Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Woningen in een collectief kunnen 40% goedkoper

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Woningen in een collectief kunnen 40% goedkoper

SGP-jongeren zien kansen voor starters

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE - Op vrijdag 13 april kwamen de SGP-jongeren m Goedereede bijeen om te spreken over het thema Woningbouw voor jongeren. Wethouder Tollenaar zette uiteen waar de gemeente op dit moment haar plannen reahseert. Nu wordt stevig ingezet om de starters een woning te bieden. Diverse aspecten mbt tot woningbouw passeerden deze avond in een discussie met de aanwezigen de rmie. De SGP jongeren zien kansen voor goedkopere woningen, mits de krachten worden gebundeld en de gemeente kan feciliteren. Op deze avond nam na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest. Jan Grinwis afscheid van het bestuur van de SGP-jongeren te Goedereede.

"Om starterswoningen beschikbaar e houden moet er sprake zijn van aoorstroming vanuit starterswoninjen naar grotere/duurdere woningen Indien dit niet gebeurt, zal er een tdort aan starterswoningen ontstaan tenzij er nog meer nieuwe starterswonmgen worden bijgebouwd. Gezien de bouwmogelijkheden in

Gezien de bouwmogelijkheden in lilt gebied en de economische factor Wi dit echter niet altijd plaats bhjven ™den", aldus wethouder Tollenaar. Ingespeeld moet worden op krimpende bevolking en dubbele vergrij- ®g. Er moet voldoende aandacht n)nvoor seniorenwoningen. Echter er kan een tijd komen dat ook deze niet meer nodig zijn. Deze senioren-woningen zouden dan bijvoorbeeld ook voor starters geschikt gemaakt moeten worden (ook qua prijs).

Bouwen met burgers

Uitgebreid stond de wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling stil bij de vraag of woningbouw ook anders kan. Hierbij haalde hij voorbeelden aan uit andere landen, waarin collectieven succesvol blijken. "Bouwen met burgers is een goed idee", zo vertolkte de wethouder de gedachten van de SGP-jongeren in Goedereede. De gemeente zal als deskundige partij in dergelijke gevaOen goede visies moeten hebben op bijvoorbeeld stedenbouwkundig en welstandstechnisch gebied en dit goed moeten handhaven. Indien deze visies aanwezig zijn, kan bijvoorbeeld (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO) een idee zijn. "Aan te raden valt dit wel onder goede begeleiding te doen anders kan een dergelijk traject zeer langdurig zijn. Op deze wijze wordt aanbodgericht bouwen omgevormd naar vraaggericht bouwen", aldus de wethouder.

'Wat kunnen we hier in Goedereede mee? Ik zou zeggen: ga aan de slag. Wacht niet af De gemeente zal dan hierin facihteren en grond beschikbaar stellen. Een locatie komt er altijd en een bouwer is voorhanden als er een groep is die een initiatief van de grond krijgt', aldus een enthousiaste wethouder.

Subsidie Overigens blijkt de provincie Zuid

Overigens blijkt de provincie Zuid Holland een subsidieregeling voor dergelijke projecten te kennen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk of de gemeente bouwkavels heeft aangemerkt voor CPO en varieert afhankelijk van de vorm. Is een collectief aaingemerkt voor CPOsubsidie dan is er 10.000 euro per te bouwen woning beschikbaar met max. 100.000 euro per collectief Als er geen bouwkavels aangemerkt

Als er geen bouwkavels aangemerkt zijn dan is er maximaal 7.000 euro beschikbaar. Met een maximum van 70.000 euro per collectief "Voorwaarde is wel dat de gemeente ook subsidieert", zo legde wethouder Tollenaar de regels uit.

Initiatief

Conform de Grondexploitatiewet kan de gemeente per bestemmingsplan wel gebieden aanwijzen ten behoeve van bepaalde categorieën van woningen . De gemeente blijft hiervoor echter wel afhankelijk van initiatiefnemers (ontwikkelaars of particulieren). Wat dat betreft, dienen burgers dus niet alleen naar de gemeente te kijken, maar kunnen deze ook zelf initiatieven richting de gemeente ontplooien. Door onbekendheid met de materie en de nodige rompslomp komen dergelijke initiatieven veelal niet aan de orde.

Klantvriendelijk

Na de pauze werd er onder de jongeren aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd over tal van onderwerpen. Moet de hypotheekrente worden afgeschaft of juist niet? Kunnen de ruimtelijke ordenings

Kunnen de ruimtelijke ordeningsprocudures niet korter en zijn deze niet te bureaucratisch? Wat zijn de consequenties voor de woningbouw als de vier gemeenten worden samengevoegd? Stuk voor stuk vragen die van alle kanten werden belicht. Jongeren willen ook meer inspraak in het bouwen van de woning, zo bleek. 'Waarom moet een dakkapel extra, veel meer kosten tijdens de bouw dan erna? Dat geldt ook voor het verzetten van een stopcontact. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven zouden klantvriendelijker moeten werken en meer inspraak moeten bieden', aldus één van de aanwezigen. Maakt het collectief particuher opdrachtgeverschap woningen betaalbaar? De conclusie van de discussie was, dat het bouwen van woningen 40% voordeliger kan uitvallen als burgers in een collectief de krachten zouden bundelen. Wethouder Tollenaar daagde aan het eind de jongeren uit, om hier nader over na te denken en mogelijk met een concreet initiatief te komen.

Nieuwe website

Meer informatie over de SGP-jongeren in Goedereede is ook te vinden op de nieuwe site van de landelijke SGP Jongeren: www.sgpj.nl/afdehngen/goedereede.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Woningen in een collectief kunnen 40% goedkoper

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's