Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende stookvergunningen: ­ Middelharnis, Oudelandsedijk 8 ­ verbranden snoeihout (25/05/12), ­ Nieuwe­Tonge, Duivenwaardsedijk 16 ­ verbranden snoeihout (25/05/12), ­ Sommelsdijk, Rijzenburgseweg 5 verbranden snoeihout, (25/05/12), ­ Nieuwe­Tonge, Blaakweg 5 ­ verbranden snoeihout (25/05/12), ­ Middelharnis, perceel Geerweg (dhr J Scheurleer) ­ verbranden snoeihout (31/05/12), ­ Nieuwe­Tonge, Zuiddijk 33 ­ verbranden snoeihout (31/05/12)

Verleende omgevingsvergunningen:

­ Sommelsdijk, Kokseweg 20 ­ het opnchten van een erfafscheiding (30/05/12), ­ Sommelsdijk, Oudelandsedijk 71 ­ aanbouw berging met dakterras (01/06/12), ­ Middelharnis, Zandpad 62 ­ opnchten gevelreclame (01/06/12), ­ Nieuwe­Tonge, H J van Beierenlaan 38 en 40 ­ kappen van twee bomen (01/06/12)

Verleende kansspelvergunning: ­ GO Mobiel ­ loterij op 2 juni 2012 (24/05/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Verleende exploitatievergunning: ­ Middelharnis, Vmgerlmg 9 (Restaurant 'Het Genot') ­ exploitatie horecabedrijf/restaurant (30/05/12)

Verleende evenementenvergunning: ­ Middelharnis, Koningin Julianaweg 57 (terrein CSG Pnns Maurits) ­ rommelmarkt op 9 juni van 09 30­16 00 uur (31/05/12)

Ontheffing sluitingsuur: ­ Middelharnis, Zandpad 114 (Efes Doner Pizzeria) ­ ontheffing sluitingsuur op 28 mei 2012 van 11 00­22 00 uur (25/05/12)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschnft indienen bij de burgemeester van Middelharnis, Postbus 1, 3240 ^A Middelharnis

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

­ Nieuwe­Tonge, H J van Beierenlaan 38 en 40 ­ kappen 2 bomen (14/05/12), ­ Nieuwe­Tonge, de Perdamusweg 1 ­ opnchten schuur (21/05/12), ­ Middelharnis, Langeweg 90 ­ opnchten reclame (22/05/12), ­ Sommelsdijk, Dorpsweg 102R­ 102S ­ wijzigen dakconstructie (21/05/12), ­ Sommelsdijk, Achterweg 2 ­ vervangen kozijn (29/05/12)

Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning

­ Nieuwe­Tonge, B 1871 (trapveldje, grenzend aan de Koningin Julianastraat) ­ opnchten speelvoorzieningen (04/04/12)

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

0 0 Eerstvolgende zitting welstandscommissie

30 zitting welstandscommissie Datum 12 juni 2012

Gemandateerde behandeling aanvang 10 00 uur

aanvang 10 00 uur De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Middelharnis

De agenda voor deze vergadenng ligt een dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis

Besluit ingevolge de Wet basisregistraties en gebouwen

Het college van burgemeester en wethouders deelt mee dat, gelet op artikel 6 van de Wet BAG, de volgende nummeraanduiding is uitgegeven en vastgesteld ­ Nieuwe­Tonge, Oranjestraat 29, 31 en 33 (oneven) (15/05/12), ­ Nieuwe­Tonge, Prins Bernhardstraat 11, 13 en 15 (oneven) (15/05/12)

Vaststelling 9' wijziging bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht

Het besluit van college van burge

meester en wethouders van 29 mei 2012, tot vaststelling van de 9e wijziging ex artikel 3 6 van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan 'Beschermd Dorpsgezicht' ligt met ingang van 11 juni 2012 gedurende zes weken in het gemeentehuis van Middel harnis ter inzage en zal tevens op de gemeentelijke website worden gepubliceerd

Met het 9° wijzigingsplan Be schermd Dorpsgezicht wordt het oprichten van vijf grondgebonden woningen en zeven appartemen ten mogelijk gemaakt op percee! Vissersdijk 20 t/m 42 te Middelhar nis

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging van zes weken kan bij de Afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State een schriftelijk beroepschrift worden in gediend tegen het wijzigingsplan door ­ diegene die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar heeft ge maakt, ­ een belanghebbende, die aan toont redelijkenwijs met in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn

Als gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van voornoemde afdeling van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening IS gedaan, wordt de wer king van het besluit opgeschort tot dat op het verzoek is beslist Bij toewijzing van het verzoek geeft de Voorzitter aan op welke onder delen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's