Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

Ter voldoening aan tiet bepaalde in artikel 3 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrectit delen m\ u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning IS ontvangen

□ voor de activiteit bouwen:

Op12jull2012 ­ het bouwen van een voorlichtingscentrum en Eco Hotel op het perceel Ouddorp, C, nr 480 te Ouddorp Op13juli2012 ­ het bouwen van een woning met berging op het perceel Julianaweg 5 te 3253 BL Ouddorp, ­ het bouwen een woning op het perceel Zandgorsweg 1a te 3251 LV Stellendam

Op16juli2012 ­ het Wijzigen van de gevel van het pand Oranjeplein 6 te 32515 XE Stellendam, ­ het bouwen van een woning op het perceel Koolweg 3 te 3253 LH Ouddorp

□ voor de activiteit planologische afwijking: Op12jull2012 ­ het bouwen van een voorlichtingscentrum en Eco Hotel op het perceel Ouddorp, C, nr 480 te Ouddorp

□ voor de activiteit slopen (melding): Op 16 juli 2012 ­ het slopen van de woning Koolweg 3 te 3253 LH Ouddorp

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 31 juli 2012 in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Ingang A 3e etage. Unit A3­006, in Rotterdam (St Dorp, Stad & Land)

De eerstvolgende vergadenng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 7 augustus 2012 m het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenngen zijn beide openbaar

De agenda's van deze vergadenngen liggen ter inzage m het gemeentehuis te Goedereede

Verleende omgevingsvergunningen

Q voor de activiteit bouwen: ­ het verbouwen van de recreatiewoning Oosterweg 2b, 't Bosje 1 te 3253 BT Ouddorp (13juli2012) ­ het aanbrengen van gevelreclame aan het pand Oranjeplein 14­16 te 3251 XE Stellendam (13 juh 2012) ­ het verbouwen vergroten van de woning Marijkeweg 13 te 3253 BN Ouddorp (12 juli 2012)

voor de activiteit planologische afwijking: ­ het verbouwen van de recreatiewoning Oosterweg 2b, 't Bosje 1 te 3253 BT Ouddorp (13juli2012)

Ingetrokken aanvraag

Q voor de activiteit bouwen: ­ het uitbreiden van de recreatiewoning op het perceel Dijkstelweg 59, De Toekomst 59 te 3253 TA Ouddorp (10 juli 2012) ­ het uitbreiden van 3 dakkapellen en veranderen ramen in voorgevel van het pand Dijkstelweg 43 te 3253 TA Ouddorp (19 juli 2012) Geweigerde aanvraag

□ voor de activiteit bouwen: ­ het verbouwen van de recreatiewoning Oude Nieuwlandseweg 43, Nzp Haringvliet 139 te 3253 LL Ouddorp (18 juli 2012)

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maken ter voldoening aan artikel 3 8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan 'Dijkstelweg 33, Ouddorp' is vastgesteld

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een plankaart Het plangebied betreft het perceel Dijkstelweg 33 te Ouddorp Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is dat het vestigen van een theetuin met bijhorende activiteiten in strijd is met het vigerende bestemmingsplan 'Oudeland en Oude Nieuwland 2007' Naast de theetuin zelf wordt onder deze benaming ook beoogd het bestaande gebouw en de bijhorende gronden te gebruiken als onder andere galene, een ruimte voor workshops, de verkoop van streekproducten en een picknick­ en leestuin Dit houdt in dat het ter visie gelegde bestemmingsplan IS opgesteld om het bovengenoemde gebruik van de gronden en de touwwerken op het perceel Dijkstelweg 33 te Ouddorp mogelijk te maken

In verband met het bovenstaande liggen het vastgestelde bestemmingsplan, het bijhorende vaststellingsbesluit en overige relevante stukken met ingang van 30 juli 2012 tot en met 10 september 2012 gedurende een penode van zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie

Voornoemde stukken zijn gedurende deze periode tevens te raadplegen via de landelijke website www ruimtelijkeplannen nl

Binnen de hierboven omschreven termijn kan beroep tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's­ Gravenhage door de volgende personen ­ belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, ­ belanghebbenden, die aantonen dat ZIJ redelijkerwijs met in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben kunnen indienen

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de gestelde beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen BIJ dit verzoek dient een afschnft van het ingediende beroepschrift te worden overlegd

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Goedereede op telefoonnummer 0187­49 1500

Bekendmaking verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente brengen ter openbare kennis, dat op 16 juli 2012 door hen een verkeersbesluit IS genomen Het gaat om het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Molenstraat (to huisnummer 24) te Goedereede

Bovengenoemde verkeersbesluit ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp Internet www goedereede nl, e­mail gemeentehuis@goedereede nl, tel (0187) 49 15 00 Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08 00 tot 12 00 uur, doarnoast woensdag van 13 00 tot 16 00 uur en donderdag van 18 00 tot 19 30 uur De milieustraat is open op woensdag van 15 30 tot 18 00 uur, op vrijdag van 15 30 tot 16 30 uur en op zaterdag van 9 30 tot 11 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van woensdag 25 juli 2012

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's