Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Werkplan voor aanpak rond Fort Prins Frederik in september in raad

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Werkplan voor aanpak rond Fort Prins Frederik in september in raad

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOSTFLAKKEE- Wethouder Van Puffelen gaf in de raad aan dat de provincie bereid is financiële middelen beschikbaar te stellen voor aanleg van een fiets- en wandelbrug bij het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Hiermee zou de verbindingsroute van het fort met de 'buitenwereld' zoals die vroeger bestond, worden hersteld. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt past dit uitstekend in de wens om het fort in oude luister te herstellen en verder te ontwikkelen als recreatief knooppunt met horeca, exposities en rondleidingen. Het ISGO bereidt een en ander voor (in overleg met waterschap en gemeente), ondersteund met provinciale subsidie. Een en ander maakt deel uit van een regio dekkend en verbindend wandelroutenetwerk van Ouddorp (De Punt) tot aan het Fort in Ooltgensplaat en past in het provinciaal wandel- en fietsplan 2008.

Het was voor een belangrijk deel de avond van "Fort Frederik". Ingenieurs- en adviesbureau Royal Haskoning gaf informatie over onderzoek via een zogenaamd nulmeting naar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het fort. Daarbij aangevend welke insteek er gekozen zou kunnen worden om aanpak en resultaten zo snel en goedkoop mogelijk te kunnen presenteren als opmaat naar hetzij een beheerverordening hetzij een bestemmingsplan. Een beheerverordening is een vervanger van een bestemmingsplan en kan worden ingezet als er zich geen ruimtelijke ontwikkelingen aandienen en er uitgegaan kan worden van bestaand gebruik. In feite het bestemmen conform de feitelijke situatie. Een mogelijkheid is om er nog een loot bestemd gebruik aan toe te voegen.

Startnotitie Als er daadwerkelijk gebouwd moet

Als er daadwerkelijk gebouwd moet worden dan is een bijstelling van beleid nodig en is alleen een bestemmingsplan aan de orde. Er is, aan de hand van veldwerk, zorgvuldig gekeken naar de kavels, de recreatieve bewoning en er is dossier-onderzoek verricht. Gemeentelijke besluiten die in de afgelopen jaren zijn genomen rond het Fort zijn overigens niet ingewogen. Het is de bedoeling dat er in juni een startnotitie aan de raad wordt verzonden, dat er in september een werkplan op tafel komt en dat liefst nog in december in de huidige raad een besluit over het bestemmingsplan kan worden genomen. De raadsfracties vonden het een goed juridisch verhaal maar wilden liever concrete stappen zetten. En daarop moet nu nog enkele maanden worden gewacht.

Brief van Vve

Op tafel lag ook nog een brief van de het bestuur van de Vereniging van Eigenaren waarin o.a. gepleit werd om in een nieuw bestemmingsplan de huidige verblijfsrecreatie van 365 dagen per jaar te handhaven en niet te beperken. De brief werd in deze vergadering niet in behandeling genomen en als ingekomen stuk ingeboekt. Eerder had eigenaar Toth van het voormalige zwembadterrein dat pal grenst aan het fort, aangegeven dat hij in dialoog bereid was om onderlinge problemen op te lossen. Daardoor kansen biedend voor een

Daardoor kansen biedend voor een toekomstige recreatieve ontwikkeling, zo stelde hij, voor o.a. trekkers en als camperplaats. Vanuit de raad werd geopperd dat de inspreker via de procedurele weg richting college zijn contacten verder zou kunnen leggen.

Een voor een

Tergend langzaam wikkelde voorzitter Van der Meer de waslijst aan actiepunten en ingekomen stukken af Er moest duidelijk worden opgeschoond, maar daar zat de publieke tribune niet op te wachten. De raad (zonder SGP) steunde een motie van de gemeente Langedijk over veilige opvang van jeugdige asielzoekers binnen de gemeentegrenzen en kwam niet tot een uniform standpunt over het Fideswonen. Nuancering over de vraag of je je moest mengen in landspolitiek, waar is voorgesteld dat 75% van het woningbezit van corporaties moet worden verkocht. Er is nog geen helderheid over de toekomst van het verlaten schoolgebouw De Regenboog. Verder zal het college weer gesprekken voeren met een landbouwer en bewoners Berkenlaan in Ooltgensplaat om de gespannen sfeer rond verkeersbewegingen met grote landbouwwerktuigen in woonstraten, niet te laten escaleren.

Trouwen op locatie

Tenslotte was er verwarring over wat wel en wat niet is toegestaan op een aangevraagde locatie voor huwelijksvoltrekking. De raad delegeerde de bevoegdheid aan het college om op aanvraag van bruidsparen binnen de gemeente Oostflakkee alternatieve trouwlocaties aan te wijzen als "huis van de gemeente" voor één dag, met in achtneming van de grenzen van openbaarheid. Uitgezocht wordt nog welke strijdigheid er ligt als een aanvrage komt voor burgerlijke-en kerkelijke huwelijksvoltrekking op één en dezelfde locatie. Je kunt niet eerst in de kerk trouwen en daarna het burgerlijk huwelijk laten voltrekken, klonk het. Of toch wel? Burgemeester Van der Meer gaat uit op onderzoek. Bij de eerst binnenkomende aanvrage ligt er een helder antwoord, verzekerde hij.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Werkplan voor aanpak rond Fort Prins Frederik in september in raad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's