Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Alle macht"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Alle macht"

" Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mattheus 28 18b)"

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het zijn de laatste woorden van de Heere Jezus vlak voor Zijn hemelvaart Tot Zijn in aanbidding neerlig gende discipelen, waarvan sommigen twijfelen, beklemtoont Hij 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde Op deze aarde zijn er veel mensen die macht hebben Sommigen hebben veel macht We kunnen len opzien Maar Hij heeft alle auii met alleen op de aarde, maar ook in de hemel

Wat klinkt dat heerlijk, als een totale tnomf, als een vertroostende verzekering, juist voor die twijfelmoedigen en kleingelovigen 'Mij is gegeven aUe macht in hemel en op aarde' Alles staat tot Zijn beschikhng Zijn macht omvat hemel en aarde Ja, ook de hemel Daarom kan Hij de engelen bevelen om te zorgen, dat de Zijnen hun voet aan geen steen stoten Ook heeft HIJ beschikking over de vele woningen in het Huis Zijns Vaders, die HIJ voor de Zijnen toebereidt

Eveneens maakt de aarde deel uit van Zijn rijksgebied En Hij regeert daar met alleen Zijn Kerk, maar de gehele mensheid m haar woelen en streven Door MIJ regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid', zo kan HIJ getuigen Ja, Zijn heerschappij is emdeloos uitgebreid Er zijn machten, die zich tegen Hem

en Zijn rijk keren Daar is de macht van de zonde, daar is de vijandschap van de wereld met haar geweld, lists leugen en bedrog Maar al die machten, zelfs de overste der wereld, kun nen zich tegen Zijn wil noch roeren, noch bewegen Want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen

Vtat een voorrecht en wat een genade sis we van deze Koning onderdaan mogen zijn In deze woorden klmkt zo heel duidelijk dat Hij de Messias IS, Die komen zou, de beloofde Koning, de Zoon des Mensen uit Daniel 7 Daar staat 'En Hem werd gegeven heerschappij en eer en het Koninkrijk dat Hem alle volkeren. natiƫn en tongen eren zouden' Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal en Zijn koninkrijk zal niet verdorven worden Het is alsof de Heere Jezus hier zegt 'Heden is deze Schrift in uw oren vervuld' Maar dan moet het voor al Zijn onderdanen wel duidelijk zijn dat hun Koning, Die alle macht heeft, over alle volkeren, tot m alle eeuwigheid, in hemel en op aarde, ook alle zeggenschap over hen heeft en aanspraak mag maken op de volkomen gehoorzaamheid met alleen van hen, maar van aUe volkeren Hier pas alleen ootmoedige aanbidding

Christus heeft alle macht ontvangen' De ontvangst daarvan staat in zeer nauw verband met de gehoorzaam heid, waarmee Hij de weg van het kruis IS gegaan Het is waar ook vroeger had Christus reeds als Zoon des mensen macht, maar deze bleef aan velerlei beperking en verberging onderhevig, vanwege de vernedering waaraan Hij onderworpen was Maar nu HIJ IS opgestaan worden Zijn aanspraken op alle macht gerealiseerd

BIJ Zijn hemelvaart krijgt Hij Zijn plaats aan de rechterhand der kracht Gods Daarbij is Zijn macht zowel in hemel als op aarde

Wat een bemoedigend woord verne men de discipelen hier uit de mond van hun opgestane Heere Wat had den ze dit woord ook nodig Want dadelijk zullen zij het evangelie moeten verkondigen Dan zullen ze bemerken dat de boodschap met altijd in dank wordt afgenomen Dat de boodschap botst tegen het harde hart ZIJ zullen geweldige machten op hun zendingsreizen ontmoeten Machten die het goede zaad van

Machten die het goede zaad van het evangehe zullen tegenstaan De macht van satan zal groot zijn Maar de macht van de opgestane Heere is groter dan de macht van de duivel

Wat is het ook een bemoedigend woord voor allen die met geweldige machten in eigen hart en leven worstelen Wat kan de macht van satan groot zijn m het leven Wat kan hij een mens m de zonde houden Wat u ook doet, u raakt van die macht der zonde maar met los Wat moet ik doen' Wel, zie eens op tot Hem, Die alle macht heeft in hemel en op aarde Wat u met kunt, dat kan HIJ' Waartoe JIJ nooit ofte nimmer bij machte bent, daartoe heeft Hij het vermogen Hij heeft alle macht'

Gelukkig die mens die door de almacht van Christus is ingewonnen en Zich door Hem van de machten laat bevrijden

'MIJ is gegeven alle macht in hemel en op aarde' Daarom kan Hij door Woord en Geest dode zondaren levend maken en hen in het leven behouden Het hardste hart is voor Hem met te hard en de zwartste ziel IS voor Hem niet te zwart Zijn mach tig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood Daarom kan hij stenen harten verbrijzelen en een nieuw hart schenken Daarom kan hij alles schenken wat nodig is, dwars door de onmogelijkheden heen

Wat stelt deze boodschap ons verantwoordelijk voor God Nooit zullen we ons kunnen beroepen op onze onmacht, omdat we weten dat Hem alle macht gegeven is Zo beneemt dit korte afscheidswoord van Christus aan de vijand elke verontschuldiging, maar is daarentegen voor een mach teloos en krachteloos volk tot een bemoedigende zielsverkv^akking

Belijdt Hem maar uw onwil en onmacht en bidt het maar 'Heere, U hebt alle macht U hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er Doe zo ook aan mij' Met deze machtige Koning komt u nooit beschaamd uit'

'MIJ is gegeven alle macht in hemel en op aarde' Geloof dan dit heil- en troostrijk woord'

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's