Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderdata

De Gemeenteraad komt op 5 juli 2012 om 20 30 uur voor een vergadenng bijeen

Ter inzage: De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en wel bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2 te Goedereede, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald Tevens liggen de stukken ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp

Spreekrecht: Burgers worden in de gelegenheid gesteld om tijdens de vergadenng maximaal 5 minuten het woord te voeren over ondenwerpen die voorkomen op de agenda Voor insprekers bestaat verder bij de behandeling van het betreffende agendapunt nog de mogelijkheid tot het gedurende maximaal 5 minuten meespreken Aanmelden voor het spreekrecht dienst plaats te vinden ten minste 4 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier (telefoon 0187­49 77 48)

Agenda: De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina www goedereede nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen WIJ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

□ voor de activiteit bouwen: Op 14 juni 2012 voor ­ het bouwen van een woning op het perceel Spaanseweg (nabij nr 4) te 3253 XJ Ouddorp

Op 15 juni 2012 voor ­ het intern wijzigen en uitbreiden van de Nederlands Hervormde Kerk (wijziging op verleende omgeving) op het perceel Weststraat 2 te 3253 AR Ouddorp

Op 20 juni 2012 voor ­ het bouwen van een berging/atelier tvv bestaande berging op het perceel Margrietweg 19 te 3253 BM Ouddorp

ü voor de activiteit brandveilig gebruik: Op 14juni 2012 voor ­ het strandpaviljoen Paal 10, Westerduinpad 1 te te Ouddorp

Q voor de activiteit (melding) slopen: Op 18 juni 2012 voor ­ het slopen van de woning met schuur/garage op het perceel Julianaweg 5 te 3253 BL Ouddorp

Op 20 juni 2012 voor ­ het slopen van de berging op het perceel Margnetweg 19 te 3253 BM Ouddorp

□ voor de activiteit monumenten: Op15jum2012 voor ­ het intern wijzigen en uitbreiden van de Nederlands Hervormde Kerk (wijziging op verleende omgeving) op het perceel Weststraat 2 te 3253 AR Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadenng van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 3 juli 2012 in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Ingang A Seetage Unit A3­006, in Rotterdam (St Dorp Stad & Land) De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 10 juli 2012 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunning

Q voor de activiteit bouwen: ­ het vergroten van een woning op het perceel Nieuweweg 56 te 3251 AT Stellendam (14 juni 2012) ­ het vervangen van kozijnen en vergroten woning op het perceel Molenkade 66 te 3251 LM Stellendam (14 juni 2012)

voor de activiteit planogische afwijking:

­ het vervangen van kozijnen en vergroten woning op het perceel Molenkade 66 te 3251 LM Stellendam (14 juni 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Ontwerp­bestemmingsplan Dorpstlenden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken bekend, dat met ingang van 2 juli 2012 tot en met 12 augustus 2012 gedurende de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage ligt het ­ ontwerp­bestemmingsplan Dorpstlenden eerste fase Ouddorp

En de zakelijke omschrijving van de

­ anteneure overeenkomst Dorpstienden eeste fase, Ouddorp

Hel ontwerp bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart Het plangebied betreft de percelen aan de achterzijde van de Hoenderdijk, grenzend aan de Dorpstlenden en het perceel tussen Dorpsweg 2 en Weststraat 24 in Ouddorp

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is dat het bouwplan voor het oprichten van een supermarkt met bovenwoningen in strijd IS met het geldende bestemmingsplan Dit houdt in dat het bestemmingsplan is gemaakt om de bouw van de supermarkt met bovenwoningen mogelijk te maken Daarnaast wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om ter hoogte van de kruising Dorpsweg­Hazersweg een extra ontsluiting met parkeerplaatsen te realiseren Voor deze ontwikkeling IS een anteneure overeenkomst conform artikel 6 24 van de Wro, gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente Goedereede

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis tijdens werkdagen van 8 00 tot 12 00 uur en op woensdag van 13 00 uur ­ 16 00 uur Buiten deze tijden is inzage alleen mogelijk op afspraak Tevens IS het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op de website van de gemeente vanaf 2 juli 2012 tot en met 12 augustus 2012, www goedereede nl onder actueel ­» tennzagelegging, alsmede op www ruimtelijkeplannen nl

Tot en met 12 augustus 2012 kunt u mondeling of schriftelijk zienswij ze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Schriftelijke reacties kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp

Uit uw reactie dient te blijken op welke onderdelen van het ontwerpplan de reactie betrekking heeft

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0187) ­ 49 15 00 Beleidsplan Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 juni jl het Beleidsplan Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 1 juli 2012­1 januari 2013 vastgesteld

Dit besluit ligt gedurende dne maanden voor een ieder bij de Publieksbalie ter inzage en zijn tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Internet www goedereede nl, e­moil gemeentehuis@goedereede nl, tel (0187) 49 15 00 Openingsti|den ma t/m vr van 08 00 tot 12 00 uur, daarnaast wo van 13 00 tot 16 00 en do van 18 00 tot 19 30 uur De milieustraat is open op woensdag van 15 30 tot 18 00 uur, op vri|dag van 15 30 tot 16 30 uur en op zaterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's