Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbare vergaderingen

10 mei 2012 raadsvergadenng, aanvang om 19 30 uur

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadering ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

BIJ bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de griffier Dat kan zowel telefonisch (0187) - 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier beschikbaar)

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende omgevingsvergunningen:

- Nieuwe-Tonge, Gen Snijdersstraat 42 - uitbreiden woning en bouwen garage (16/04/12),

- Middelharnis, Gedempt Kanaal 67 - afsluiten loggia met glaspanelen (18/04/12),

- Sommelsdijk, de Klaver 51 t/m 77 - opnchten 14 appartementen (18/04/12)

Kansspelvergunning:

- Korfbalvereniging Good Luck - organiseren loterij van 7 mei t/m 1 juni 2012 bij Oostplaatseweg 15 Middelharnis (19/04/12)

Besluit ingevolge de Wet basisregistraties adressen en gebouwen Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat, gelet op artikel 6 van de Wet BAG, de volgende nummeraanduiding is uitgegeven en vastgesteld - Sommelsdijk, de Klaver 51 t/m 77 oneven (17/04/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1 3240 /\A Middelharnis Verleende exploitatievergunning:

- Cafe De Gulle Deugniet-Som melsdijk, uitbreiding openingstii den (19/04/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb benden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendma king (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbe treffende beslissing) een bezwaar schrift indienen bij de burge meester van Middelharnis Post bus 1,3240 AA Middelharnis

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

- Middelharnis, Schoolstraat 54- oprichten lichtbak (17/04/12)

- Middelharnis, Singelkade 112- opnchten afdak schuur (16/04/12),

- Middelharnis, Singelkade 20- opnchten aanbouw schuur (16/04/12),

- Middelharnis, Singelkade 64- opnchten aanbouw schuur (15/04/12),

-Middelharnis Boomgaardweg E 262 - opnchten tuinkas (13/04/12),

- Middelharnis, Rottenburgseweg 192-kappen boom (16/04/12)

- Middelhamis, Singelkade 24-«P nchten aanbouw schuur (18 04 2012)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen mge komen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning -Sommelsdijk, Oudelandsedijk71

-Sommelsdijk, Oudelandsedijk71 - aanbouw berging met dakterra (20/04/12)

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum 10 mei 2012

Gemandateerde behandeling Aanvang 13 00^"'

De zitting vindt plaats m Het ge^ meentehuis van Middelharnis agenda voor deze vergadering a één dag van tevoren ter mzag het gemeentehuis te Middeinam

Vaststellen verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2012

De raad van de gemeente t^^^^ harnis heeft bij besluit vani-"^ 2012 de Verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2012 vastgesteld. Deze verordening bevat de wijzigingen voortl<omend uit het Bouwbesluit 2012 betreffende sloopmeldingen.

Datom inwerkingtreding: i april 2012. Deze verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis (Kon. Julianaweg 45, Middelharnis). De volledige tekst van de verordening is te vinden op: www.middelharnis.nl.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's