Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuw initiatief om duurzame landbouw in de regio te bevorderen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuw initiatief om duurzame landbouw in de regio te bevorderen

'Goed voor de natuur, goed voor de mensen en goed voor de sociale samenhan

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

SOMMELSDIJK - Ondernemer ' was hij, en ondernemer blijft hij.Alleen in het doordenken van zijn ondernemerschap is hij zich, in de achterliggende periode, een flink andere koers voor ogen gaan stellen. Cees van Duijn, 49 jaar oud, eigenaar en bewoner van het 'Van Aerssenhuis' aan de Voorstraat te Sommelsdijk, is jarenlang succesvol ondernemer geweest. Gedreven om iets voor anderen te betekenen bracht hij, als buitenstaander, oplossingen waar die ogenschijnlijk niet voorhanden waren. De economische belangen die hiermee gediend waren, rechtvaardigden een bovengemiddelde beloning, maar het bevredigde niet. Er waren diepere waarden en die zetten hem aan het denken.Het moest anders. En hij wilde anders. Na een periode van bezinning "ontkoppelde hij zich van zijn onderneming", zoals Cees het zelf verwoordt, en ging hij met iets heel anders aan de slag. Iets dat hij als missie is gaan voelen: duurzame landbouw in de regio zichtbaar maken en verder bevorderen, betrokken partijen hierin samenbinden, en vanuit zijn eigen ervaring hen adviseren en begeleiden.Anders gezegd: boeren, burgers en natuur met elkaar verbinden. Daar wil Cees zich in de toekomst voor in zetten en daar is hij al mee begonnen. Graag vertelt hij meer over de achterliggende gedachten en zijn innerlijke drive.

Door Hans ViUenus

"In onze samenleving rechtvaardigen materiële, en dus economische, belangen veel wat niet in harmonie is met onze innerlijke overtuiging en onze leefomgeving. Het idee dat materie ons iets brengt is een illusie. Veel van wat wij bedenken gaat ten koste van het ingeschapen, natuurlijke evenwicht op aarde. Niet iedereen is zich dat bewust", aldus Cees.

Maar hij ervaart dit wel. Daarom is hij in 2004 een verkenning gestart naar alternatieve inkomsten. Aan de ünwaardsedijk, tussen Sommelsdijk en Dirksland, is hij brandrode runderen, een zeldzaam huisdierras, gaan houden en beoefent hij op kleine schaal, duurzame, alternatieve landbouw. In 2010 is hij zich hierin breder gaan oriënteren. Hij werkte mee in bedrijven waar duurzame landbouw hoog in het vaandel staat, o.a. op een biologische tuinderij, bij een biologische tuinderij met boerderijwinkel, op biologische markten en bij een webwinkel met biologische producten, hij had veel contact met natuurbeheerorganisaties, ontdekte dat het mooie plaatje van de boer in de natuur niet altijd is wat het lijkt, en stelde zich steeds de vraag 'kan dit met anders?'.

Verleden, heden en toekomst?

"Ik heb al deze ervaringen gezien als een soort stage", legt Cees uit, "en ik heb gezien hoe negatief een samenleving voor de aarde is als daar geen respect is voor elkaar en voor de natuur. Daartegenover heb ik ook gezien hoe het mens en dier goed gaat als dit respect wel aanwezig is.

Slechts een fractie van ons voedsel komt nog tot stand in harmonie met de natuur. Voedselproductie is een speelbal van economische wetten. Bijna iedereen na de boer mag rekenen wat hij nodig heeft, of zelfs meer dan dat. Dit brengt de boer in een lastige positie. Zijn oorspronkelijke verbinding met de natuur verdwijnt.

Van natuurmens verandert hij in een techneut met een rekenmachine. Schaalvergroting, met een toenemend gebruik van mechanisatie en chemische hulpmiddelen lijkt het enige middel om te overleven en dit terwijl we, als we de tijdslijn van de Bijbel volgen, bijna zes duizend jaar in staat zijn geweest om zonder chemische middelen ons voedsel te verbouwen. In de schepping ligt zoveel opgesloten wat we negeren. Het leven op aarde kent een niet te bevatten bovenmenselijke samenhang, met eigen wetmatigheden die wij in onze samenleving proberen te beheersen en te onderwerpen aan onze ontwikkelingen en gecultiveerde systemen. De agrarische industrie ontwikkelt monoculturen die zich losmaken van de natuurlijke kringlopen en alleen kunstmatig overeind te houden zijn." "Toch", vervolgt Cees, "zijn er maar weinig die zeggen: nu stoppen we ermee, het is genoeg geweest, we gaan het anders doen. Want ten slotte zijn wij wel rentmeester over de aarde, en verantwoordelijk voor het leven daarop en de kwaliteit daarvan. Daarom wil ik graag tot initiatieven

Daarom wil ik graag tot initiatieven komen die verduurzaming in de landbouw teweegbrengen. Kijken wat de mogelijkheden zijn en informatief bezig zijn. Misschien is het daarbij ook wel nodig om vooroordelen tegen biologisch geteelde producten weg te nemen. Graag wil ik in de omgeving boeren, natuurbeheerders en burgers prikkelen, met hen in gesprek komen en ze ook met elkaar het gesprek aan laten gaan, om in gezamenlijkheid duurzame landbouw in de eigen omgeving van de grond te krijgen, waarbij boeren uit de streek de eigen bevolking (weer) van voedsel voorzien.

