Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wethouder gaat toch nieuw overleg aan in hoofdpijn dossier Baatbelasting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wethouder gaat toch nieuw overleg aan in hoofdpijn dossier Baatbelasting

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Opnieuw kwam het onderwerp Baatbelasting op de raadsagenda. Een jarenlang slepend hoofdpijn-dossier waarover veel heen en weer is gefilosofeerd, maar waar duidelijk vraagtekens kunnen worden gezet bij het kernpunt van duidelijke communicatie. Twee insprekers gaven de aftrap. De heren Fabert en Vroegindeweij. Zij hanteerden de woorden: Er is en wordt met 2 maten gemeten en er is sprake van gevoelens van flinke rechtsongelijkheid. Het item gaat terug naar afspraken rond de eerste fase renovatiewerk aan D'n Diek. In de tachtiger jaren betaalden uiteindelijk sommige ondernemers wel (in de vorm van baatbelasting) en anderen niet mee aan deze aanpak.

De heer Fabert had ook al ingesproken in een vergadering in het najaar 2011. Hij wilde zijn geld (baatbelasting) terug. Portefeuillehouder Kleingeld gaf toen aan dat het niet mogelijk was gebleken in de Voorjaarsnota gelden vrij te maken. Toegezegd werd dat nog gekeken zou worden naar de conceptbegroting 2012. De heer Fabert gaf in genoemde oktoberraadsvergadering aan dat hij, zonder oplossing, juridische stappen overwoog.

Inspreken

Inspreker Vroegindeweij gaf aan dat het college met haar standpunt dat er geen gelden beschikbaar zijn, erg kort door de bocht gaat. Het MKB is de grootste werkgever in Middelharnis en het gemeentebestuur laat goed betalende ondernemers in de kou staan. Ook het feit dat niet onderzocht is of er een gedeeltelijke terugbetaling haalbaar zou zijn, stoorde de heer Vroegindeweij. Na de eerste aanvaring werd het volgens mspreker nog schimmiger toen bij een tweede renovatie de gemeente uitsluitend onderhandelde met de ondernemersvereniging, waarvan slechts 50 tot 60 procent van de ondernemers lid zou zijn geweest. Ook gaf hij aan dat hij na aankoop van een onroerend goed op Dn Diek de verplichting van baatbelasting overnam, maar dat niet over meerdere jaren mocht aflossen. ""Als dat wel had gemogen dan had

""Als dat wel had gemogen dan had ik die belasting terug gehad", verzuchtte hij.

Rechtsgelijkheid

Rechtsgelijkheid. Iedereen laten betalen. Afspraak is afspraak. De raadsfracties wilden van de portefeuillehouder weten wat er nu in de voorbije tijd aan overleg was gevoerd, met wie en welke resultaten dat had opgeleverd. Heeft de wethouder zich daartoe voldoende ingezet? Zijn er (creatieve) alternatieven op

Zijn er (creatieve) alternatieven op tafel gekomen? Of is er alleen maar gesproken met één ondernemer? Naar mate de discussie zich voort

Naar mate de discussie zich voortsleepte werd de onvrede in de raadzaal groter. Legt de gemeente zich neer als groot winkelbedrijven neen verkopen? Vindt de gemeente dat zij niet terug behoeft - en financieel ook niet kan betalen - en dat nu een beetje schuldbewust compenseert met klein schoonmaakwerk?.

Stuk historie

Wethouder Kleingeld gaf zijn visie op het verhaal. Ook de zoektocht in de afgelopen periode naar financiële middelen, maar die ruimte bleek er niet te zijn. Hetgeen inhield dat niet werd overgegaan tot terugbetaling van door een aantal ondernemers destijds betaalde baatbelasting. In de raadsvergadering van janu

In de raadsvergadering van januari 2012 vroeg de heer Fabert het gemeentebestuur tot een heroverweging van haar standpunt te komen. De raad gaf toen de portefeuillehou

De raad gaf toen de portefeuillehouder opdracht om in overleg te zoeken naar een oplossing voor het conflict. En daar wringt of wrong de schoen,

En daar wringt of wrong de schoen, want die communicatie is - zo bleek in het raadsdebat - niet en of niet bevredigend verlopen. Een nieuwe episode werd daarom donderdag aan het dossier toegevoegd. Kleingeld meldde dat er op diverse

Kleingeld meldde dat er op diverse momenten zowel schriftelijk als mondeling is gecommuniceerd. Ook een passage in het raadsvoorstel verwijst hiernaar. "Op 9 maart 2009 zou over het onderwerp overleg hebben plaats gevonden met het voormalige bestuur van de ondernemersvereniging. Er is op basis van wet- en regelgeving destijds gehandeld en ook de Hoge Raad had toen tegen de gang van zaken geen bedenkingen". In een latere fase is dit standpunt veranderd, zoals uit de toelichting onder Juridisch kader is vermeld.

Juridisch kader

In het raadsvoorstel om vast te houden aan eerdere besluitvormingen staat het volgende hoofdstukje. "De Hoge Raad heeft voor de herinrichting van winkelgebieden, waarvoor in andere gemeenten baatbelasting werd geheven, beslist dat dit kan omdat het niet leidt tot een wezenlijke verandering van het geheel van voorzieningen. In het arrest is geen sprake van onverbindend verklaring met terugwerkende kracht. De on-verbindendheid geldt vanaf het moment van de uitspraak in 2010. Het college besloot in oktober 2011

Het college besloot in oktober 2011 opnieuw als standpunt in te nemen dat de afspraken destijds in volledige ^overeenstemming zijn gemaakt. Vanuit de regelgeving is de gemeente niet gehouden tot terugbetaling over te gaan. Een en ander zal in overleg met een delegatie van de eigenaren worden verwoord". Onder het hoofdstuk "middelen" wordt gemeld dat in de begroting 2012 en verdere jaren er geen rekening is gehouden met een mogelijke teruggaaf van baatbelasting. Het verlies voor de gemeente van 383.964 euro exclusief rente is reeds genomen.

Nieuw contact

Als beide partijen in dit vraagstuk bij hun standpunt blijven komt er nooit een oplossing concludeerde burgemeester Zevenbergen. Wethouder Kleingeld zegde onder druk van de raad in derde termijn toe dat hij alsnog de communicatie, het overleg, ter hand zal nemen. Tot dat moment neemt de raad geen standpunt in.

Het dossier werd van de agenda afgevoerd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Wethouder gaat toch nieuw overleg aan in hoofdpijn dossier Baatbelasting

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's