Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Falend onderhoud havenkanaal Middelharnis brengt positie watersportrecreatie in gevaar

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Falend onderhoud havenkanaal Middelharnis brengt positie watersportrecreatie in gevaar

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

\11DDELHARNIS - Het vaststellen van de Havennota 2010-2020, stand au zaken onderwerp Baatbelasting en de eerste voortgangsrapportage Herindeling en voortgang uitvoerugPlan van Aanpak in dit dossier, lormden donderdag de gespreksonderwerpen in de gemeenteraad van Middelharnis. Raadsfracties legden lowdbi) de inhoud van de Havennota als bij het dossier Baatbelasting de vinger op gevoelige plekken en maakten het de portefeuilletouder niet gemakkelijk. Vier insprekers voegden daar nog hun Tjsieaan toe. SGP, WD en Christenunie stemden tegen de Havennota Mi gebrek aan voldoende actuele mformatie in een kader stellend ècument.

De overige fracties accepteerden de toezegging van het college dat er voor het zomerreces tenminste een tussenstand, maar liefst een definitief inzicht wordt gepresenteerd over de start van uitvoeringswerk en daarbij te verwachten effecten. Dat lies gericht op het goed bevaarbaar maken en houden van het havenkanaal naar het centrum van Middeliamis. Economisch een topprioriteit.

N'iet praten en verzanden in hertaalde onderzoeken. Daadwerkelijk snel baggeren luidde het advies van de fracties.

Economisch belang

In het collegevoorstel werd geopperd de Havennota vast te stellen, de positievan de jachthaven te verstevigen en akkoord te gaan met een uitvoenngstraject in drie fasen. Unaniem ainraad en coUege het eens dat er maatregelen getroffen moeten worden om Middelharnis als jachthaven >oor de toerist en recreant aantrektójkte houden. Sterker nog, het is van economisch levensbelang voor ondernemers aan het kanaal, op en rond Den Diek en de horeca rond de centrumhaven. Het havenkanaal moet worden uitgebaggerd om de toegankelijkheid voor jachten nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Dat IS slechts één kant van de medaille. De ander zijde is problematischer. Waar kunnen toereikende gelden gevonden worden om het project te financieren en welke mogelijke knelpunten komen er bij het baggeren extra op tafel (gevolgen voor beschoeiing en kades). En niet in de laatste plaats waar mag het, al dan niet vervuilde slib, worden gestort. De milieueisen zijn hoog en alleen

De milieueisen zijn hoog en alleen actuele onderzoeksrapporten zijn van toepassing.

Ernstig in gebreke

Het vertrekpunt bij dit dossier is glashelder. De gemeente is ernstig in gebreke gebleven bij het onderhoud en moet nu de gevolgen van dit falend beleid in de voorbije jaren repareren. Portefeuillehouder Kleingeld erkent, namens het college, deze situatie. Via de Havennota is getracht het knelpunt niet alleen bespreekbaar te maken maar ook in een breder toekomstperspectief te plaatsen met ontwikkelmogelijkheden (plan Middelharnis-noord) rond en bij het kanaal en gedachten voor een financieel beter renderende haven. Beheer, onderhoud en mogelijke inkomstenbronnen staan in de nota vermeld, maar elke planning ontbreekt en verwezen wordt naar nog lopende onderzoeken met professioneel (adviserende) bedrijven. Van Dam (SGP) gaf aan dat hij de

Van Dam (SGP) gaf aan dat hij de fasering niet begreep, de inhoud van de nota niet realistisch vond en derhalve het voorstel niet kon accepteren. Hij brak een lans voor de in verval zijnde Wilhelminabrug en wilde een planning voor het baggerwerk in 2012 en 2013.

Osinga (WD) wilde de nota voor kennisgeving aannemen en niet vaststellen. Ga ambitieus aan de slag in het belang van onze economische positie op toeristisch- en recreatief gebied. Diep het kanaal uit naar 2,5 meter en zorg voor aantrekkelijke oevers. Laat geen tijd verloren gaan met nieuwe onderzoeken.

Van Papeveld (CDA) vroeg zich af hoe gaat Middelharnis haar ambitie op het gebied van waterrecreatie waar maken in een periode dat wij nauwelijks hiervoor geld kunnen vrijmaken. VDB 78 (mevrouw De Bruine) gaf aan dat het gezamenlijk optrekken van alle belanghebbenden hier gewenst is. De haven moet onze parel zijn met de Wilhelminabrug als kroonjuweel. Het baggerwerk is een must en vereist een snelle aanpak. D66 (mevrouw De Haan) vroeg om

D66 (mevrouw De Haan) vroeg om concrete informatie. Met lapmiddelen krijgen en behouden wij geen attractieve passantenhaven.

Quote

Hoving (PvdA) leverde de quote: Niet langer praten maar baggeren.

Hij verlangde een snelle aanpak. Onze toeristische trekker staat op

Onze toeristische trekker staat op het spel. Pronk (CU) vroeg waarom in de begroting voor dit item al geen post was meegenomen?. Urgentie is duidelijk, zei hij. Wethouder Kleingeld gaf in twee sessies toelichting op de problematiek, de noodzaak van overleg om gegevens te verkrijgen wat haalbaar is en hoe het karwei kan worden uitgevoerd. Het baggerwerk moet in één keer worden verricht en ook de noodzakelijke voorzieningen dienen daarbij te worden meegenomen. Zonder visie geen uitwerking, stelde Kleingeld. De raad bleef aandringen op een planning. Uiteindelijk leidde dat tot de toezegging dat er voor de zomer tussentijdse terugkoppeling volgt over de lopende onderzoekgesprekken en daaraan dan inzicht in een tijdschema voor uitvoering. Voor genoemde drie fracties was er te weinig houvast om de Havennota vast te stellen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Falend onderhoud havenkanaal Middelharnis brengt positie watersportrecreatie in gevaar

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's