Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderdata

De Gemeenteraad komt op donderdag 26 apnl 2012 om 19 30 uur voor een vergadering bijeen

Ter inzage:

De agenda en de bijbetiorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en wel bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2 te Goedereede, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald

Tevens liggen de stukken ter inzage m de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp

Spreekrecht:

Na de opening van de vergadenng bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 4 uur vóór de aanvang van de vergadenng aan de gnffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken

Agenda:

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina www goedereede nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

Q voor de activiteit bouwen:

Op 5 april 2012 - het verbouwen van de recreatiewoning Beatnxweg 2 Horrelshoogte 33 te 3253 BB Ouddorp

• voor de activiteit brandveilig gebruilc

Op 8 april 2012 - het brandveilig gebruik (bed en breakfast) van het pand Duinkerkenweg 29 te 3253 AJ Ouddorp

• voor de activiteit slopen:

Op 10 apnl 2012 - het venwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de schuur en slopen van de schuur op het perceel Dorpsweg 39b te 3253 AG Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 24 apnl 2012 m het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Ingang A 3e etage. Unit A3-006, in Rotterdam (St Dorp, Stad & Land)

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 26 april 2012 in het gemeentehuis te Goedereede

Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen:

- het bouwen van een trafo t b v zonnepark op het perceel Vrijheidsweg 1 te 3253 LS Ouddorp (10 apnl 2012),

- het vergroten van de verdieping op de garage op het perceel Voorstraat 139 te 3251 BC Stellendam (10 apnl 2012) • voor de activiteit planologische afwijking:

- het bouwen van een trafo t b v zonnepark op het perceel Vrijheidsweg 1 te 3253 LS Ouddorp (10 april 2012)

Q voor de activiteit aanleggen:

Q voor de activiteit aanleggen: - het oprichten van een terras op het perceel Klingendaal 13 te 3253 LE Ouddorp (5 april 2012)

ü voor de activiteit brandveilig gebruik:

- voor het pand Oude Nieuwlandseweg 13 te 3253 LL Ouddorp (11 apnl 2012)

Geweigerde omgevingsvergunning

ü voor de activiteit bouwen:

- het aanbrengen van metalen zonneschermen boven voordeur en raam Kerkstraat 8 en deuren pand Kerkstraat 10 te 3252 AX Goedereede (11 apnl 2012)

Verleende vergunningen o.g.v de Algemene plaatselijke verordening 2011 Goedereede

- de burgemeester heeft op 12 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de oranjevienngen in Ouddorp op 30 apnl 2012,

- de burgemeester heeft op 11 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de oranjevienngen in Stellendam op 30 apnl 2012,

- de burgemeester heeft op 9 maart 2012 een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de oranjevienngen in Goedereede op 30 apnl 2012,

- het college heeft op 13 apnl 2012 een standplaatsenvergunning verleend aan de Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam voor het innemen van een standplaats op 21 apnl 2012,

- het college heeft op 12 apnl 2012 een standplaatsvergunning verleend aan de heer Wittenberg voor het innemen van een standplaats op de Markt in Goedereede op 30 april 2012,

- de burgemeester heeft op 11 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan de Oranjevereniging Goedereede voor het organiseren van een rommelmarkt in de kern van Goedereede op 9 juni 2012,

- de burgemeester heeft op 11 apnl 2012 een evenementenvergunning verleend aan de Politie Rotterdam-Rijnmond voor het organiseren van een volleybaltoernooi op het strand op 24 mei 2012,

- de burgemeester heeft een kennisgeving ontvangen en aanvaard op grond van de Wet openbare manifestaties voor het houden van een openlucht kerkdienst op 1 juli 2012 bij het Bezoekerscentrum de Punt,

- de burgemeester heeft op 26 mei 2012 een evenementenvergunning verleend aan de Hervormde Gemeente Goedereede voor het houden van een rommelmarkt op 26 mei 2012 in de kern van Goedereede

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede

De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's