Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Flakkeese (glas)tuinbouw heeft goede mogelijkheden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Flakkeese (glas)tuinbouw heeft goede mogelijkheden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de rubriek "Uit de oude doos" plaatsen wij elke vrijdag een foto uit een Eilanden-Nieuws dat 45 jaar geleden in die zelfde week verschenen is. Oud hoofdredacteur Aart Grinwis en zijn broer Wim Grinwis hebben hiervoor een keuze gemaakt uit het rijke (foto) verleden van het Eilanden-Nieuws. Wie een bijzonder verhaal bij de foto heeft of wie deze foto digitaal wil hebben kan dit melden bij de redactie via email: redactie@eilandennieuws.nl artikel dat bij de foto van deze week hoort. Het artikel was geplaatst in de krant van vrijdag 21 april 1967. 'Flakkee heeft grote mogelijkheden op het gebied van de tuinbouw, mits de Flakkeese agrariërs hun kansen en mogelijkheden weten te benutten', heeft Ir. D. Kers, Rijkstuinbouwconsulent te Barendrecht woensdagavond te Middelharnis betoogd op de daar gehouden contactavond voor de gevestigde tuinders op het eiland. Als een van de meest aangewezen mogelijkheden zijn kennis op dit terrein te verrijken, wees Ir. Kers het voorbeeldbedrijf aan dat vorig jaar op initiatief van de Stichting Bevordering Tuinbouw Goeree- Overflakkee in Sommelsdijk werd gesticht. Na een 'inwerkperiode' vorig jaar is het bedrijf dit jaar in volle gang; vanaf medio maart zijn al plm. 20.000 prima kwaliteit komkommers geleverd! Ir. Kers, die zich hoopvol over de toekomst van de (glas)tuinbouw op het eiland uitliet, riep ieder op het bedrijf regelmatig te bezoeken, zodat het kan voldoen aan haar functie: de tuinbouw op Flakkee stimuleren en begeleiden, teneinde ook de belangstelling voor de groenten- en boUenteelt te verhogen.

De Stichting Bevordering Tuinbouw op Goeree-Overflakkee heeft met de realisering van het voorbeeldbedrijf nog niet geheel voldaan aan haar doelstelling; bovenaan de verlanglijst staat ook het geven van vakonderwijs in een vakschool op het bedrijf, zodat aldaar de theorie aan de praktijk getoetst kan worden. "Voorlopig is het nog op de plaats rust', betreurde Ir. Kers. Het bedrijf

Het warenhuis heeft een oppervlakte van 3300 m2 - het land is 2 ha 16 are groot - en is in twee afdelingen gescheiden d.m.v. een glazen tussenwand; er worden komkommers en tomaten geteeld. In twee kleinere afdelingen worden de planten gekweekt, zodat de verschillende onderdelen van het bedrijf geheel op elkaar zijn afgestemd. Niet enkel aan de glas-, maar ook aan de buitenteelt wordt aandacht besteed; buiten staan tulpen, bloemkool, tuinbonen en knolselderij. Met nadruk heeft Ir. Kers zijn gehoor geadviseerd van de diensten van het bedrijf gebruik te maken. Men kan met de bedrijfsleider, de heer Snoek, tot waardevolle gesprekken komen. 'Wanneer u komt kijken en praten, zal het bedrijf een

'Wanneer u komt kijken en praten, zal het bedrijf een maximum prestatie kunnen leveren in het belang van de groenten- en bollentelers', aldus Ir. Kers.

De kansen voor Flakkee

In zijn inleiding ging Ir. Kers de veranderingen na die de tuinbouw heeft ondergaan. De opzet van de warenhuizen is verbeterd en ook is in de teeltwijze verandering gekomen: 'Vroeger was een tuinder meester op alle wapens, terwijl hij zich nu in het aantal teelten sterk beperkt', zo stelde Ir. Kers. Hij verzekerde dat Flakkee grote mogelijkheden op het gebied van de tumbouw heeft; in andere gebieden is het moeilijk goede grond te verwerven en men ondervindt schade van rook en gassen, terwijl ook het water niet altijd even goed is. De Flakkeese grond echter is overwegend goed voor tuinbouwdoeleinden geschikt.

Goede perspectieven

Voor de fruitteelt zag Ir. Kers goede perspectieven. Spreker wilde de bedrijven van wijlen de heer J.A. van Nieuwenhuyzen en de heer Dees hiertoe ten voorbeeld stellen, al begreep hij dat alleen zij die over het nodige land beschikken dit kunnen bereiken, omdat het nieuwe bedrijf pas 5 jaar na de stichting rendabel kan zijn.

Groenteteelt Ir. Kers kent groente-teeltbedrijven van enkele hectares

Ir. Kers kent groente-teeltbedrijven van enkele hectares groot. Er wordt daar op alle fronten zeer actief gewerkt, niettemin nemen deze bedrijven een economisch zwakke positie in, omdat alle tuinders in deze categorie hun groenten in dezelfde week hebben gepoot of gezaaid en derhalve in dezelfde periode hun producten aanvoeren.

Spreker voorzag een minder rooskleurige toekomst voor deze voUegrond bedrijven. Een uitzondering maakte hij voor de teelt in de volle grond van o.m. witlof spruitkool (een goed exportartikel), knolselderij en prei. Voor de tuinders onder glas is de buitenlandse tuinder,

Voor de tuinders onder glas is de buitenlandse tuinder, die veelal in de volle grond teelt, geen grote concurrent. De onder glas geteelde producten worden in goede kwaliteit geleverd en kunnen aan zware eisen voldoen, terwijl de teelten in het buitenland in weer en wind moeten gedijen. Ir. Kers vond deze teelt 'veihg'.

BoUenteelt

Ook de boUenteelt is op Flakkee van betekenis geworden; de gezonde Flakkeese grond werkte daarbij kwaliteitsverhogend. 'Het sterke punt voor de boUenteelt is zich te richten op bollen die geschikt zijn voor de broei', adviseerde Ir. Kers. Het verdient z.i. aanbeveling te bezien of boUentelers door samenwerking kunnen komen tot een grotere oppervlakte, waarin gemakkelijker en goedkoper gerooid en bestrijdingen kunnen worden uitgevoerd.

Discussie

In het verloop van de hierop volgende discussie werd door meerdere tuinders geklaagd over de onvoldoende watervoorziening; de waterleiding zou te weinig druk hebben. De suggestie werd gedaan het werd 's nachts goedkoper te verstrekken, zodat dan een buffervoorraad in de silo's kan worden gevormd. De voorzitter van het forum en van de Stichting, burg. Hordijk, beloofde deze materie in studie te nemen. Uit de vergadering werd betoogd dat een stookbedrijf ook niet aUes is; het kost alle tijd en voor de tuinder kan er geen vakantie af Het antwoord van Ir. Kers dat die moeilijkheid kan worden ondervangen door een samenwerking met de 'buurman, werd als zijnde 'te idealistisch' verworpen.

De contactavond heeft zeker zijn nut gehad en -ai zo mogelijk in de volgende jaren worden herhaald.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Flakkeese (glas)tuinbouw heeft goede mogelijkheden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's