Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sluiting gemeentehuis en gemeentewerkplaats

-vnjdag 18 mei 2012

Openbare vergaderingen

24 mei 2012 extra raadsvergadenng, aanvang 19 30 uur agendapunt vaststellen bestemmingsplan Gemeentehuis Middelharnis

31 mei 2012 informerende en opiniërende raad, aanvang 19 30 uur

De vergaderstukken liggen een week voor de vergadenng ter inzage in het gemeentehuis (Stafbureau Facilitaire Zaken), maar zijn ook te raadplegen op (en gratis te downloaden van) de website van de gemeente (www middelharnis nl)

Bij bovenvermelde vergadenngen kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadenng aan te melden bij de gnffier 0 Dat kan zowel telefonisch (0187) 47 55 55 als digitaal (op de website IS hiervoor een formulier be­ 30 schikbaar) Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning:

Gelet op art 4 20 b van de Alge mene wet bestuursrecht is de w gende omgevingsvergunning * rechtswege verleend

- Nieuwe-Tonge, Battenoordl2- slopen woning (14/05/12)

De werking van deze vergunning B opgeschort totdat de termijn voof het indienen van een bezwaar schrift IS verstreken of mdien be zwaar is gemaakt op dit bezwaa' IS beslist

Op grond van de Algemene «' bestuursrecht kunnen belangW benden tegen deze beslissinglm binnen zes weken na bekendma king (datum bekendmaking sta tussen haakjes achter de desD treffende beslissing) een gemo' veerd beroepschrift indienen Di) rechtbank te Rotterdam ^°[^-j stuursrecht Postbus 50951 3t) BM Rotterdam U kunt ook digw* beroep instellen bij de genoem rechtbank via http inokeuecn spraak nl/bestuursrecht Daarv moet u wel beschikken ove' e« digitale handtekening (Digi^"

Gewijzigde bouwvergunning - Middelharnis, Manetjespac^^

- Middelharnis, Manetjespac^^ plaatsen grotere dakkape voorgevel (04/05/12) Verleende omgevingsverguniring:

. Sommelsdijk, Sperwer 271 - brandveilig gebruik van het zorggebouw Nieuw RIjsenburgh blok A, (11/05/12).

Verleende collectevergunning: .Dierenbeschernning - 30 septem

.Dierenbeschernning - 30 september t/m 6 oktober 2012 (10/05/12).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarsctirift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Verleende exploitatievergunningen:

•Werelds InSide - voorlopige exploitatievergunning Korendreef 15, IVIiddelharnis( 07/05/12); -Schietvereniging Flakkee - exploiteren horecabedrijf Marnix Gijsenstraat 19, Sommelsdijk (08/05/12).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarscfirift indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

• f^iddelharnis. Prins Bernhardlaan 100 - uitbreiden woning, plaatsen dakkapel en wijzigen gevel (05/05/12);

- Middelharnis, Rembrandtlaan 128 - plaatsen erfafscheiding (07/05/12);

- Middelharnis, Oostdijk 5 - plaatsen reclame (07/05/12);

- Middelharnis, Ring 15 -interne verbouwing (09/05/12);

- Sommelsdijk, B 4239, oprichten overkapping (08/05/12);

- Sommelsdijk, Molenweg 1 - tijdelijk oprichten 2 containers (10/05/12).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

- Middelharnis, Oudelandsedijk 8 - oprichten poort (19/03/12); - Nieuwe-Tonge, Havenweg 9 - oprichten woning (21/03/12).

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren.

Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Eerstvolgende zitting welstandscommissie

Datum: 29 mei 2012.

Gemandateerde behandeling: Aanvang 10.00 uur.

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Middelharnis.

De agenda voor deze vergadering ligt één dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's