Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landgoederen in Rooklaaspolder bij Goedereede niet wenselijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Landgoederen in Rooklaaspolder bij Goedereede niet wenselijk

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE- Aan de raadscommissie Publiekzaken is advies gevraagd over de evaluatie en het al dan niet vervolgen \an de bestemmingsplanprocedure Landgoederenbeleid. Naar aanleidmg van het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoederen Rooklaasplaat heeft het college \an B en W, mede op verzoek \an de gemeenteraad, het landgoederenbeleid van de gemeente geëvalueerd.

De evaluatie is voorzien van een notitie van het RB 01 Het college heeft gekozen voor een evaluatie op hoofdlijnen, waarin aanbevelingen zijn gedaan voor het aanpassen van het beleid Omdat uit de evaluatie geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van twee landgoederen in de Rooklaaspolder niet wenselijk IS, zal het college de gevolgen van de evaluatie voor de ontwikkeling van de landgoederen in de Rooklaasplaat nader aangeven

Hoe \erder ?

Omdat de raad het bevoegd gezag IS voor het vaststeOen van bestem mmgsplannen krijgt het college nu graag het advies 'Hoe nu verder?'

Zoals bekend heeft de heer Biemond een plan ingediend om 2 landgoede ren op te richten in genoemde polder bij Goedereede Het plan past bin nen het provinciaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van landgoederen Daarom is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd Hierop is een groot aantal inspraakreacties ingediend, vooral gericht tegen het beleid en het ontbreken van gemeentelijke beleidsregels Conclusie

In de conclusie van het RBOI, projectleider ir Van den Berg, staat dat het ongewenst is dat verdichting door landgoederen plaatsvindt in de polder Oude Oostdijk Dit vanwege de bijzondere landschappelijke kwa liteiten Landgoederen m de Polder Rooklaasplaat zijn niet toelaatbaar, omdat het een open onbebouwde polder betreft Bebouwing en ver dichting zouden afbreuk veroorzaken van de huidige landschappelijke waarden Landgoederen in de polder Nieuwe Oostdijk zijn toelaatbaar indien ze kunnen worden benut als stedelijk uitloopgebied en geen belemmering vormen voor eventuele stedenbouwkundige ontwikkelingen

Mogelijkheid

In de polder Oudeland is de zone langs de Hofdijksweg een goede locatie waar landgoederen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het landschap Tenslotte staat in het RBOI dossier de conclusie dat de Nieuwland-polders tussen Goedereede en SteUendam geschikt zijn voor verdichting door landgoederen Waarbij dan wel aangesloten moet worden op die wegen waarlangs reeds bebouwing aanwezig is, zoals Zuid Havendijk en Zandgorsweg Ook hier geldt dat grootschalige open onbebouwde gebieden met moeten worden benut voor de vestiging van landgoederen

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Landgoederen in Rooklaaspolder bij Goedereede niet wenselijk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's