Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Publicatie voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oostflakkee tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee als voorontwerp ter inzage wordt gelegd

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 25 mei 2012 tot 6 juli 2012 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude-Tonge

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke of mondelinge inspraakreacties indienen gencht aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u con tact opnemen met een vande medewerkers van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or dening en Milieu voor het make" van een afspraak

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingspl^i' Bedrijventerrein Tonisseweg

Burgemeester en wethouders va" Oostflakkee maken bekend daHJ het kader van artikel 3 1 1 Beslu" ruimtelijke ordening, met inga"? van 29 mei 2012 tot 10 juli 201^ gedurende de openingstijden' het gemeentehuis ter inzage «9 hef voorontwerp van het beste mingsplan Bedrijventerrein Tonis seweg Het voorontwerpbestei" mingsplan bestaat uit een toelic" ting, planregels en een verbee ding

Gebied: ,^ Tot het plangebied behoren _ gronden van het bedrijventerrs'^ Tonisseweg zoals die grofweg ^'^ gelegen tussen de N59 de Ou landsedijk en de Stationsweg te Oude-Tonge

Reden: Aanleiding voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is de actualisenngsplicht ingevolgde artikel 3 1 Wet ruimtelijke ordening Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van karakter, hetgeen betekent dat m pnncipe met voorzien wordt m nieuwe ontwikkelingen

Terinzage: Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis aan Eisenhowerlaan 1, 3255 VA te Oude-Tonge Het gemeentehuis is geopend op alle werkdagen van 9 00 uur tot 12 00 uur en op dinsdag tot en met donderdag ook van 13 00 uur tot 17 00 uur Buiten openingstijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Het voorontwerpbestemmingsplan IS ook digitaal te raadplegen via www ruimtelijkeplannen nl en via de gemeentelijke website www oostflakkee nl

Reacties: Tot 10 juli 2012 kunt u mondeling of schriftelijk reageren op het voorontwerpbestemmings-plan Schriftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH Oude-Tonge Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee, telefoonnummer 0187-64 71 00

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen

Q voor de activiteit bouwen: - dakkapel Zuiddijk 39 3255 LV Oude-Tonge (ontvangen 07- 05-2012), - balkon Eisenhowerlaan 5, 3255 VA Oude-Tonge (ontvangen 09-05-2012)

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren

Tegen ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschnften worden ingediend Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er geen omgevingsvergunning IS verleend

Welstandszitting gemeentehuis Middelharnis

Datum 12 juni 2012 Gemandateerde beliandeling Tijdstip 09 00 uur

Commissievergadering Tijdstip 14 00 uur

Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw- en woningtoezicht

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 mei 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's