Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kiest Goedereede voor betrouwbare kwaliteit?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kiest Goedereede voor betrouwbare kwaliteit?

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het college van B&W van gemeente Goedereede legt de commissie Grondgebiedzaken dinsdagavond 22 mei een lastige vraag voor Het college heeft onder druk van bewoners uit de Bokkepolder en de Oostdijk een evaluatie van het landgoederenbeleid laten opstellen Volgens die bewoners was er geen duidelijk geformuleerd landgoederenbeleid Dat is er echter wel degehjk en dat is vastgelegd in de Toekomstvisie van de gemeente

Plus dat Rijk en Provincie heel veel relevant beleid op dit terrein hebben (2012 IS het Jaar van de Landgoede ren)

Het college dreigt zichzelf nu m de nesten te werken Enerzijds heeft zi) bmnen het vigerend beleid zich contractueel verphcht om wettelijk al het mogelijke te doen om de in juni 2010 ingediende landgoederenplannen m de polder Rooklaasplaat een stap verder te brengen Maar voordat ZIJ dit gedaan heeft legt zij een evaluatie voor aan de commissie die stelt dat in die polder geen landgoederen zouden moeten komen Professionele partijen hebben het evaluatierapport als "een puur politiek kladderstuk" betiteld wat mhoudelijk de toets der kritiek op geen enkele wijze kan doorstaan

Daarbij worden door het college diverse feitelijk onjmste argimienten gebruikt, zoals

de polder Rooklaasplaat zou onbebouwd zijn,

de uitgewerkte landgoedplannen V)\idm anders zijn dan in 2010 en het provmciale landgoederenbeleid ^u op essentiële punten gewijzigd zijn

'jeen van deze argumenten zijn juist Bewoners van het natuurgebied de Dokkepolder mogen hun woningen sinds kort met 50% uitbreiden Toch ^den ze het met eerlijk dat voor ''e ontwikkeling van nieuwe natuur ^biodiversiteit op een landgoed Stoter gebouwd mag worden om die Jiatuurontwikkehng te kunnen beta- '^n en blijven onderhouden

jOk is de nota van behandeling van ''e zienswijzen nog met aan de com- Jjüssie voorgelegd Ongeveer % van '^ zienswijzen is niet ontvankelijk van de wel ontvankelijke zienswij- ^n zijn slechts enkele argumenten opgrond En deze kunnen prima verwerkt worden in een aangepast ontwerp bestemmingsplan Bovendien heeft het coUege de commissie tot op heden bij de stukken geen kopie van de overeenkomst gegeven, zodat de commissie onvolledig en onjuist geïnformeerd is

Het landgoederenplan wil laten zien hoe natuur en cultuurhistorie zich de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld De helft van het landgoed krijgt natuur in de vorm van grasland zoals dat zich ontwikkeld heeft toen de polder Rooklaasplaat is ingepolderd

De andere helft van de landgoederen wordt gebruikt om oude gewassen van Goedereede/Ouddorp in stand te houden Daarbij blijft de kennis van oudere boeren en tuinders behouden De geteelde gewassen zuUen aan de plaatselijke horeca en restaurants worden aangeboden zodat de identiteit van de kop van het eiland nog verder versterkt wordt Deze 'branding' is van groot belang om Goedereede als economische trekpleister op de kaart te houden.

De landgoederen komen onder de Natuurschoonwet te vaUen Naast natuur stellen die ook hoge eisen aan de gebouwen Die moeten passend m de omgeving zijn, een bepaalde mate van allure hebben en potentieel monumentwaardig Voor het ontwerp heeft architect Born aansluiting gezocht bij bestaande monumenten op de kop van het eiland Zo wordt naar de toekomst toe de geschiedenis op een verantwoorde wijze doorgetrokken

De landgoederen dragen in hoge mate bij aan de waarde van de kop van het edand voor recreatie en toe risme Het vormt een logische schakel tussen Ouddorp Goedereede en Havenhoofd - SteUendam, zodat met alleen het strand de trekpleister is Met de landgoederen wordt ook de bezoeker veel waarde geboden op dagen dat het minder goed strandweer is

Kiest de commissie voor eerlijk en betrouwbaar bestuur en verdere ontwdckeling van de kwaliteit en toekomstperspectiefvan Goerees natuur cultuur en eigen economie?

Teun Biemond e mail tbiemond(i>solcon nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Kiest Goedereede voor betrouwbare kwaliteit?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's