Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�G��n machteloosheid�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�G��n machteloosheid�

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kan HIJ, Die de ogen van de bbnde geopend heeft, niet maken, dat ook deze met gestorven was^ (Joh 11 37)

Als God liefde is, hoe heeft Hij dan kunnen toestaan, dat ? Kan Hij er met voor zorgen, dat aUe mensen ^ Dat zijn van die vragen, die u tel kens weer horen kunt en die u zelf misschien ook al vaak hebt voelen opkomen en zelfs wel gesteld heeft Vragen, die getuigen van een zekere kennis van God, maar die tegehjkertijd ook getuigen van grote onzekerheid en tv«jfel, zelfs van een beschul digend ten hemel geheven vinger' Je moet maar eens bij de puinhopen van je geluk staan of veel moeten inleveren, terwijl je de voorspoed van anderen ziet Dan komen de vragen gemakkelijker op dan dat ze beantwoord kunnen worden Dan rijst Asaf naast ons op, die ook geen vrede vond als hij zag op anderen en zich zelf zonder het rechte zicht te hebben op de Heere zijn God

Inderdaad is de Heere een God van hefde en terecht schrijven we Hem grote, ja alle macht m hemel en op aarde toe Indien er iets zeker is, dan IS het dat Gaf Hij Zijn eigen eniggeboren Zoon met aan een wereld verloren in schuld om een ieder, die m Hem gelooft, met verloren te laten gaan, maar het eeuwige leven uit enkel genade te schenken'' Een wereld vol haat en vijandschap, die met naar Hem gevraagd had en Zijn geboden overtrad' Had Hij dat zo diep gevallen scheppingswerk Zijner handen niet zo hef dat Hij Zijn Zoon niet gespaard heeft om haar te red den van de ondergang en allen, die zich tot Hem bekeren in berouw, te maken tot kinderen van Zijn eeu wig Koninkrijk? Als dat met getuigt van de zuiverste liefde en heerlijkste macht, dan is er nergens meer een bewijs voor te leveren, 't Is een liefde en macht, die kan doen boven bid den en denken Hij is een God, Die wonderen doet' Hij spreekt en het IS er, Hij gebiedt en het staat er' Hij dacht de werelden en zij waren, Hij telt het getal der sterren en noemt ze alle bij name Ongeneeslijk verklaarde en opgegeven zieken heeft HIJ de gezondheid weergegeven en ze leven nog onder ons Kreupelen heeft HIJ doen lopen, doven doen horen en blinden het gezicht weergegeven Oorlogen deed Hij ophouden, de

Oorlogen deed Hij ophouden, de boog heeft Hij verbroken en de spies in tweeen geslagen, hongerigen mild gevoed en rijken ledig heengezonden Als dat geen bewijzen zijn van onbegrensde macht en hartelijke liefde, dan IS alles puur toeval en onberekenbaar noodlot'

Hoe stierf Lazarus, die Hij liefhad Zo lezen we in het verband van de tekst, die hier boven staat De broer van Martha en Maria, waar Hij zo graag en een geziene Gast was, het Hij, al was Zijn hulp zo dringend ingeroepen, de laatste adem uitblazen Hij het ze daar m Bethanie rouwen en mateloos bedroefd worden, vol onbeantwoorde vragen' Misschien stond u ook zelfbij een graf dat gesloten moest worden boven een, die u bij zonder hef was en waarvan u nog zoveel verwachtte Om wiens behoud de hemel bestormd was en die ook zelf gebeden had om te mogen leven Toch was het einde gekomen, onaf

Toch was het einde gekomen, onafwendbaar ondanks uw liefde en de bekwaamheid van behandelende art sen en zorgzame verpleegkundigen' Er IS zoveel ellende en verdriet op deze aarde, die Gods scheppingswerk IS We lopen voortdurend op tegen de onbegrepen noden en onbeantwoorde vragen van deze tijd op allerlei ter rein en in allerlei vorm, terwijl toch de nood van land en volk, verdrukten en lijdenden de Heere zonder onder­ breking voorgelegd wordt door een ontelbare, veelkleurige schare smekehngen'

Is de Heere dan toch machteloos' Of erger nog Is Hij zonder liefde, die meeleeft en meelijdf Of is het een machteloze liefde, waarmee Hij dan misschien wel naast de mens staat maar zonder hem te kunnen helpen en stierf Zijn Zoon dan aan het kruis als teken daarvan? Wat zou dat een schrale troost zijn' Wat een arme pre diking moest er dan vanaf de kansel en in de huizen gebracht worden Bent u misschien vergeten of wilt u er niet aan, dat we rechtelozen bij de Heere zijn' Mensen, die mets te eisen hebben en die soms door de beproe vingen en slagen van het leven moeten komen waar de zegeningen ons met brachten Vergeet ook met, dat Gods wegen hoger zijn dan de onze evenals Zijn gedachten Vergeet even min, dat het lijden door Hem geheiligd kan worden in hart en leven Vergeet toch nooit, dat al de goede

Vergeet toch nooit, dat al de goede ook de minste of geringste en vaak zo vanzelfsprekend gevonden zegeningen onverdiend en meer dan waar we recht op hebben zijn Vergeet uzelf eens en merk op, welk antwoord God u geeft in Zijn Woord, als de apostel Paulus schrijft over zijn onverhoord gebed om verlossing van de doorn m zijn vlees "Mijn genade is u genoeg", en dat hij ook heeft mogen getuigen Als God Zijn eigen Zoon met gespaard heeft, toen wij nog zondaren waren, en dat voor zondaren, hoeveel temeer zal Hij ons ook met Hem met alle dingen schenken, die ons werkelijk nodig zijn, als we door het geloof in Hem gerechtvaardigd zijn en leven mogen door de verbondenheid des Geestes met Hem

"Zoek dan eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al het overig zal u toegeworpen worden"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

�G��n machteloosheid�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's