Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Inhoud woningen in buitengebied afstemmen op andere gemeenten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Inhoud woningen in buitengebied afstemmen op andere gemeenten

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOSTFLAKKEE - Met de kleinst mogelijke meerderheid van 7 - 6 stemmen nam de raad het voorstel van het college over om een ingediend verzoek van een bewoner aan de Galatheseweg in Achthuizen af te wijzen om zijn bedrijfswoning met 109 m3 te mogen uitbreiden tot 1139 m3. Tegen het besluit is een bezwaarschrift ingediend waarop nog geen uitspraak is gekomen. Den Hollander Advocaten ( de heer Cornelissen) bepleitte het verzoek van haar cliënt in de raad. De fracties van VLO, PvdA en WD steunden het raadsvoorstel.

Momenteel vindt de voorbereiding plaats van de integrale herziening van het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Oostflakkee in de vorm van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee. Het voorontwerp van dit plan ügt nu ter inzage en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zullen vervolgens worden beoordeeld. Zijn er op dat moment steekhoudende argumenten dan kan het verzoek van de bewoner uit Achthuizen alsnog worden meegenomen in de vaststellingsprocedure van het nieuwe bestemmingsplan.

In dit plan wordt de inhoudsmaat van woningen opgetrokken naar 750 m3. Dit biedt de aanvrager nog steeds niet de ruimte die hij verlangt. Ook vanuit dit perspectief gezien is het de vraag of het verstandig is om nu op het verzoek te beslissen, stelt het college. Alle argumenten om onder de het regime van het huidige bestemmingsplan het verzoek af te wijzen, blijven ook van kracht als het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt, staat in het document. In het voorstel tot afwijzing, dat dus door de raad is overgenomen, staat dit nog eens expliciet vermeld. Het verzoek wordt als zienswijze meegenomen Ln de voorbereidingsprocedure van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied, dit met in achtneming van de beshssing op het ingediende bezwaarschrift.

Unaniem

De raad was unaniem bij het vaststellen van de startnotitie Bestemmingsplan Buitengebied. Het nieuwe plan wordt overwegend consoliderend van karakter. Dat betekent dat veel bestaand beleid wordt overgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden

Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijke aanpassingen op basis van nieuwe wet - en regelgeving en is met het oog op de komende herindeling een zekere mate van synchronisatie van beleid nagestreefd. Een aantal fracties vindt dat een bredere harmonisatie zou kunnen. De inhoud van de woningen wordt overeenkomstig het beleid in andere gemeenten aangepast naar 750 m3. Hierbij wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen en ander woningen in het buitengebied.

Motie

Wel was aan dit besluit nog een motie gekoppeld die was ingediend door de SGP-fractie en die de steun kreeg van Vrije Lijst Oostflakkee, Christen Unie, Lijst 7 en Lijst Kroeze. Voorgesteld wordt een lid toe te voegen aan de voorschriften van het Bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee. En wel het kunnen afwijken van bouwregels voor grotere inhoud woningen. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in het lid 4 voor het vergroten van de inhoud van een woning met ten hoogste 10 procent van de bestaande inhoudsmaat, voor zover deze woning al een grotere inhoudsmaat heeft dan 750 m3.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Inhoud woningen in buitengebied afstemmen op andere gemeenten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's