Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

voor de activiteit bouwen: Op 30 mei 2012 ­ het vergroten van een woning op het perceel Nieuweweg 56, te 3251 AT Stellendam

Q voor de activiteit slopen: Op 27 mei 2012 ­ het verwijderen van asbesthoudend matenaal op het perceel Nieuweweg 15, te 3251 AS Stellendam

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 19 juni 2012 m het Groothandelsgebouw Stationsplein 45, Ingang A, 3e etage, Unit A3­006, in Rotterdam (St Dorp, Stad & Land) De eerstvolgende vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) IS op 12 juni 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunningen

Q voor de activiteit bouwen: ­ het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Doelweg 35, De Goede Ree, nr 4 te 3252 AJ Goedereede (29 mei 2012), ­ het verbouwen van de woning Tulpenpad 12 te 3251 CW Stellendam (29 mei 2012), ­ het plaatsen van 2 dakkapellen op het perceel Oude Nieuwlandseweg 43, Nzp Grevelingen 5 te 3253 LL Ouddorp (29 mei 2012), ­ het vergroten van de woning Voorstraat 47 te 3251 BB Stellendam (31 mei 2012)

voor de activiteit monumenten: ­ het vergroten van de woning Voorstraat 47 te 3251 BB Stellendam (31 mei 2012)

Q van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking en bouwen: ­ het plaatsen van 13 informatiepanelen op bunkers, 42 routeborden en 1 uitkijkpaneel op het perceel Goedereede, C, 00038 te Ouddorp (31 mei 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Voorontwerp­bestemmingsplan Brouwersdam

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat met ingang van 11 juni 2012 tot en met 22 juli 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het ­ voorontwerp­bestemmingsplan Brouwersdam

Het voorontwerp bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart Het plangebied betreft de Brouwersdam inclusief De Punt, de Kabbelaarsbank en delen van het Grevelingenmeer en de Noordzee De plangebieden van het Zeilen surfcentrum en het Ecohotel maken geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is bedoeld als kader voor een aantal ontwikkelingen in het gebied, zowel voor de korte als voor de lange termijn Omdat veel ontwikkelingen met passen m het geldende bestemmingsplan IS een nieuw plan opgesteld

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur ­16 00 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het voorontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 11 juni 2012 tot en met 22 juli 2012, www goedereede nl onder actueel ­* terinzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot en met 22 juli 2012 kunt u mondeling of schnftelijk een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Uit uw reactie dient te blijken op

Uit uw reactie dient te blijken op welke onderdelen van het voorontwerpplan de reactie betrekking heeft

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) ­ 49 15 00

Voorontwerp­bestemmingsplan recreatieterreinen

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat met ingang van 11 juni 2012 tot en met 22 juli 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het ­ voorontwerp­bestemmingsplan recreatieterreinen

Het voorontwerp bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart Het plangebied betreft alle recreatieterreinen in de gemeente Goedereede met uitzondering van Port Zelande, de Klepperstee, De Klepperdumen, het Toppershoedje Onder de Molen en Scheelhoek

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wettelijke verplichting tot actualisenng en digitalisering van bestemmingsplannen binnen de gemeente Het bestemmingsplan heeft een overwegend consen/erend karakter Dit houdt in dat het plan met name gericht is op het regelen van de bestaande functies en de bestaande bebouwing in het plangebied Daarnaast is in het bestemmingsplan het huidige relevante beleid van de gemeente vervat

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur ­16 00 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het voorontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 11 juni 2012 tot en met 22 juli 2012, www goedereede nl onder actueel ­♦ terinzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot en met 22 juli 2012 kunt u mondeling of schnftelijk een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan Schriftelijke reacties kunt u sturen

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Uit uw reactie dient te blijken op welke onderdelen van het voorontwerpplan de reactie betrekking heeft

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) ­ 49 15 00Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's