestaat onder meer uit "een hdder profiel, zodat de lezer weet waar we wat identiteit betreft voor staan" Ook probeert de redactie "in de keu

Ook probeert de redactie "in de keuze van thema's in te gaan op vragen die bij mensen leven". Verder besteed De Waarheidsvriend veel aandacht aan de relatie met de gemeenten, omdat onbekendheid "hét front is dat we moeten bestrijden en velen in de gemeenten ons werk met kennen' Ook benadrukte de hoofdredacteur de passie en toewijding waarmee het blad gemaakt wordt. "Zonder passie houdt geen blad het in onze tijd vol'

Geen domineesbl.in

Vervolgens ging de redactie vanDe Waarheidsvriend met de aanwezige lezers in gesprek over de inhoud van het blad. Dit gebeurde aan de hand van stellingen. Door een groen of rood papieren vel omhoog te doen kon worden aangegeven of iemand het met de stelling eens of oneens was. Een stelling was: "De Waarheidsvriend is echt een domineesblad, het gewone gemeentelid komt niet in beeld". Hier was de overgrote meerderheid het niet mee eens, getuige het vele rood dat zichtbaar was. Bij de stelling "De Waarheidsvriend moet meer oog voor jongeren hebben" kleurde de kerk groen. Vergunst reageerde hierop: "We krijgen die vraag heel vaak: kunnen we met ffl« doen voor jongeren? Maar De Waarheidsvriend is geen jeugdblad". nil legde uit dat het blad zich richt op volwassenen die al wat geworteldZID in kerk en samenleving, wat betekem dat mensen vanaf eind twintig jaar tot de doelgroep van De Waarheidsvriend behoren.

Wonderen

Ds. C.H. Hogendoorn, redactielid van De Waarheidsvriend en predikant in Oud-Beijerland, besloot de bijeenkomst. Hij las psalm 77 en mediteerde over vers 12 en 13. '^ zal de daden van de Heere gedenkenja ik zal gedenken Uw wonderen. Bij gelovig inzien zijn de daden van de Heere wonderen", zo zei hij- In honderd jaar Waarheidsvriend zag de predikant de trouw van de Heere door alles heen. "Laten wij Hem,<l« Heere, grootmaken en bewonderen Na het dankgebed verzocht ds. Hogendoorn de aanwezigen om staande te zingen: U zij de glorie-

Daarmee was het programma in kerk, waartoe ook optredens van Feeling, het bovenbouwkoor van Christelijke Scholtengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis, J gemengd koor Jeduthun en een dw dr. W. Verboom gelezen column > de verhinderde oud-hoofdredacte dr. ir. J. van der Graaf behoorde, aip rond. 1 Na afloop was er nog gelegenhei ^

Na afloop was er nog gelegenhei ^ voor ontmoeting bij een hapje en drankje in verenigingsgebouw U Hoeksteen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

De Waarheids vriend viert 100-jarig jubileum in Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's