Dat versterkt op zijn beurt weer de onderlinge sociale samenhang. Boeren en burgers voorzien elkaar in het levensonderhoud. Met elkaar bepalein zij de prijs en kwaliteit en hangen niet zo aan de broekspijpen van de voedselindustrie. Behoefte stuurt de productie. Van de regio, voor de regio. Afnemers verbinden zich aan producenten en betalen een rechtvaardige prijs voor hun producten; producenten verbinden zich aan een eerlijke productie, zij doen het maximale om bij de natuurlijke kringlopen aan te sluiten.

Door de lokale ontwikkelingen wordt de globale milieubelasting gereduceerd. Samenvattend: als we een beweging in gang kunnen zetten die een streekeigen, duurzame landbouw ontwikkelt, komt dit de natuur en de biodiversiteit ten goede, het is voor onszelf gezonder en het leidt tot een sterkere sociale verbondenheid. Natuurlijk, dan zullen er stappen

terug moeten worden gezet. Duurzame landbouw is een intensievere teelt, maar wie heeft er gezegd dat dit niet kan? Ik ben ervan overtuigd dat hier juist kansen liggen. Het nieuwe Europese landbouwbeleid stuurt aan op vergroening en koppelt de toekomstige subsidies aan het leveren van groene diensten, dus waarom zouden we wachten?" aldus Cees.

Bic aan Zee

Om handen en voeten te geven aan een zichtbaar initiatief is Cees van Duijn het project 'Bio aan Zee' gestart, waarbij hij biologisch geteelde producten uit de eigen regio onder de aandacht brengt en deze ook aflevert in het kustgebied van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Daartoe heeft hij eerst in kaart gebracht welke ondernemers in de omgeving bezig zijn met duurzame landbouw en welke biologisch geteelde producten ze leveren. Het is Cees opgevallen hoe weinig telers er op Goeree-Overflakkee zijn die aan biologische landbouw doen. Hij moet biologische producten dan ook vooral van Voorne-Putten, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland betrekken. Als telersnamen noemt hij o.a. De Ring uit Oud-Sabbinge, Frank de Koning uit Rockanje, Arie de Winter uit Oostvoorne en Kwekerij Zuidbos uit Noordgouwe. Op Goeree-Overflakkee zijn het o.a. Ronald Vader te Oude-Tonge en De Mèkkerstee te Ouddorp die toeleveren. Het zijn er niet veel. Cees heeft er goede hoop op dat dit er in de toekomst meer zullen worden.

us Daarnaast heeft hij in de loop der jaren gewerkt aan een netwerk van mensen die de noodzaak van duurzame landbouw inzien en daarom ook graag biologisch geteelde producten eten. Zij krijgen wekelijks een mail van Cees met het actuele aanbod van biologische producten met de prijzen erbij. Deze bestellijsten worden teruggestuurd en Cees levert met zijn eigen bezorgservice de producten aan huis. De bladgroenten worden vaak 's morgens geoogst en 's middags geleverd. "Er zijn best veel mensen die graag biologische producten willen, maar die in het huidige aanbod teleurgesteld worden", zegt Cees. "Nu al merk ik dat mijn initiatief een ware kettingreactie oplevert. Het werkt als een olievlek."

Voor zichzelf ziet Cees Bio aan Zee vooral als een project, om zijn innerlijke drive naar buiten te brengen en om een beter beeld en inzicht te krijgen welke behoeften er bestaan, wat er leeft en wat de kansen en de bedreigingen zijn voor zijn idee.

Om vandaaruit tot vervolgstappen te komen om duurzame landbouw in de regio te bevorderen. Daarom probeert hij ook standplaatsen op markten of evenementen te krijgen, om contacten te leggen en draagvlak te creëren. "Bio aan Zee is, op dit moment niet primair gericht op omzet, ik kan er niet van leven. Het dekt hooguit de kosten. Met nieuwe energie, maar anders gericht ben ik opnieuw weer aan het werk gegaan en hoop, in de reikwijdte van de eigen regio, mijn vaardigheden en creativiteit in te zetten, vernieuwend denken te stimuleren en samenbindend te zijn."

De actuele ontwikkeling

Het eerste succes van samenwerking is zichtbaar. Sinds 2009 zijn er contacten tussen 'de Doornhof' in Rockanje en Cees. De Doornhof is het bedrijf van Leen van Marion en Marleen Kortekaas. Een kleine biologische tuinderij, met boerderij winkel en standplaatsen op markten. Het uitvallen, wegens gezondheidsreden, van Leen in 2011 was aanleiding om bij te springen om de continuïteit te waarborgen. Nu, driekwart jaar later, kan Leen zelf het meeste werk weer aan. Wel is er een structurele samenwerking gekomen waarbij Cees, met zijn ervaring, ondersteunt in de ontwikkeling van de Doornhof en andersom ondersteunt de Doornhof met hun ervaring, het logistieke proces van Bio aan Zee. Bio aan Zee heeft nu zes weekron

Bio aan Zee heeft nu zes weekrondes achter rug. Wekelijks groeit het aantal geïnteresseerden en het aantal mensen dat besteld. De positieve terugkoppeling over de kwaliteit en de aanpak geven duidelijk aan dat er voorzien wordt in een behoefte.

Meer info

Wie interesse heeft in het aanbod van biologisch geproduceerde voeding of graag het gesprek aangaat over nieuwe ontwikkelingen, kan contact opnemen met Cees van Duijn, tel. 0187 489530, e-mail cees@udeko.nl. Ook zullen in de toekomst in deze

Ook zullen in de toekomst in deze krant meerdere artikelen verschijnen die verband houden met (het ontwikkelen van) duurzame landbouw in de regio.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Nieuw initiatief om duurzame landbouw in de regio te bevorderen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's