Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeentetuin in luister hersteld

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeentetuin in luister hersteld

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

MIDDELHARNIS - Zo'n kleine tweehonderd jaar lang heeft Middelharnis al zijn gemeentetuin. Een fraai stukje natuur, ingeklemd tussen de Oostdijk, de Prmses Marijkestraat en het gedeelte van het vroegere tramtrace dat er pal langs liep en nu fietspad is. Jarenlang is de gemeentetuin een sieraad voor het dorp geweest. Een flink aantal jaren ook is de tuin van het noodzakelijke onderhoud verstoken geweest en lag het er ten slotte verpauperd bij. Totdat de gemeente Middelharnis zich het lot ervan aantrok en besloot de tuin weer in luister te herstellen. Na voltooiing van de werkzaamheden werden afgelopen dinsdagmiddag er twee informatieborden onthuld, een over de historie van de gemeentetuin en eén over de beplanting die er te vmden is. Wethouder Bert Kleingeld van de gemeente Middelharnis onthulde eerstgenoemd bord, aan het ene eind van de tuin, en twee kinderen van de naastgelegen o.b.s. D'n Tuun het andere bord, aan het andere eind ervan.

De gemeentetuin is waarschijnlijk m het eerste kwart van de negentiende eeuw aangelegd en was oorspronkelijk eigendom van de familie Van Weel In ieder geval was rond 1825 landbouwer en burgemeester Arend van Weel er de eigenaar van In de tuin werden fraaie perkjes en grasveldjes aangelegd en er stond een soort prieeltje, een tuinkoepel in

Verscheidene imposante boomreuzen gaven de inrichting van de turn een extra dimensie, waardoor het wat weg had van een karakteristiek aangelegd Engels park Omstreeks 1900 ging de tuin over in handen van de familie Slis De eigenaren woonden meestal m de dorpskern, met ver van de riante tuin Met toestemming van de eigenaar mochten dorpsbewoners destijds op zondag er een wandeling door maken

Overdracht aan gemeente

In 1925 schonken de dames Titia Jacoba en Maria Corneha Slis de tuin aan de gemeente Middelharnis Daar aan waren wel voorwaarden verbonden, die als volgt waren verwoord 'Dat het natuurschoon niet door kap pen of rooien van eenigerlei struik of boomgewas worde geschonden, en dus in zijn geheel bewaard blijve, en dat de gemeente Middelharnis steeds eigenares van bedoeld perceel zal blijven en het onder geenerlei voorwaarden, noch voor het geheel, noch voor een gedeelte aan anderen zal overdragen' De gemeenteraad aan vaardde de schepkmg en de gestelde voorwaarden Maar om aan de tuin een bestemming te geven, was nog met zo eenvoudig Uiteindelijk werd de tuin toegankelijk gesteld voor herstellenden en zieken, mits een verklaring van een geneeskundige kon worden overlegd

Renovatie

In 1953 trof de Watersnoodramp ook de gemeentetuin Het zoute water kwam de struiken en bomen met ten goede, het bos stierf grotendeels af en in 1956 besloot de gemeente het geheel te rooien Een jaar later werd nieuwe beplanting aangebracht en na drie jaar was er al weer sprake van een dichte bebossing Hierm werden paden gemaakt en een ander werd gecultiveerd In 1965 werd de gemeentetuin heropend en openge steld voor iedereen, onder voorwaarde dat men zich aan de regels hield die hiervoor gesteld waren

In de jaren die volgden onderhield de gemeente de tum Nadat het onderhoud in de loop der jaren minder consistent werd uitgevoerd, raakte het bos m verval Maar de gemeente trok zich dit jaar het lot van de gemeentetuin aan en besloot tot renovatie van dit oude dorps-sieraad over te gaan Er werd een nieuw beplantmgsplan gemaakt

De beplanting werd afgestemd op ecologische waarde, een aangenaam leefklimaat en verfraaiing van de omgeving Om meer transparantie te krijgen in de tuin zijn diverse bomen en struiken gerooid en zijn op enkele plaatsen nieuwe bomen, zuileiken, geplant Ook werd er onderbegroeiing geplant, bestaande uit kruidach tige planten die goed in de schaduw gedijen, diverse voorjaarsbloeiers die zich vanzelf vermeerderen, nieuwe heesters, plantenperken met horten Sias, lavendel en rozen, en langs het opgaande voetpad geeft haagbeplanting een mooi accent Bijzonder is de Canadese popuher, de oudste boom van de gemeentetuin Deze boom is sinds 1997 opgenomen in het register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting

Lange tijd heeft in de gemeentetuin ook het clubhuis van de Padvinderij gestaan Het lag er mooi verscholen achter veel en hoog groen In 1977 werd het afgebroken, maar de fun dering is altijd blijven liggen Op deze plaats is nu een soort speelhuis gemaakt, van robuuste stammen, open en transparant, zoals heel de gemeentetuin nu is Geen dicht bos meer, zoals weleer, maar wel een fraai park dat opnieuw een sieraad voor het dorp mag worden genoemd. dankzij de inzet van de gemeentelijke buitendienst

Onthulling

Om de voltooiing van de renovatie een beetje officieel tintje te geven, werden afgelopen dinsdagmiddag twee informatieborden onthuld bij de beide ingangen van de gemeentetuin

Hiervoor waren de schoolkinderen uit groep 3 en 4 van o b s D'n Tuun uitgenodigd om aanwezig te zijn De naam van de school is ontleend aan de gemeentetuin die direct naast de school gelegen is Nadat wet houder Kleingeld de kinderen iets over de historie van de tuin verteld had, onthulde hij bij de ingang aan de Oostdijk een bord met info over de geschiedenis ervan Aansluitend onthulden twee schoolkinderen van D'n Tuun het infobord bij de ingang aan de Prinses Marijkestraat En weer terug op school wachtte de kinderen nog een heerhjk ijsje

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Gemeentetuin in luister hersteld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's