Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontwerp herziening bestemmingsplan Ooitgensplaat Dorp / Oudeland / Bedrijfsterrein

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de herziening van de bestemmingsplannen Ooitgensplaat Dorp, Ooitgensplaat Oudeland en Ooitgensplaat Bedrijfsterrein tot een nieuw bestemmingsplan Ooitgensplaat Dorp als ontwerp ter inzage wordt gelegd

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juni 2012 tot en met 30 juli 2012 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude­Tonge Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via www ruimtelijkeplannen nl Gedurende deze termijn kan een

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen, gencht aan het college van burgemeester en wethouders. Postbus 75, 3255 ZH Oude­Tonge Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor het maken van een afspraak

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning □ voor de activiteit bouwen:

□ voor de activiteit bouwen: ­ Ooitgensplaat, Pieter Biggestraat 45 tandartsenpraktijk (ontvangen op 01­06­12), ­ Oude­Tonge, Stationsweg 31 uitbreiden woning (ontvangen 02­06­12) □ voor de activiteit kappen:

voor de activiteit kappen: ­ Achthuizen, Achthuizensedijk (nabij nr 49) 6 linden en lOOm^ bosperceel (ontvangen 06­06­12)

Nadere informatie over ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschnften worden ingediend

Verleende omgevingsvergunningen

Q voor de activiteit bouwen: ­ Achthuizen, Grote Bloksedijk 4 loods (besluit verzonden op 06­06­12), ­Achthuizen, Bloksedijke loods (besluit verzonden op 06­06 12)

□ voor de activiteit aanleg inrit ­ Ooitgensplaat, Kerksingel 52 (besluit verzonden op 06­06 12)

NB

Ingevolge artikel 7 1 van de Alge mene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze be sluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemoti veerd en ondertekend bezwaar schrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de voorzienm genrechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belan gen, vereist Het bezwaarschnft schorst namelijk met de werking van het bestreden besluit Voor een verzoek om voorlopige voor ziening zijn gnffierechten verschul digd Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) ­ rectificatie

Vonge week (week 23) is de hier onder vermelde bekendmaking ge publiceerd Daarin zijn echter twee onjuiste huisnummersenes ver meld De aangepaste huisnummerseries zijn hieronder onder streept weergegeven

Q voor de activiteit bouwen/slopen/kappen: ­ Den Bommel ­ bouwen van 13

woningen, 4 appartementen en uitbreiden fietsenstalling Anth van Weelstraat 1 t/m 11 en Oranjestraat 11 t/m 31 slopen woningen Anth van Weelstraat 1 t/m 13 en Oranjestraat 11 t/m 35, kappen van 15 bomen (besluit verzonden op 05­06­12)

Nadere informatie over de ver leende vergunningen, is op te vra gen bij het taakgebied Volkshuis vesting. Ruimtelijke Ontwikkeling en milieu

Weistandszitting gemeentehuis Middelharms

Datum 10 juli 2012

Gemandateerde behandeling Tijdstip 09 00 uur

Commissievergadering Tijdstip 14 00 uur Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met medewerkers van de afdeling bouw­ en woningtoezicht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's